17 март 2011

Георги Касчиев: Трябва да се спрат всички ядрени авантюри! Българите по-скоро да напуснат Япония!

В света са построени над 400 и се строят над 300 АЕЦ, но нито една от тях не се намира в толкова сложна сеизмична обстановка като АЕЦ „Белене“.
… през юни 1983 г. съветската страна предложи да се изостави АЕЦ Белене заради високата сеизмичност и да се търси нова площадка, независимо, че са изразходвани 13 милиона лева за строителство.
вижте цялата статия и звуков запис на интервюто

Няма коментари:

Публикуване на коментар