30 април 2013

Лобистки действия на SANCO са на път да ни лишат от местните сортове

Европейската комисия се готви да унищожи местните стари сортове, които са богатството на всяка държава. Предложението идва от Главна дирекция "Здравеопазване и защита на потребителите" (SANCO) и е нескопосано скрито като "санитарни изисквания".
Готвеният нов лобистки закон ще изисква регистрация на всички сортове, включително местни и стари. По този начин дребните производители ще бъдат заставени да плащат нещо, което би трябвало да имат безплатно.
Новите правила ще забранят размяната на семена между любители, дребни и средни производители. Старите сортове ще бъдат заличени, а на тяхно място ще бъдат пробутвани нови разработки, включително ГМО. Тези правила ще са от полза само на големите производители на семена (те са общо 10 в света), а семепроизводството и разработването на нови сортове в България ще бъдат обречени на гибел. Много стари култури ще изчезнат.
Според готвените законодателни промени всеки, който разменя семена, ще бъде обявен за престъпник. Това ще доведе до пълното заличаване на производството на зеленчуци и обезлюдяване на селата.
Закодателните промени на Главна дирекция „Здравеопазване и защита на потребителите“ (SANCO) не се подкрепят от Главните дирекции „Земеделие“ и „Околна среда“. Австрийският и германскияят министър на земеделието са също против тези лобистки промени.

Не трябва да допускаме това. Всеки има право да избира храната си. Всяка държава трябва да си има традиции в земеделието и на трапезата. Не трябва да позволяваме на корпорациите да ни превръщат в безропотни консуматори.

Продължете от тук, за да подпишете петицията против този лобистки закон

Няма коментари:

Публикуване на коментар