15 декември 2009

Обществена кампания “Обади се на депутат – спри тоталното и безконтролното подслушване!”


Предложенията за промени в Закона за електронните съобщения са посегателство срещу личната ни неприкосновеност. Събирането на трафични данни от Интернет и мобилна телефония позволяват на МВР да съставя профил на всеки от нас, който да бъде съхраняван в лично електронно досие.
Съществуващата в момента законова рамка дава възможност на МВР да събира необходимата информация, с цел предотвратяване на описаните в мотивите на вносителите на предлаганите промени в ЗЕС тежки криминални престъпления.
Предложените промени, ако бъдат приети, почти сигурно няма да повишат успеваемостта на МВР при разкриване на тежките престъпления, визирани в мотивите, най-малкото, поради това, че извършителите на подобни тежки криминални деяния, както личи от действията на престъпниците до сега, разполагат и с технологията и с познанията как да я ползват, за да възпрепятстват органите на властта в оперативната им дейност по разкриването им.
Вижте тук за обществената кампания на партия ЗЕЛЕНИТЕ.

Моля разпространете на всички познати
http://www.zelenite.bg/2112
Обществена кампания “Обади се на депутат – спри тоталното и безконтролното подслушване!”

ЗЕЛЕНИТЕ призовават депутатите от 41-то Народно събрание да не приемат внесените предложения за промени в ЗЕС, които драстично нарушават гражданските ни права, както и да отменят задълженията на мобилните оператори и Интернет доставчици да съхраняват подобни данни за срок от една година. Предлаганите мерки, нарушават тайната на кореспонденция и лична неприкосновеност, които са важна част от правото на личен живот и свобода. Освен това мерките се прилагат по отношение на всички, независимо дали са извършили престъпление или са обект на разследване. Това преобръща презумпцията за невинност и превръща всички потребители на електронни съобщителни услуги или публични мрежи в заподозрени в извършване на терористични актове или други тежки криминални престъпления.
ЗЕЛЕНИТЕ започват обществена кампания “Обади се на депутат – спри тоталното и безконтролното подслушване!”, призоваваща гражданите да се свържат със своите народни представители и да настояват пред тях да гласуват против внесените предложения за промени в ЗЕС.
ЗЕЛЕНИТЕ предприемат тази кампания, настоявайки за повече прозрачност и откритост в дейността на Народното събрание, като към данните за всеки депутат в сайта на Парламента да се публикува следната контактна информация: e-mail; телефон, имена и контакти на сътрудници, приемно време и място.

Няма коментари:

Публикуване на коментар