22 декември 2009

Истина е! Гоце наистина е застрелял защитен вид в резерват!

източник: "Рога и копита"

Официален узбекски източник потвърди информацията за узбекския бракониерски лов на президента Първанов разгласена от журналиста Сергей Наумов в публикация в сайта ferghana.ru от 2 декември 2008 г. Той е имал разрешение за лов в Узбекистан, но не и на територията на Нуратинския държавен резерват. Напълно вероятно е Първанов да притежава трофея след контрабандно пренасяне, тъй като в Узбекистан от 2007 г. до момента не е издавано разрешително за износ на ловен трофей от защитения архар на Северцов.
Отстрелът на защитен вид се наказва в Узбекистан с поправителен труд и глоба. Както поясни пред Рога и Копита Стефан Аврамов от "Българска Фондация Биоразнообразие", след като има данни за унищожаване на застрашен вид и липсва разрешение по Вашингтонската конвенция на CITES, Първанов попада под ударите на Чл. 278в от българския Наказателно процесуален кодекс:
Чл. 278в. Който унищожи, улови, задържи или продаде екземпляр от европейски или световно застрашени диви гръбначни животни, включително от видовете по приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие, означени със знак (*) без необходимото за това разрешение, се наказва с лишаване от свобода до пет години, както и с глоба от хиляда до пет хиляди лева и с компенсиране на нанесените щети.

По източници на Рога и Копита Първанов е отстрелял дива коза и в България. Това е станало през 2008 г. в дивечовъдна станция Борово в Родопите. Дивата коза също е защитен вид и ако липсва разрешение за отстрел от МОСВ президентът е натрупал още годинки по Чл. 278в.
МОСВ трябва да отговори дали съгласно КОНВЕНЦИЯТА ПО МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС ЗАСТРАШЕНИ ВИДОВЕ ОТ ДИВАТА ФАУНА И ФЛОРА, (Вашингтонска конвенция CITES) по която България е страна е регистрирало вноса на трофейния архар от Първанов. Ако го е регистрирало, на какво основание е станало това и представено ли е разрешително за износ съгласно Чл. IV ал 4.
тук - цялата статия

Няма коментари:

Публикуване на коментар