18 март 2010

ГМО няма да има! Честито, Българи!

Днес Народното събрание, съобразявайки се с общественото мнение, прие окончателниоя текст на закона за ГМО. Накратко: ГМО няма да бъдат пускани в природата.

чл. 79 остава във вида на досега действащия закон по предложение на ГЕРБ. Смисъла му е да защитава традиционни български култури - лоза, роза, тютюн, зеленчуци и овощни растения
чл. 80 се е с по-надежден израз сега, в смисъл: Забранява се освобождаването в околната среда по смисъла на раздел 2 и отглеждането на ГМО на следните територии:
1. Защитените територии по смисъла на ЗЗТ и защитените зони от екологичната мрежа по смисъла на ЗБР (Натура 2000); 2. Отстоянията по -малки от 30 км. спрямо ал. 1; 3.отстояния по-малки 10 км. от стационарни регистрирани пчелини по смисъла на Закона за пчеларството; 4. Отстояния, по-малки от 7 км. от полета с биологично земеделие; 5. Отстояния, по - малки от разписаните в приложение 2 за отделни култури на конвенционалното земеделие.
При неспазвене на условията в чл. 79 и чл. 80, лицата и организациите търпят санкция от 500 000 до 1 000 000 лева. Така санкцията се вдига с долна граница от 300 на 500 хил. лв. и се предвижда и за юридически лица.


Продължава третият етап на дебата Дробенов/Божинов на тема "ГМО са опасни". Двамата участници представят заключителните си тези. Ако желаете - гласувайте и напишете вашето мение

Няма коментари:

Публикуване на коментар