07 октомври 2010

До 20 евро на дка за земи в “Натура”

източник: "24 часа

Агросубсидии за ниви в зоната от защитени територии "Натура 2000" ще се плащат от 2011 г., съобщи вчера земеделското министерство. Сумата е до 200 евро за хектар (20 евро за 1 дка) годишно.
Средствата ще се дават по нова мярка - 213 на програмата за развитие на селските райони. Условието е стопаните да имат минимум 3 дка. Те трябва да спазват и различни екоправила. Освен да попадат в обхвата на "Натура 2000", нивите трябва да са регистрирани и в системата ИСАК, по която стават плащанията на европарите в земеделието.
Целта на субсидията е да поощри хората да прилагат директивите за местообитанията и за птиците, обясниха от агроведомството. 33,8% от територията на България влиза в "Натура".
Разширява се и обхватът на подпомагане за агроекология, реши на заседание комитетът по наблюдение на програмата за развитие на селските райони. За пръв път се въвеждат плащания и за парцели от над 100 хектара.
В Брюксел ще бъде изпратено и искане за прехвърляне на неусвоени пари към мярката за модернизиране на земеделските стопанства. По нея се позволява покупката на агротехника, но ресурсът вече беше изчерпан.
Общо 1,1 млрд. лв. са платени по програмата за развитие на селските райони до края на септември. Сключените договори пък са 7491, а заедно с подадените заявления за компенсаторни плащания - 111 536.

Няма коментари:

Публикуване на коментар