28 ноември 2011

ДА ОСУЕТИМ БЕЗУМНОТО РЕШЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА ШИСТОВИЯ ГАЗ

Американската корпорация „Шеврон”спечели търг на българската държава за извършване на проучване за бъдещ добив на шистов газ в Североизточна България. Предстои да се подпише договор. Всичко това крие големи опасности за природата –замърсяване на въздуха, земята и водите- а също и за здравето на хората в околността.В САЩ добивът на шистов нефт е обект на критики и протести от страна на природозащитниците, а в Европа, която е по-гъсто населена, рисковете са още по-значителни.Колкото до „Шеврон”, известно е че в продължение на десетилетия компанията е отравяла природата и хората на Еквадор, но сега нагло отказва да заплати почистването на замърсените от нея райони.
Трябва незабавно да се противопоставим на безумното решение на правителството за предоставяне на „Шеврон” на правото да търси, а впоследствие и да добива, шистов газ в България.Време за губене няма.

Продължете тук, за да подпишете петицията

Няма коментари:

Публикуване на коментар