02 септември 2013

Да спрем унищожението на природата (Екоцида) в Европа

Да дадем права на Земята чрез гражданска инициатива

Предмет:
Бихме искали да приканим Европейската комисия да приеме закон, който да забранява и предотвратява нанасянето на масови щети, увреждане или загуба и премахване на екосистеми в определени територии.

Основни цели:
1. Да се криминализира унищожението на природата (екоцидът) и да се гарантира, че физически и юридически лица могат да бъдат подвеждани под отговорност въз основа на принципите за командна отговорност. 2. Да се забрани и предотвари всякакъв екоцид, извършен на европейски територии, включително морски теритиории, попадащи под европейското законодателство, както и да се забранят и предотвратят всякакви такива деяния извършвани от регистрирани юридически лица или граждани на ЕС извън границите на Европейския съюз. 3. Да се предвиди прежоден период, за да се осигурят устойчиви икономически условия.

Щракнете тук за да гласувате

Няма коментари:

Публикуване на коментар