13 март 2016

Писмо до Министерството на туризма относно готвени абсурдни забрани за туристи

До 15 март Министерството на туризма събира мнения и препоръки относно готвените промени в Закона за туризма. Накратко - законът е изменен така, че да се облажат големи туристически фирми, за сметка на всички останали. От министерството са дали e-mail за изпращане на препоръки и мнения: d.petrova@tourism.government.bg

Изпратих от мое име следното:

Здравейте. Пиша ви относно поредната абсурдна промяна в Закона за туризма. Пиша на този адрес, защото той беше даден за внасяне на предложения и коментари.

Абсурдната промяна е следната:
"§ 103. Създава се чл. 207а:
(1) За къмпингуване или разполагане на палатка, каравана или кемпер извън категоризираните по този закон къмпинги се наказва с глоба 200 лв.
(2) В случаите по ал. 1, когато от къпмингуването e настъпило увреждане на пясъчните дюни, флората и/или фауната, замърсяване на околната среда, пожар и/или други вредни последици за природата, наказанието е глоба в размер на 1000 лв., освен ако деянието не подлежи на по-тежко наказание. Лицето носи и имуществена отговорност за причинените вреди.
(3) Който предоставя обособени терени за къмпингуване в нарушение на разпоредбата на чл. 128, т. 1, б. „л” се наказва с глоба в размер на 3000 лв. или имуществена санкция в размер на 5000 лв.”.
Първият смущаващ факт е, че тази промяна се предлага от Министерството на туризма, но не е по никакъв начин съгласувано с МОСВ, и със Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии. От тук следва, че предложената мярка е единствено с цел насилствено задължаване на почиващите да "напълнят" празните хотели.

Вторият смущаващ факт е, че се атакуват само къмпингуващи, но не и лица, които се занимават с нерегламентирана стопанска дейност. По никакъв начин не е отразено незаконното строителство, нито хотелиерството в незаконно построените сгради на местата на дюни и други природни феномени.

Ако, по някакъв начин, приемем, че диво къмпингуващите също увреждат защитени територии и туристически обекти, би трябвало да има и пропорция в глобите и санкциите. Например, ако една палатка, заемаща 2 квадратни метра, се санкционира с 3000 лева, в този случай би трябвало тази квадратура да се отнесе и върху всички останали обекти. Например, нерегламентиран павилион на/до плажа би трябвало да се глоби с 15000. Ако продължим с разсъжденията, и изчислим квадратурата на незаконно построен хотел, например хотела "Белла виста бийч клуб" (над 2500 квадратни метра) в Синеморец, ще се получи доста солидна сума - около 7632000. Ако глобата е за задържане на тези постройки на ден, и умножите сумата по 365, мисля че приходът за бюджета ще се усети от всеки български гражданин. Ако на тази санкция се подложат и всички пребиваващи в хотела, държавата доста бързо ще запълни дупките в бюджета и даже ще може да върне заемите. Ако пренесете същата санкция и в планините, например на Пирин, само от незаконните съоръжения на Юлен АД ще получите доста солидна сума. Подобен приход ще получите и от доказано незаконните лифтове на Рила - лифтът на Картала и лифтът до Седемте рилски езера могат да са добър източник. Между другото, с глобите за тези съоръжения ще ограничите и диво палаткуващите край Езерата.
Ако разгледате как е положението в населените места, там също можете да наложите такава мярка, особено в т.нар. гета.

Моето мнение е, че този закон няма да проработи. Или, ако проработи, ще е с дискриминационно избирателно действие. Не ме разбирайте погрешно - не съм любител на дивото къмпингуване, но понякога ми се налага да нощувам в палатка, когато работя на терен. Дивото къмпингуване не може да се ограничи с подобни глоби. Преди 20 години имаше регламентирани приятни къмпинги, които бяха предпочитани пред пясъка. Проблемът е, че тези къмпинги бяха разпродадени и застроени с хотели, които пустеят. Нека Министерството на туризма да се занимае най-напред с незаконните постройки. Чак след като изчисти морския бряг и планините от тези нерегламентирано печелещи фирми, може да създаде на местата на съборените постройки места за къмпинг, и съответно да въведе рестрикции за нарушителите.

В писмото ми няма никакъв сарказъм, въпреки че част от него звучи доста саркастично. За съжаление, противопоставянето на незаконната стопанска дейност и свободата на всеки да бъде където поиска, е част от абсурдната действителност в България.

Надявам се този текст все пак да бъде прочетен, и да получа някакъв отговор.Не се сетих да цитирам в писмото и текст от Конституцията, но се надявам нашите министри и депутати да са го чели:
Конституция на Република България, Чл. 35.
(1) Всеки има право свободно да избира своето местожителство, да се придвижва по територията на страната и да напуска нейните предели. Това право може да се ограничава само със закон, за защита на националната сигурност, народното здраве и правата и свободите на други граждани.

Няма коментари:

Публикуване на коментар