28 ноември 2008

Комисията отправя предупреждение към България заради слабости в работата в областта на околната среда

Само преди година Джевдет Чакъров и неговите заместници ни убеждаваха с мазен глас, че България няма да бъде санкционирана за нарушаването на Европейското природозащитно
законодателство.
Ето обаче какво четем днес директно от пресцентъра на ЕК:
Европейската комисия е изпратила по два отделни повода предупредителни писма на България във връзка с неправилното прилагане на правото на ЕО в областта на околната среда. Първият случай е във връзка с Рамковата директива за отпадъците и пропускът на България да изгради адекватна система за управление на битовите отпадъци в София. Във втория случай на България е изпратено първо писмено предупреждение относно изискваните съгласно Директивата за дивите птици оценки на въздействието върху околната среда.
Комисарят за околната среда Ставрос Димас е отбелязал: „Българските граждани имат право на чисти градски пространства и властите трябва да спомогнат бързо да се намери подходящо решение на управлението на битовите отпадъци в София. България трябва да направи всичко по силите си да защити естествените местообитания, птиците, фауната и флората. Страната трябва да се гордее с богатото си биологично разнообразие, като то не може да бъде пренебрегвано или изложено на риск.“
(щракнете тук за да видите текста в оригиналния източник)

Няма коментари:

Публикуване на коментар