10 януари 2009

14.01.2009: Събрание на Народа пред Народното събрание!

14.01.2009: Съединението прави силата: студенти, природозащитници, зедемеделски производители, будни граждани...
...за държава без корупция, беззаконие и унищожаване на уникален човешки, интелектуален и природен ресурс.

Елате на Събранието на народа пред Народното събрание на 14.01.2009 от 11.00 часа

Повод за поредните протести за природата е приетият на второ четене в Комисията по земеделие и гори престъпен и ужасяващ Закон СРЕЩУ горите, който предстои да бъде гласуван в Народното събрание още в първите дни след ваканцията на депутатите. След като изчерпахме всички останали методи: работни групи, разговори, писма и сигнали, последния законов механизъм, който ни остава, е всички заедно да излезем пред Народното събрание на 14.01.2009!

Дали държавата ни ще бъде такава, каквато я искаме, зависи единственно от нас. Борим се за пълна промяна в устройството и структурата на властта на държавата и нашият призив е "ДЪРЖАВАТА ДА БЪДЕ ВЪРНАТА НА ГРАЖДАНИТЕ".

На същата дата 14.01.2009 от 11.00 часа ще има протести пред общините на другите градове. Продължете тук за повече информация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар