29 октомври 2009

EK с ново екопредупреждение към нас

източник: vesti.bg
29.10.2009 17:51
Комисията започна наказателна процедура срещу България заради системната й неспособност да осигури защита за местообитанията на птици

Европейската комисия започна наказателна процедура срещу България заради системна неспособност на страната ни да осигури подходяща защита за местообитанията на птици.
Днес ЕК изпрати първо предупредително писмо до българските власти.
Комисията е получила няколко оплаквания за продължаващо строителство на туристическа и градска инфраструктура, както и на вятърни мощности за производство на електроенергия в обитавани от диви птици райони у нас.
ЕК преценява, че страната ни систематично нарушава ангажиментите си да опазва местата, предназначени за защита по Директивата за птиците.
България не оценява правилно кумулативните последици от одобрените планове и проекти върху околната среда, заяви говорител на комисията.
Страната ни има два месеца да отговори на днешното предупреждение. Ако не го направи или ако отговорът не удовлетворява ЕК, ще бъде отправено ново - вече под формата на т.нар. "обосновано мнение".
Ако и на него българското правителство не отговори в рамките на два месеца или отговорът е незадоволителен, ЕК може да започне наказателно дело срещу страната ни в Съда на Европейските общности в Люксембург.
България заема само 2,5% от общата площ на ЕС, но на българска територия се срещат близо 70% от защитените видове птици в Европа и около 40% от европейските защитени местообитания.
В началото на месеца ЕК отправи общо четири писмени предупреждения срещу България за недобра защита на природата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар