01 октомври 2009

Куцо и сакато ще прави ОВОС без конрол

източник: Дневник.bg

Нови предпоставки за упорочаване на процедурите по ОВОС се готвят в предвидените поправки в наредбата за ОВОС, приети днес от Министерския съвет.
Съкращава се срокът на решенията по оценките до 45-дневен.
Експертите по ОВОС вече няма да се регистрират от екоминистерството. Това означава на практика, че всеки който има диплома за еколог в джоба си, ще може да бъде вербуван за ОВОС-менте. Не вярвам, че в самото министерство ще може да се оцени качеството на докладите, въпреки удвоеното време за тази цел.
Чудя се защо не промениха така наредбата за ОВОС, че да не позволяват на инвеститорите да си избират експертите. Би трябвало да е точно обратното - името на ОВОС-експерта да се научава в последния момент, за да се избегне корупцията.
Друга диващина пък е, че финансираните от ЕС проекти ще могат да получат разрешение от МОСВ след приключване на строежа, а не преди започването му. По този начин например ще могат да се правят нови сметища.

цялата статия - тук

Няма коментари:

Публикуване на коментар