20 май 2010

Съобщение на ГД БОПП № 7

ГД БОПП
/Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност/

Изх. № 7 /20.05.2010 г./

ДО
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
КОМИСИЯ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
МЕДИИ

Във връзка с нови решения на ВАС, с които се увековечава престъпното заграбване на територията на ПП „Странджа“ и извършването на незаконния строеж на вилни селища „Златна перла I“ и „Златна перла II“ от близката до ДПС фирма „Краш 2000“.

УВАЖАЕМИ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЮ БОРИСОВ, ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Тече четвърта година, откакто неправителственият природозащитен сектор сигнализира за престъпленията на фирма „Краш 2000“, свързани със заграбване и застрояване на девствения плаж и територия за вилно селище „Златна перла” в Природен парк „Странджа“, в землището на село Варвара. Изминаха три години, откакто Окръжен съд – Бургас призна, че строежът е незаконен поради фалшификация на решението за освобождаване от пълна оценка на въздействие на околната среда /ОВОС/ с подписа на тогавашния зам.-министър Дардов, приближен директно на Ахмед Доган. Г-н Дардов отрича да е подписал решението на МОСВ, като настоява, че решението е фалшификат, а за съда – доказателство, че строежът е незаконен.
За съжаление и с негодуване виждаме как изобличени съдии от Върховния административен съд вече три години се борят неистово да спрат разрушаването на незаконния строеж и да го узаконят. Съдебната сага започва с безобразното решение на скандалния съдия Андрей Икономов за заличаването на ПП „Странджа“. Съдията от ВАС, уличен в престъпно придобиване на имот в Приморско, което явно е Гордиевият възел в разрешаване на казуса защо ВАС работи в полза на престъпниците от „Краш 2000“.
Наскоро Икомомов се противопостави на всичките си колеги във ВАС и взе решение противно на останалите осем съдебни състава[1] за възстановяване строителството на „Златната перла“. Бетониране во веки веков на незаконния строеж на „Златната перла“ като паметник на висшата административна корупция е и скорошното Определение № 5071 от 19/04/2010 на ВАС, с което ДНСК е освободена от законовото си задължение да събори незаконния обект в Природен парк „Странджа“.
Какво ли е получил началникът на ДНСК от „Краш 2000“, предвид писмото-становище, с което той лобира незаконният строеж да бъде узаконен, защото „бил почти завършен и щял да бъде допустим съгласно оспорвания във Висшия административен съд ОУП на Община Царево“?
Поради изложените факти остават няколко въпроса: новото правителство на ГЕРБ избрано ли е от организираната политическа престъпност /ОПП/, владееща България през последните 20 години с различно оцветени правителства? Новото правителство изпълнява ли поръчки за политически чадър над престъпниците на Тройната коалиция и техните заграбени имоти, симулирайки дейност с преследване на някои загубили доверието на ОПП второстепенните изпълнители? И ако не, защо „Златна перла“, доказан от съда незаконен строеж на ДПС, не е съборена и цялата местност рекултивирана? Защо председателят на ДНСК отказва на Върховна административна прокуратура да разруши незаконния строеж „Златна перла“, с което подпомага същата организирана престъпност на Тройната коалиция и излага имиджа на цялото правителство? Защо съдът и в този случай застава на страната на „Краш 2000“ и ДНСК (виж Определение № 5071 от 19/04/2010 на ВАС)? С какви дела може да се разграничи ГЕРБ от всички досегашни престъпни правителства, подпомагащи безвъзмездното заграбване на държавните богатства, земи и гори, промишлени мощности и фирми, щом не търсите отговорност за престъпленията на своите висши чиновници?
Истината е проста и общественоизвестна. Организираната политическа престъпност заграби стратегическите територии в цяла България и започна изпирането на окрадените от държавата средства през изминалите 20 години, в грандомански, незаконни строежи във вододайните планински зони и Черноморието. Новото правителство все още бездейства и не желае да върне на държавата заграбеното от предните престъпни правителства. „Златна перла“ е само един унищожен бисер от короната на България, показателен факт за неспазване на предизборните обещания.

УВАЖАЕМИ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЮ БОРИСОВ, ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Настояваме незабавно министърът на регионалното развитие и благоустройство да укаже на началника на ДНСК да разпореди разрушаването на незаконния строеж „Златна Перла“ 1 и 2 и надлежното рекултивиране на засегнатите площи в ПП „Странджа“ от извършителя фирма „Краш 2000“.
Да се потърси административна отговорност от шефа на ДНСК защо не е предприел съгласно законовите си задължения по чл. 225 (1) от ЗУТ административни стъпки за събаряне на незаконния строеж, с което е уронил престижа на цялото правителство.
Убедени сме, че това е пътят към правда и премахване безнаказаността на извършителите, особено важно условие за развитието на демокрацията и разграничаване на новото правителство от престъпниците на Тройната коалиция.

С уважение:
Константин Дичев
Управление на природните ресурси
ГД БОПП
ул. „Витоша“ № 22, гр. Нови пазар,
тел. 0886 96 65 83

[1] Решения на ВАС №№ 2267/19.02.2010, 2952/05.03.2010, 1959/15.02.2010, 1958/15.02.2010, 1957/15.02.2010, 1956/15.02.2010, 1245/01.02.2010, 1244/01.02.2010, 1243/01.02.2010, 1242/01.02.2010

1 коментар:

  1. Анонимен5.07.10 г., 7:23 ч.

    Поддържам горното безусловно!

    Лъсва мутренското лице на Боко Тиквата!

    ОтговорИзтриване