15 септември 2010

Застрояването на Камчийски пясъци спряно за една година с решение на Министъра на околната среда и водите

източник: forthenature.org
Със заповед на Министъра на околната среда и водите Нона Караджова публикувана в последното издание на Държавен вестник, се забранява за една година жилищното, курортното и вилното строителство в защитена зона Камчия. С тази заповед за момента фактически е спрян проектът на четири фирми, свързани с Райфайзен банк Австрия, за изграждането на огромен туристически комплекс на територията на бившата защитена местност „Камчийски пясъци”.
Заповедта ясно показва желанието на правителството да се опази уникалната природа на Камчийски пясъци. Тя идва след активното взаимодействие на природозащитните, неправителствените организации от Коалицията „За да остане природа в България” и държавните институции от настоящото правителство за установяване на законосъобразността на проекти одобрени при предходните правителства, заради които съществува реалната възможност да бъдат застроени някои от последните диви плажове и лонгозни гори по българското Черноморие.
Защитена зона Камчия е част от европейската екологична мрежа Натура 2000 и в нея се опазва уникално съчетание от лонгозни гори и различни типове дюни, и е важно обитание на световно застрашени видове птици и животни.
От 2006 година неправителствени организации се опитват да предотвратят застрояването на „Камчийски пясъци”. Предприети са много действия и са изпратени множество сигнали до Министерство на околната среда, Агенцията по горите, Главна прокуратура и Европейската комисия. Те алармират за незаконосъобразното заличаване на защитена местност „Камчийски пясъци” от Върховния административен съд, извършените от предишните правителства престъпни заменки на пасища и гори в „Камчийски пясъци” и одобряването на проекта за голям туристически комплекс на чуждестранната банка без да бъде спазени Законът за биологичното разнообразие и съответните европейски директиви за опазването на Натура 2000.
Настоящата заповед на МОСВ е едно от действията, които неправителствените организации от Коалицията „За да остане природа” са предложили – забраната по чл.19 от Закона за биологичното разнообразие.
Предстои да се изработи заповед за окончателното обявяване на защитена зона Камчия. Природозащитниците настояват в нея също да бъдат потвърдени забраните за застрояването на Камчийски пясъци, което да осигури трайното им опазване. С това природозащитниците се надяват да бъде прекратена и наказателната процедура на ЕК за незаконна държавна помощ в случая на защитена зона Камчия.

Детайли и документи за историята на Камчийски пясъци може да намерите на http://forthenature.org/cases/9
Линк към Заповед № РД-751 от 16 август 2010 г. на МОСВ: http://forthenature.org/documents/738

За връзки:

Катерина Раковска,WWF, 02 950 50 41

Стефан Аврамов, Българска Фондация Биоразнообразие, 0897 865818

Александър Дунчев, Асоциация на парковете в България, 0885 511 022

Коалиция „За да остане природа в България” е основана от Асоциацията на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българската фондация “Биоразнообразие”, Информационния и учебен център по екология, Сдружение “Агролинк”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „За Земята”, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, ИУЕК към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Сега в нея членуват близо 30 организации.

Няма коментари:

Публикуване на коментар