28 септември 2010

Комунистите продължават да са на власт - РИОСВ одобри инвестиционното намерение на Станишев

Както научаваме от stroimedia.bg, Бургаската екоинспекция разреши строителството в защитена местност карадере.
Проектът е на Норман Фостър, с местен архитектитект Георгий Дмитриевич Станишев, братът на провалилия се премиер-комунист Сергей Дмитриевич Станишев.
Кое е различното от управлението на комунягите? Аз не виждам разлика. Отново се разрешава свръхзастрояване в защитена територия, в която застрояването е забранено по закон.
Защо МОСВ разрешава на династията Станишеви да нарушава закона?
Има ли ГЕРБ сделка със Станишев?

Няма коментари:

Публикуване на коментар