08 ноември 2010

Проектозаконът за горите може да стане пореден подарък от държавата за двама бизнесмени

източник: forthenature.org
София, 3 ноември 2010 г. – Държавата може да направи пореден подарък за поне двама бизнесмени, предупреждават от коалицията „За да остане природа в България”. Следобед земеделската комисия в парламента ще разгледа на първо четене проектозакона за горите, разработен от правителството. Някои от текстовете предоставят нови възможности определени бизнесмени да се облагодетелстват от промените.

Ето първите двама от тях:
- Христо Ковачки. През октомври управляващите се подадоха на натиска и позволиха на фирмата му „Брикел” да продължи да работи, въпреки че нарушава европейските ограничения за изхвърляни вредни емисии и не инвестира в пречистващи съоръжения. С проектозакона за горите в този му вид бизнесменът ще получи и нова възможност - да построи ски зона в Рила планина, възползвайки се от замени на гори, които е направил с държавата при правителството на тройната коалиция. Ако ски зоната „Говедарци-Искровете-Мальовица” бъде построена, тя ще изсече вековни иглолистни гори, ще унищожи местообитания от значение за европейската екологична мрежа Натура 2000. Този подарък е следствие на отказа за пълна забрана на застрояването на заменените гори и необявяването на Защитената зона „Рила-буфер” от предишното правителство и забавянето на нейното обявяване от настоящото. Като цяло предложените текстове на закона ще доведат до санкции на Европейската комисия.
- Цеко Минев. Управляващите позволиха това лято на фирмата „Юлен”, концесионер на ски зона Банско в Национален парк Пирин да започне да строи два нови лифта. Горна и долна станция на новия лифт в м. Платото са извън обхвата на концесията и се строят върху изключителна държавна собственост. Председателят на Българска федерация ски и акционер в Първа инвестиционна банка Цеко Минев е свързан с „Юлен”. С проектозакона за горите в този му вид бизнесменът ще получи възможност да стане собственик на държавната земя, върху която са построени лифтовете в Национален парк Пирин. По този начин ще се прикрие въпросът с неспазването на концесионния договор.
Цеко Минев е свързан и с фирмата „Витоша ски”, която е собственик на повечето лифтове в Природен парк Витоша. Проектозаконът за горите му позволява да стане собственик и на държавната земя, върху която са построени приватизираните съоръжения на Витоша.
Тези текстове в проектозакона за горите противоречат на други действащи закони, сред които и Закона за защитените територии.
Коалицията „За да остане природа в България” настоява за приемането на новия закон, но след премахването на текстовете, които прокарват лобистки интереси. Природозащитниците ще продължават да проучват и информират кои бизнесмени биха се облагодетелствали от тях. Новият проектозакон ще осигури така необходимата реформа в горското стопанство на България, но приемането му не трябва да се използва за прокарване на корпоративни интереси.

Няма коментари:

Публикуване на коментар