20 април 2011

Конкурс за асистент по ботаника

източник: Аграрен университет - Пловдив
Аграрният университет – гр. Пловдив, обявява конкурс за академичната длъжност „асистент” по 01.06.03 Ботаника.
Конкурсът е със срок 1 месец от датата на обявяване, считано от 15.04.2011.
Документи, се подават в Личен състав, тел. 032/654-323

Няма коментари:

Публикуване на коментар