17 декември 2012

Малко депутати се отбиха на антиядрено училище днес

София, 14 декември 2012

Активисти от ЗА ЗЕМЯТА, Грийнпийс и WWF проведоха днес първия антиядрен
урок за граждани и политици пред Народното събрание. Само двама
депутати проявиха интерес да си вземат от образователните материали,
изготвени за тази седмица – очевидно народните представители се
чувстват подготвени по темата за ядрената енергетика, въпреки че всички
проучвания показват липсата на информираност на техните избиратели.

След отказа на Председателя на Народното събрание да допусне
екоактивистите в кулоарите на Парламента, природозащитниците за втора
поредна седмица останаха на тротоара извън охраняемата зона на
сградата. Парламентарния контрол днес беше анулиран, пропадна и
пленарния ден поради липса на кворум. Идната седмица Парламента излиза
в зимна ваканция и времето за дебат преди референдума по темата за
ядрената енергетика се топи. На последното заседание за тази година на
Парламента екоактивистите ще поканят директно всеки от 240 народни
представители по телефон или по електронна поща и ще направят
символичен списък за присъствие в часовете.

Предлагаме и съдържанието на днешния кратък антиядрен урок по темата за
задължителните закъснения при реализирането на проектите за АЕЦ и до
какви последици води това за всяка държава, понечила да ги изгражда.

В оставащият период до референдума и месец след него, екоактивистите
предвиждат да посрещат депутатите преди всяко петъчно заседание,
разяснявайки им различните аспекти и проблеми на ядрената енергетика,
под формата на антиядрени уроци.

Генади Кондарев
8889 689890, info@zazemiata.org


Няма коментари:

Публикуване на коментар