04 март 2014

Петиция: Изискваме да се прекратят сечите и да се направи възстановяващо залесяване.

източник: forthenature.org

От февруари 2014 година в гората на град Шипка в района на Селската Река започна сеч на букови дървета от водосборната зона над водохващането за питейна вода в Шипка. Буковите насаждения имат ключова роля за осигуряването на притока на вода, тъй като кореновата им система служи като своеобразна помпа, която изпомпва подпочвената вода на повърхността. Проблемът със засушаването и недостига на питейна вода в Шипка се увеличава с всяка изминала година, а загубата на тези букови масиви ще утежни този проблем допълнително.

Успоредно със сечта в района на Селската река, от 03.02. 2014 година до 31.07.2014 фирма Делта ЕООД е получила разрешение за извършване на санитарна сеч в района на р. Димовец в гората над град Шипка. По данни получени от Горското Стопанство става дума за изсичане на 10% от боровите насаждения в района. За извозването на тези дървета са създадени 3 нови пътя в гората, при което са отсечени много дървета отделно от въпросните 10%.
Боровите насаждения в района са засаждани в периода 1904 -1911 година от френския лесовъд Феликс Мари-Луи Вожли. Вожли пристига в България по молба на Българското правителство към Франция за съдействие с борбата с ерозията и наводненията.

Разреждането на боровите насаждения намалява устойчивостта им към силните ветрове, характерни за Шипка. Масовата сеч за трите пътя в комбинация с планираните 10% ще доведе до още паднали борови дървета и в крайна сметка излага Шипка отново на риск от ерозия и наводения, за които преди повече от 100 години се е наложило да търсим помощ чак от Франция.

Мястото където е извършена сечта за пътищата беше известна като панорамната пътека на Здравето и беше любимо място за разходка и отдих на гражданите и посетителите на Шипка. Няма съгласие от хората от Шипка за заменянето й с „панорамен път“, напротив този път ще влоши изключително равновесието на екосистемата и възможностите за отдих в този край на Шипка. Аргументите, че пътищата са необходими, за да се свалят дърветата са несериозни за 21 век и явно е необходимо отново да се поучим от опита на Франция в областта на дърводобив с ниско въздействие над околната среда, за който се използват предимно коне или специални малки машини, с висока проходимост през тесни терени.
Проблемът с изсичането на дървета за обслужващи пътища е актуален за цяла България. По този начин се оправдава изсичане на голяма маса дървета, които са извън определените количества. Необходимо е да се обърне внимание на този проблем не само за конкретния случай.

Подписвайки тази подписка изисквам незабавно прекратяване на сечите в района на гр. Шипка по Селската Река и Димовец. Едновременно с това изисквам да се залесят прокараните несъгласувани с местното население, пътища, за да се положи началото на възстановявaнв на нанесените щети. Също да се вземат мерки за прекратяване на порочната практика за изсичане на дървета с цел извозване и съответните щети, които се нанасят на екосистемата с това.

Повече информация тук:

https://www.facebook.com/notes/tatyana-kossekova-birch/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D1%80-%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%B8/10153875745390585

Няма коментари:

Публикуване на коментар