05 септември 2009

БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦИАНИДИ

Коалицията "За да остане природа в България" е изпратила до правителството разкрития и документация за действеията на подземната мафия в България. Ето го и писмото:


Дата: 4 септември 2009г.

ДО
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ В ПАРЛАМЕНТА
ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

КОПИЕ:
ЗЕЛЕНАТА ФРАКЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МЕДИИ


УВАЖАЕМИ
ГОСПОДИН ПРЕМИЕР, ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с декларираното от Коалицията “За да остане природа в България” желание
за сътрудничество в борбата на правителството срещу организираната политическа
престъпност /ОПП/ Ви изпращаме разработка за използваните методи, документи и
факти при ограбване на подземните богатства в страната. Стратегията на “подземната” Мафия напълно безвъзмездно да стане собственик на десетки милиарда долара държавна собственост е изпълнена перфектно, чрез всеотдайната работа на последните три правителства на Костов, Сакскобургодски и Станишев.

Накратко използваните престъпни методи са два:

МЕТОД 1.
Безвъзмездно заграбване, чрез “приватизация” на всички перспективни, стратегически държавни добивни комбинати за благородни и цветни металии за 1 лев от представителите на Минната камара – изпълнителен орган на “подземната” Мафия, собственик на отрасъла от 99 г. и управляваща го до момента в полза на ОПП. Държавата
остава без дялово участие в предприятия от които зависи Националната и сигурност и стабилност. Дори Пиночет не е допуснал подобно заграбване и никой друг диктатор не си е позволил да подари стратегически добивни мощности на чужди или свои олигарси. /Приложение 1/

Над 10 милиарда долара на данъкоплатеца с чиито средства са проучени, проектирани и
построени добивните комбинати са подарени чрез офшорки на местни червени величия, олигарси в Челопеч, Горубсо Кърджали, Асарел Медет, Елаците, МДК Пирдоп, КЦМ Пловдив, Златна Панега, Соди Девня и т.н..

Самите стратегиески подземни богатства изключително държавна собственост също са
подарени безвъзмездно на новите собственици на комбинатите чрез срамни за страната концесионни договори подписани и преподписвани от същите три правителства. /Приложение 2/ Заробващите условия в договорите премахват задълженията на комбинатите към държавата за строежа им, както и към стари замърсявания на природната среда, свеждат до минимум дължимите концесионни отчисления.

Законодателството стимулира износа на стратегическите суровини, а не преработката им до крайни продукти. Вредите за страната се изчисляват до няколко милиарда долара на
година от загуба на десетки хиляди скъпоплатени работни места, данъци, такси, осигуровки и разликата между продажба на суровини и принадените стойности от производството на крайните продукти. Мръсните добивни производства остават за сметка на гражданите и българската природа, екологичните производства за крайни продукти облагодетелстват западните страни където се изнасят суровините.
Обратно от чужбина се внасят крайните продукти на десет-тридесет пъти по-висока
цена.

Новите собственици управляват подземните богатства по престъпен начин, като добиват изключително богатите рудни залежи и загробват бедните в нарушение на Закона за подземните богатства, в огромна вреда за държавата изчислявана на стотици милиона долара на година /в комбинатите Челопеч и Асарел/. Същите собственици от Минната камара променят безнаказано цялостните технологии за добив на рудата и преработка до концентрати, както и съхраняването на отпадъците от минната индустрия без дължимите процедури по ОВОС /в Челопеч, Асарел, Елаците, Горубсо Кърджали/.
Подобни деяния водят до огромни чисто финансови загуби и опасност от постоянни и залпови замърсявания на околната среда. /Приложение3/

Изпълнителния орган на ОПП в бранша Минната камара избира най – евтините, но опасни и
замърсяващи технологични варианти за добив и преработка на суровините. В резултат се предлагат и одобряват от МОСВ крайно опасни цианидни технологии без аналог в света. Излугването на високо арсенсъдържащите златоносни концентрати в Челопеч с десетки хиляди тона цианиди поставят българите в собствената си страна да се чувстват опитни мишки. И всичко това за да могат “инвеститурите” по-бързо и по-евтино да заграбят 99% от златото, което така или иначе им е подарено вече чрез концесионните договори!

Изпълнителния орган на ОПП в бранша - собствениците на добивните предприятия в Минната камара извършват безнаказано огромни данъчни измами, като не декларират печалби въпреки неколкократното увеличаване на цените на благородните и цветни метали от 99г. до момента.
Печалбите им на година надхвърлят стотици милиони долара само от продажбата на
металите като суровина, а декларират нулева печалба. Само от данъчните измами на няколко добивни комбината като Асарел, Елаците и Челопеч до момента България е ограбена с над един милиард долара.

В изнасяните концентрати не се декларират разсеяните и редки метали, което е нова кражба за стотици милиона долара на година.

МЕТОД 2.
Заложена и успешно изпълнявана е стратегията за заграбване и на всички останали, проучени с държавни средства, но неразработени до момента находища на полезни изкопаеми в страната от представителите на същата Минна камара. МОСВ незаконно включва проучените с държавни средства находища на подземни богатства в проучвателните концесионни площи и ги дава на членове на Минната камара за “проучване”. В резултат без финансови усилия така наречените “проучватели” регистрират “Търговско откритие” и по право стават концесионер за добив БЕЗ
ТЪРГ. /Приложение 4/ Следващия компетентен орган на ОПП в редицата от престъпни министри вече сключва концесионният договор за добив с крайно срамни за държавата условия, тоест подарява подземните богатства подобно на описаният Метод 1.
Тридесет и пет находища на благородни и цветни метали, включително “Ада тепе” до Крумовград, “Петелово” до Попинци, “Свещи пласт” до Челопеч са в процедура на подаряване без търг по този метод.

Същата престъпна процедура тече или е завършена и за десетки и стотици кариери за добив на облицовъчни и строителни материали в цялата страна. Допуснато е в десетки
случаи добив на суровини от кариери с разрешителни само за търсене и проучване,
без екологична оценка, без договори и концесия /в Източни Родопи, Сакар/.
Правителството на Станишев арогантно започна да подписва концесии за добив по
право на откривател, като напълно игнорира задължителните процедури по ОВОС и
обществено обсъждане. Нещо повече, оставени са новите собственици да избират
най-евтините и опасни технологии на добив и преработка на суровините без да се
взема предвид общественото мнение. В резултат опасността от замърсяване и
унищожаване на природаната среда се увеличава многократно. /Приложение 4/.

За установените от нас престъпления през изминалите години своевременно сме
сезирали всички компетентни органи в страната от министерски съвет и
политическите сили, до комисии в различните парламенти и прокуратурата.

ИЗВОДИ:
Гореописаните крупни криминални престъпления са неистово толерирани от Министерските съвети, министрите на околната среда, на икономиката и енергетиката, на регионалното развитие и благоустройство на последните три правителства, а с бездействие прикривани от полиция и прокуратура.
Последните три правителства третират България като страна от третия свят след война, претърпяла икономическо и политическо заробване и превърната в суровинен придатък на развитите демокрации. Загубите за обществото и държавата от явния грабеж, безработицата, от невнесени данъци и такси, толерираната сива икономика и безнаказаното замърсяване на околната среда са колосални и надхвърлят шестдесет милиарда долара. Ако политиката на управление на подземните богатства не се промени в скоро време загубите за държавата ще надхвърлят стотици милиарда долара.

Предлагаме правителството да вземе следните мерки за справяне с предизвиканата от организироното политическа пристъпност криза, освен ако новата власт не поставена на същата ОПП:
1. Да бъдат преразгледани всички приватизационни и концесионни договори на добивните комбинати, мини и кариери. Да бъдат сключени нови справедливи договори, зачитащи държавния и обществен интерес в който държавата да притежава дялово участие за всяка мина и кариера с процент не по-малък от такъв в развитите демокрации в Европа.
2. Да бъдат преразгледани всички разрешителни за търсене и проучване на подземни богатства в страната и отнети правата на всички фирми, които са регистрирали неправомерно търговско откритие и последваща концесия за добив без търг.
3. Да бъде наложен строг контрол на замърсителите на добивните предприятия и потърсена отговорност за всички престъпления свързани с незаконна промяна на технологията на добив и преработка на суровините.
4. Да бъде потърсена персонална отговорност за данъчните измами и престъпления на собствениците на Асарел, Елаците, Челопеч, Горубсо Кърджали и съдействалите им държавни чиновници от предните три правителства.
5. Да бъде ограничен износа на стратегически суровини от благородни и цветни метали, и стимулирано родното производство до крайни продукти.
6. Да бъде изготвен нов закон за подземните богатства с участието на представители на цялата общественост, който да гарантира устойчивото управление на ресурсите и затваряне на порталите за грабеж.

Коалиция „За да остане природа в България” е инициирана от: Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българската фондация “Биоразнообразие”, Информационния и учебен център по екология, Национално Движение “Екогласност”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „За Земята”, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, UNECO: Университетски клуб за екология и устойчиво развитие към Студентски съвет на СУ „Св. Климент Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да
спасим Иракли”, сдружение “Еко Рила” - Самоков и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Днес в нея участват над 30 неправителствени организации и граждански групи.

С уважение:
Константин Дичев

Управление природни ресурси
Граждани за Рила
За да остане природа в България

e-mail kdichev@gmail.com
www.forthenature.org
GSM: 0886 966 583

Няма коментари:

Публикуване на коментар