24 ноември 2009

Над 200 прилепа убити от ВИК-Шумен

източник: zoomania.org
Над 200 прилепа умряха, след като служители на ВиК-Шумен зазидаха с тухли един от двата входа на пещера „Бисерна“ на Шуменското плато. Гниещите трупове на летящите мишки били открити от специалисти на Центъра за изследване и защита на прилепите към Националния природонаучен музей към БАН.
Те извършвали поредното си проучване на прилепните колонии, когато се натъкнали на трагичната картина и веднага подали сигнал до Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ). Екоинспекцията също направила проверка, в резултат на която еколозите разбили част от стената, за да се осигури достъп на хиберниращите колонии до пещерата. Днес от РИОСВ ще връчат и две предписания на шефа на ВиК, с което го задължават със срок до 12-ти ноември стената да бъде премахната, а до 16 ноември дружеството да постави метална решетка с разстояние между процепите не по-малко от 35 см. Причината за запечатания вход на пещера „Бисерна“ е, че там се намира каптаж от първа санитарна охранителна зона, за който отговаря ВиК.

„Направихме дупка в зида, за да могат прилепите да излизат и да се хранят. Измряла е малка част от колонията, която иначе наброява няколко хиляди екземпляра“, каза Десислав Милев, ст. експерт "Биоразнообразие" в РИОСВ-Шумен. Според него от ВиК са запушили пещерата, защото са мислели, че животните могат да ползват другия вход. Той обаче е на повече от 600 метра в друга галерия и се обитава от други видове прилепи.

Откритите мъртви животни са от вида „пещерен дългокрил прилеп“. Те са защитени и са вписани в Червената книга.

Няма коментари:

Публикуване на коментар