03 ноември 2009

Декларация против добива на злато с цианиди

ДЕКЛАРАЦИЯ
НА ГРАЖДАНИТЕ, ПРОТЕСТИРАЩИ ПРЕД МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ,
БУЛ. „МАРИЯ ЛУИЗА”, СОФИЯ, НА 03.11.2009 г., 11.00 Ч.


Протестираме против проведената през последните 2 месеца агресивна и престъпна политика на министерството на околната среда и водите, чрез която напълно незаконно са разрешени изключително опасни цианидни технологии за добив на благородни метали
Настояваме обществото да бъде информирано за това, че при незаконното
облагодетелстване на фирмите, „Челопеч майнинг” ЕАД, „Болкан минерал енд майнинг” и „Горубсо Кърджали” АД престъпно са нарушени следните изисквания на директивите на Европейския съюз, поради това, че :
1. Не са извършени консултациите с всички заинтересовани страни и общности в страната, които ще бъдат застрашени при работата с десетки хиляди тона цианиди на година.
2. Тотално е нарушена наредбата за комплексно разрешително при издаването му на „Челопеч майнинг” ЕАД, защото никъде в света не работи такава промишлена цианидна инсталация преработваща толкова богата на тежкия метал арсен руда. „Челопеч майнинг” ЕАД най безобразно лъжат че предложената технология се използва от 100 години. Това предполага, че те ще ползват милиони български граждани като опитни мишки за доказване на опасната си технология.
3. Фирмите, получили разрешение за цианидни технологии, извършиха множество престъпления към природозащитното и ресурсно законодателство безнаказано – мащабни незаконни строежи без ОВОС, промяна на генералните проекти също без ОВОС, третиране на страната като суровинен придатък на развитите демокрации.
4. Същите фирми грабят държавата с престъпните концесионни договори подписани от правителството на СДС и преподписвани от всички правителства до момента. Договорите им подаряват 99% от златото безвъзмездно. Тези деяния са в нарушение на чл 97 от създаването на ЕС относно облагодетелстване на фирми в нарушение на директивите за защита на конкуренцията в ЕС.
5. Бившата министърка на МОСВ в правителството на СДС и сегашна зам.министърка г-жа Евдокия Манева е виновна за прокарването и провеждането на тази пагубна за здравето на хората политика при ограбването на подземните богатства и добивните мощности в България. Правителствата на НДСВ и тройната коалиция следваха тази престъпна
стратегия и оставиха безнаказано фирмите да извършват нарушения и престъпления.
6. Новото правителство на ГЕРБ предизборно обеща да се бори с организираната политическа престъпност и обръчите от фирми. Вместо извършителите „Дънди Прешъс Металс”, „Горубсо Кърджали” АД и сие да бъдат подведени под наказателна отговорност за крупни криминални престъпления и да им бъдат отнети правата на концесионери, новото правителство в лицето на Евдокия Манева вече като зам.министър изключително агресивно и в нарушения на редица европейски и български закони само за месец прокара разрешенителни за продажба на стотици тонове българско злато ЗА ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ ТОНОВЕ ЦИАНИДИ.

Ние искаме:
1. Г-жа Евдокия Манева да подаде оставка като зам.министър на околната среда и водите.
2. Да бъдат отменени разрешителните за добив на злато чрез цианиди и употребата на цианиди в минната и металодобивната промишленост да бъде забранена със закон.
3.Да бъдат преразгледани всички приватизационни и концесионни договори на минодобивните комбинати, мини и кариери. Да бъдат сключени нови справедливи договори, зачитащи държавния и обществен интерес, в който държавата да притежава дялово участие за всяка мина и кариера с процент не по-малък от този в развитите демокрации в Европа.
4.Да бъдат преразгледани всички разрешителни за търсене и проучване на подземни богатства в страната и отнети правата на всички фирми, които са регистрирали неправомерно търговско откритие и последваща концесия за добив без търг.
5.Да бъде наложен строг контрол на замърсителите в добивните предприятия и потърсена отговорност за всички престъпления свързани с незаконна промяна на технологията на добив и преработка на суровините.
6. Да бъде извършен одит от сметната палата на фирмите „Асарел Медет”, „Елаците Мед”, „Аурубис България „АД , „Челопеч Майнинг” ЕАД, „Горубсо Кърджали” АД и при констатирани данъчни измами и престъпления да бъде потърсена персонална отговорност на собствениците им и на съдействалите им държавни чиновници от предишните три правителства.
7.Да бъде изготвен нов закон за подземните богатства с участието на представители на цялата общественост, който да гарантира устойчивото управление на природните ресурси и затваряне на порталите за грабеж и увреждане на общественото здраве и околната среда.
8. Да бъде променен законът за опазване на околната среда за да бъде гарантирано, че няма да се правят формални оценки за ОВОС, финансирани от фирмите – инвеститори и предразполагащи към корупция, а процедурата за ОВОС ще осигурява независимост на оценката и защита на околната среда и здравето на гражданите.

Гражданска коалиция “България без цианиди”,
за контакти: Константин Дичев, 0886 966 583

Няма коментари:

Публикуване на коментар