26 ноември 2009

нова версия на mGeoNavigator с повече функции

Пускам новата версия 2009-05 (3.0) на интелигентната туристическа карта mGeoNavigator.
Започвам и оптимизирането на програмата за устройства със сензорни екрани (touchscreen).
Променени са графичните изгледи на някои условни знаци и са добавени нови.
Променени и разширени са менютата за работа с маршрут и следа. Добавена е памет за 50 потребителски точки извън маршрута и следата.
Общия брой картни обекти е 27898. В наличност са данни за 2344 прехода.
Програмата е безплатна и може да се изтегли от тук. Ограниченията за някои потребители остават както в предишните версии.

Първоначалното стартиране на програмата може да продължи дълго - около минута и половина при някои устройства под Symbian.

Няма коментари:

Публикуване на коментар