16 юли 2010

Спряха незаконния строеж на лифт в Банско

Спряна е дейността по подмяната на седалковия лифт Бъндеришка поляна-Коларски път в ски зона Банско
източник: МОСВ 16 July 2010

Дейността по подмяната на седалковия лифт Бъндеришка поляна-Коларски път е преустановена до изясняване на обстоятелствата, свързани с изсичането на дървета по просеката. Съоръжението е разположено в зона Бъндерица на ски-зона с център Банско
През юни т.г. „Юлен” АД, концесионер на ски зона с център Банско, внесе в МОСВ инвестиционното намерение за подмяна на съществуащ 4-седалков лифт с 6-седалков. Според документацията е предвидено подмяната да се извърши в рамките на съществуващо трасе на стария лифт, не се предвижда увеличаване дължината на трасето и площта на съществуващото съоръжение. Фирмата изрично е декларирала, че няма да се засягат нови площи освен вече усвоените и не е необходимо допълнително изсичане на дървесна и храстова растителност.
Въз основа на тази документация министър Нона Караджова постанови решение, да не се извършва ОВОС на инвестиционното предложение. В решението са поставени условия към инвеститора, задължителни за изпълнение: да не се допуска изсичане на дървета и храсти за разширяване на съществуващата просека, както и усвояване на нови терени извън съществуващата инфраструктура.
Проверка от Дирекцията на Национален парк „Пирин”, направена по сигнал на природозащитни организации, установи, че в хода на изпълнението на инвестиционното намерение нерегламентирано са отсечени 25 броя дървета – ела и бяла мура, което е в нарушение на условията, поставени от министъра на околната среда и водите.
Дейността по подмяна на съоръжението е спряна със заповед на директора на НП „Пирин”, която е връчена за изпълнение на „Юлен” АД. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й. От фирмата е изискана допълнителна информация, за да бъдат предприети необходимите наказателни процедури съгласно действащата нормативна уредба за опазване на околната среда.

Няма коментари:

Публикуване на коментар