04 януари 2013

Нова петиция за защита на оцелелите дюни

Продължете тук, за да подпишете

Обявяването на 400 метровата крайбрежна зона в българския сектор на Черно море със статут на защитена територия като природна забележителност изключителна държавна собственост ще предотврати по-нататъшно застрояване и бетониране на българското черноморско крайбрежие.

Законът за устройството на черноморското крайбрежие в сегашния си вид не защитава в достатъчна степен уникалната природа на Черноморското крайбрежие , а именно:

  1. създаване на условия за опазване, устойчиво интегрирано развитие и устройство на Черноморското крайбрежие;

  2. сигуряване на свободен обществен достъп до морския бряг;

  3. опазване, съхраняване и разумно използване на природните ресурси;

  4. предотвратяване и намаляване на замърсяването на Черноморското крайбрежие;

  5. защита на морския бряг от ерозия, абразия и свлачищни процеси;

  6. възстановяване и опазване на естествения ландшафт и културно-историческото наследство.

Новосъздаденият природен парк да се нарече "Черноморско крайбрежие".

Продължете тук, за да подпишете

Няма коментари:

Публикуване на коментар