17 септември 2008

Строежите край Царево пак заеха полагащото им се място - в съда!

източник: Дневник

Асоциацията на парковете в България обжалва във Върховния административен съд (ВАС) приетия нов общ устройствен план (ОУП) на община Царево. Причината са множеството процедурни нарушения при изготвянето на плана и неговото одобрение от институциите.
Двете екооценки на документа не са направени от компетентните специалисти, посочени в екологичните наредби. Няма информация дали министърът на околната среда Джевдет Чакъров е утвърдил екооценките. Така не е дадена възможност за обжалване на решението. По-късно ОУП на Царево е бил одобрен от зам.-министър на регионалното развитие, а не от министър Асен Гагаузов, което също е нарушение.

Няма коментари:

Публикуване на коментар