22 септември 2008

Държавата срещу Национален парк Рила

източник: forthenature.org
Експертното становище на Геозащита ЕООД-Перник до Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) доказва, че незаконният лифт "х.Пионерска-х.Рилски езера" и възникналото в съседство свлачище са заплаха не само за природата, но и за българските и европейски гости на Национален парк "Рила".

В отговор очакваме мълчание и бездействие - както до сега. И как иначе, нали този незаконен обект е собственост на партийни лидери от тройната коалиция?

А от тук можете да видите всички експертни становища и сигнали до компетентните институции и мълчанието в отговор (продължете тук >>>)

Няма коментари:

Публикуване на коментар