30 септември 2008

Екогласност спечели в съда срещу МОСВ за Рила-буфер

Административен съд София-град по дело № 3681 / 2008 г. ОТМЕНИ Решение № 218 / 15.11.2007 г., издадено от главния секретар на МОСВ Тамер Бейсимов, с което на Национално движение „Екогласност” е отказан достъп до Протокола от заседанието на Националния съвет по биологично разнообразие, проведено на 25.10.2007 г., когато с два гласа не бе включена буферната зона на Рила в НАТУРА 2000.
В мотивите си Съдът определя, че исканият протокол представлява „информация за околната среда” и не попада в ограниченията на Чл. 20 от Закона за опазване на околната среда. Поисканата информация е свързана с обществения живот в РБългария и дава възможност за съставяне на мнение на гражданите за дейността на МОСВ, респективно на Националния съвет, които са задължени да осигурят достъп до обществената информация, която създават и съхраняват – категоричен е Съдът, като задължава МОСВ в 14 дневен срок от влизане в сила на решението да предостави искания документ.
Петър Пенчев – зам.-председател на НД „Екогласност”, заяви готовността на екоорганизацията веднага да изпрати този Протокол до Европейската комисия, която очаква от България данни защо тази зона и при второто разглеждане не е включена в НАТУРА 2000. С постигнатата чрез българския съд прозрачност, природозащитниците очакват да се спаси буферната зона на Националния парк Рила от започналото бетониране.

Няма коментари:

Публикуване на коментар