26 август 2009

Незаконният лифт от Паничище до езерата се превръща в деструктивен фактор

В сайта forthenature.org са публикувани снимки на това, което се случва на Седемте рилски езера след пускането на незаконния лифт. Както може да се види от снимките, тълпи от хора с ниска култура (често наричани с прозвището "равнинна сган") правят всичко, което е забранено на територията на националния парк. Има даже къпещи се в езерата. Ако това продължи, в най-скоро време езерата ще са история.
тук към снимките

Няма коментари:

Публикуване на коментар