29 юни 2009

Цеко Минев отново безчинства във Витоша

Коалицията от 30 неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България” откри на сайта на фирма „Витоша ски” АД, че е обявено началото на обществени консултации на доклада по екологичната оценка на специализиран подробен устройствен план на туристическа и ски зона "Алеко" (http://www.skivitosha.com - Съобщение за провеждане на консултации най-долу на интернет страницата).
„Витоша ски” АД подлага на обществено обсъждане екологичната оценка на подробен устройствен план, чието задание не е одобрено от Столична община. Така инвеститорът няма право да проектира, а на екологична оценка се подлага един несъществуващ според закона проект.
Коалицията „За да остане природа в България” се обърна към Министерството на околната среда и водите с искане за незабавно спиране на тази процедура пред подчинената им Регионална инспекция по околната среда и водите в София. Ако министерството не прекрати това действие на „Витоша ски”, което опорочава процедурите за екологична оценка и оценка за съвместимост с европейската мрежа "Натура 2000", природозащитниците ще поискат Европейската комисия да започне наказателна процедура срещу България за неспазване на европейските директиви.
(целият текст - тук)

Няма коментари:

Публикуване на коментар