06 февруари 2010

Писмо от молекулярни биолози против освобождаването на ГМО

Препубликувам едно отворено писмо, изпратено през 2004 г. от двама утвърдени учени в областта на молекуларната биология и генното инженерство.


Отворено Писмо до:

Президента на Република България, Господин Георги Първанов
Председателя на Народното Събрание, Професор Огнян Герджиков
Министър Председателя, Симеон Сакс-Кобургготски
Народните Представители
Интернет изданията на Монитор, Сега, Стандарт, Медияпул
Уважаеми Господин Президент на Република България,
Уважаеми Господин Председател на Народното Събрание на Република България,
Уважаеми Господин Министър Председател на Република България,
Уважаеми Дами и Господа Народни Представители,
Уважаеми Главни Редактори на Интернет Изданията на Монитор, Сега, Стандарт, Медияпул


Много се говори и пише напоследък за вноса, производството и разпространението на генетично модифицирани организми (ГМО) и продукти от тях главно като суровини за различни храни и/или хранителни добавки. Спори се каква да бъде позицията на България. Конкретен повод за това е Проекто-законът за генетично модифицираните организми, публикуван на Интернет-сайта на МЗГАР на 31.03.2003. За съжаление Българското Общество не е информирано по въпросите свързани с използуването на ГМО в качеството си на хранителни суровини и/или хранителни добавки. Напротив, наред с критиките в медите се промъква дезинформация, която сериозно заблуждава Обществото по тези важни за бъдещето на човечеството въпроси. Искаме да вярваме, че тази дезинформация не се поднася целенасочено, а по-скоро е резултат на неосведоменост и не добро познаване на проблемите свързани с ГМО. В качеството си на специалисти по молекулярна биология, молекулярна генетика бихме искали да изразим нашата загриженост, и да привлечем вниманието на Българското Общество и на Управляващите това общество за потенциалните последствия от недоброто познаване и разбиране на проблема ГМО.
Животът на нашата планета, такъв какъвто е днес, е резултат на повече от три милиарда години биологична еволюция. Смята се, че от всички човешки познания биотехнологиите са може би най-мощното средство, което някога светът е познавал. Наистина, както всички други сфери на човешкото познание, така и молекулярната биология (МБ), като част от биологичната наука, през последните десетилетия се развива с невероятни темпове. Да припомним само, че ние «прочетохме» наред с геномите на много микроорганизми и нашия човешки геном. През 1953 година Джеймс Уотсън, Френсис Крик и Морис Уилкинс представят двойно спиралния модел на ДНК, позната като молекулата на живота. Оттогава досега МБ и в частност молекулярната генетика (МГ) и методите на манипулиране на различни ДНК последователности, познати под името генно (генетично) инженерство или рекомбинантна ДНК технология, непрекъснато попълват и увеличават нашите знания за това, какво е било записано през последните няколко милиарда години в гените на организмите. В същото време обаче, тези знания са нищожни в сравнение с това, което науката и учените биолози не знаят. Какво тогава да говорим за хората, които не работят в областта на молекулярната генетика? Какво да кажем за тези които си мислят, че знаят нещо, но всъщност са много далече от тези проблеми? Какво да бъде отношението ни към тези, които виждат в прилагането на молекулярната генетика средство за правене на пари, на много пари! Така че, науката може, и би трябвало да бъде полезна за хората. Но в същото време може да бъде най-големият враг на човечеството! Примери за това, бол.
В своята статия: «50 вредни ефекта на генетично модифицираните храни», Нейтан Бътеилиън, говори за биотехнологията в нейната гола същност като за технология на смъртта. Списанието "Тайм" нарече последствията от широкото прилагане на ГМО, «глобалната смърт на сътворението». Тук му е мястото да си припомним думите на Професор Доктор Джордж Уолд, Професор по Биология в Университета Харвард, Нобелов лауреат за медицина през 1967 година: “Рекомбинантната ДНК технология изправя нашето общество пред безпрецедентни проблеми не само в развитието на науката, но и на живота на Земята. Нашият морал беше досега да научим за природата колкото се може повече. Реструктуриране на природата не беше част от тази сделка. Такава посока е не само неразумна, но и опасна. Потенциално могат да бъдат провокирани нови заболявания по растенията и животните, нови източници на неоплазия (туморни образувания), нови епидемии”, (със съкращения).
Все по-често в нашите медии се изказват мнения, че “отглеждането на трансгенни култури е най-екологично чистото производство; свързаното с това третиране на почвата с хербициди като «Раундъп» е напълно безвредно; че тоталните хербициди са абсолютно безвредни за почвената флора и фауна, както и за човека; че няма никакви инциденти с ГМО; че такива храни носят само полза и нямат никаква вреда за човека и природата: или, че видите ли, който не ползува ГМО е много изостанал», и други такива безотговорни твърдения.
Напротив, научната литература, пък и не само тя, и Интернет са пълни с примери за вредите, предизвикани от тези технологии. От екологична гледна точка отглеждането на ГМО е най-мръсното. Еко-системите се натоварват с организми, чийто геном е манипулиран, чийто геном не е продукт на нормална еволюция или селекция. За каква чистота става дума? Самото третиране на почвите с хербициди е замърсяване. Например хербицидът «раундъп» унищожава и почвените бактерии и полезните за поддържането на почвите безгръбначни животни. Също така има нови изследвания които доказват, че раундъпът действува като нарушава нормалната активност на човешките хормони и се свързва с родилни дефекти при хората (уродства). Не случайно този хербицид е забранен в някои щати на САЩ. Има данни за замърсяването на питейната вода в Дания с раундъп. Доказано е, че при поемане на раундъп той причинява възпаление на мукозата на устната кухина и храносмилателния тракт, белодробна дисфункция, задържане на урина, метаболитна ацидоза, повишаване на броя на белите кръвни клетки, също така причинява втрисане. Това всичкото безвредно ли е?
През 1989 година няколко десетки американци умират и няколко хиляди са засегнати вследствие на консумация на генетично променена хранителна добавка, ел-триптофан (L-tryptophan). Генетично променените храни могат да причинят фатални алергии. Генетично модифицираният растежен хормон (rBGH), който се инжектира в животни за месо и мляко, увеличава риска от различни ракови заболявания с 400 до 500%. Крави инжектирани с растежен хормон, са обикновено с много по-високо предразположение към инфекции на вимето и изискват третиране с много високи нива на антибиотици, които се акумулират в млякото. Това неминуемо води след себе си един от глобалните проблеми на 20-ти век – резистентността към антибиотици и невъзможността за борба с инфекциозните болести (пример: застрашителните размери, които достигна туберкулозата през последните години). Този проблем все още чака решение. Различни вируси и бактерии могат да бъдат вирулентизирани, така че да станат десетки пъти по-смъртоносни от досега известните, познати като супермикроби. Заболяванията, причинени от консумацията на ГМ храни непрекъснато се увеличават. Диария, гадене, повръщане са най- честите симптоми, със сериозни допълнителни ефекти като отравяне на кръвта, спонтанни аборти, инфекции, отделяне на кръв в урината, до причиняване на летален изход на засегнатите индивиди. Може да се напишат много страници с примери за вредата от използуването на ГМО. Също така и за социалните, икономически и политически заплахи, криещи се в ГМО. Българското Общество трябва да бъде добре информирано за дългосрочните последици от използуването на ГМ храни.
Друг много важен момент е съществуването на потенциална опасност от появяване на плевели, които да бъдат резистентни към хербициди и да не могат да бъдат елиминирани. И тук трябва да наблегнем на същноста на въпроса, че безконтролната продукция и разпространение на ГМО крият потенциална заплаха за биосферата на Земята. Това не е преувеличение, това е реална заплаха. Това трябва да е ясно на всекиго и да са разбере добре! Генетичното замърсяване може да се окаже много по-опасно от ядреното или петроло-химическото. Тук трябва да подчертаем дебело: още по-голям проблем е, че дългосрочното влияние върху здравето на хората и околната среда не може да бъде предвидено. Няма сериозен учен в света, който би се ангажирал да отговори позитивно на въпроса: безвредни ли са ГМ храните? Тези, които работят в областта на генетиката, знаят много добре, че е невъзможно да се правят дългосрочни прогнози. Истина е, че много ГМ храни и хранителни добавки се пускат тихомълком, без хората да имат ни най-малка представа за дългосрочните последици. В това се крие най-голямата заплаха. За съжаление в българските медии се изказват мнения от разни незнайно откъде пoявили се “професори”, “академици”, “старши научни сътрудници”, които откровено и с чиста съвест лъжат обществото: “Няма инциденти с ГМО. Тези храни носят само полза и нямат никаква вреда за човека и природата!». Такива твърдения не могат да бъдат изказани от истински учени. Само шарлатани и безотговорни псевдо-учени могат да афишират такива, меко казано, «мнения». Българското Общество трябва да научи истината за ГМ храните. Тези, които откровено заблуждават Обществото, за да оправдаят «пей-чековете» на временните си господари, трябва да понесат отговорност за тези си лъжи.
Известен ни е, предложеният проекто-закон за ГМО(2004 г.-бел. Група ГЕО), в чието изготвяне са взели участие много ограничен кръг лица, нямащи необходимите знания и визия за това, но уверяващи Българското общество в “ползата” от ГМ храните (виж по горе). По липсата на всякаква разумна концепия личи, че той вероятно е направен, за да обслужва тясно-корпоративни амбиции на компании, чийто основен интерс са печалбите без ни най-малка грижа за бъдещето на биосферата.
Този закон е във фронтален разрез с Европейските норми и изисквания, касаещи ГМ организми. Той е изготвен преди окончателното приемане на Европейския закон: Regulation (EC) No 1829/2003 of 22 Sept. 2003 on genetically modified food and feed (Official Journal of the European Union,18.10.2003) и не е съобразен нито с изискванията на ЕС за Методологията за оценка на риска, нито с изискваниятя за рефериране на подобен вид организми (виж анекса на Европейския закон). Този наш закон изобилства с недомислици и прегазване на най-елементарни човешки норми, като изважда от контекста си мутанти, транспозирани молекули, хибридоми и какво ли още не (вж. Чл.2, ал.2), разчитайки, че може да бъде приет от неспециалисти в Народното събрание. Така че, уважаеми дами и господа, този закон в своята същност е античовешки и антиевропейски. Ако бъде приет, той тутакси ще стане още един препъни-камък по пътя ни към Европа.
Ето защо от позициите на специалисти в разглежданата област, си разрешаваме да препоръчаме следното :
1. Да бъде спряно незабавно всякакво бъдещо разглеждане на този закон, тъй като то ще е загуба на време.
2. Закон за генетично изменените организми да бъде написан от специалисти с доказани професионални качества в областта на молекулярната биология, генетика, медицина, ветеринарна медицина и растителна защита в сътрудничество с изявени юристи по гражданско и Европейско право и с обществената подкрепа на всички заинтересувани фермери и инвеститори в балгарскоко земеделие. Този закон да ползва като основа споменатия закон, действащ към момента в ЕС, за да не ставаме за смях на света.
3. В България има достатъчно грамотни специалисти, които и в момента работят по хармонизиране на Българското законодателство с Европейското. В никакав случай да не се пренебрегва мнението им.
Не е нито логично нито финансово оправдано приемането на такъв закон, който е в услуга на нечии интереси и в ущърб на България и на Българското и на Европейското Общества. Надяваме се, че здравият разум ще наддлее и България няма да бъде употребена за частните интереси на шепа безотговорни субекти, чийто интереси са повече печалби за единица време. ГМ храните не се подкрепят от никой сериозен учен по Света. Напротив, съществува консенсус между учените, че ГМ храните трябва да бъдат забранени. ГМО трябва да останат зад стените на научните лаборатории. Най- добре ще бъде използуването на ГМО в България да бъде забранено или поне замразено за известен период от време. Например, до приемането на България за пълноправен член на Европейския Съюз. След това да се координира с практиките, приети в Европейския Съюз, където все повече се противопоставят на ГМ храните. България има великолепни условия за природно земеделие. България може и трябва да каже: Не на ГМО!
В края ще си позволим да цитираме едно мнение на един от бащите на молекулярната биология, великият Професор Джеймс Уотсън отпреди седмица. Попитан от специалисти на Монсанто какво мисли за генетично изменените организми, той отговори : “Ние не можем да играем ролята на Господ”.

С уважение:

Д-р Диди Баев
Научен Сътрудник по молекулярна микробиология и генетика
Стоматологичен Факултет на Университета на щата Ню Йорк (State University of New York) в град Бафъло, САЩ
didi@buffalo.edu

Д-р Ева Чернева
Център за трансгенни технологии на Факултета по ветеринарна медицина, University of Pennsylvania, САЩ
tchernev@vet.upenn.edu

3 коментара:

 1. Това е нещо друго. Точно такова аргументирано мнение исках да прочета.

  ОтговорИзтриване
 2. Анонимен25.02.10 г., 15:48 ч.

  Сега какво ти е мнението Пешо?

  ОтговорИзтриване
 3. Анонимен26.02.10 г., 9:37 ч.

  мда, ерудиция.

  ОтговорИзтриване