04 февруари 2010

Прессъобщение относно ГМО

ДО БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИИ,
НАУЧНИТЕ ИНСТИТУТИ,
БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И ЦЯЛОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО

ВЕЧЕ ВТОРИ МЕСЕЦ ГРАЖДАНСКИ И БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОДИМ БОРБА С УПРАВЛЯВАЩИТЕ ПРОТИВ ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИТЕ ОРГАНИЗМИ.
УПРАВНИЦИТЕ НИ СЕ КРИЯТ ЗАД ЕВРОПЕЙСКИ ДИРЕКТИВИ, ТАЙНИ ПИСМА ОТ ЕК, ЧУЖДИЦИ КАТО „ТРАНСПОНИРАНЕ” И СТРАШНИ ЗАПЛАХИ ОТ ЕС, ЗА ДА ПРОКАРАТ ПРОМЕНИ В ЗAКОНА, КОИТО СА ПРОТИВ НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА БЪЛГАРИЯ.
ПРЕДЛАГАНИТЕ ПРОМЕНИ ПОДКРЕПЯТ ИНТЕРЕСИТЕ ЕДИНСТВЕНО НА МАЛКА ГРУПА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ХОРА И НА ЧУЖДИ КОМПАНИИ.
СЛЕД 20 ГОДИНИ ЩЕ ИМАМЕ БЪЛГАРСКИ ГЕННОМОДИФИЦИРАН СТАНДАРТ, ВМЕСТО БДС.
ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТАТА НИ ЗЕМЯ ЩЕ БЪДЕ ЗАРАЗЕНА ЗАВИНАГИ.
СТОТИЦИТЕ УНИКАЛНИ БЪЛГАРСКИ СОРТОВЕ И КУЛТУРИ ЩЕ ЗАГУБЯТ СВОЯТА ИДЕНТИЧНОСТ, А СЕЛСКОТО НИ СТОПАНСТВО ЩЕ ПОНЕСЕ НОВИ ОЩЕ ПО-ФАТАЛНИ УДАРИ.
ЯВНО ТОВА НЕ Е ПРИОРИТЕТ НА УПРАВЛЯВАЩИТЕ, А ОБЕКТ НА НОВИ НЕПРЕМИСЛЕНИ ЕКСПЕРИМЕНТИ.
НАЛИЦЕ СА ПЪЛНИ РАЗМИНАВАНИЯ МЕЖДУ ЗАЯВЕНАТА ВОЛЯ И РЕАЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ.
НАШИТЕ ПРОТЕСТИ НЕ СА ПЛОД НА СТРАХОВЕ И ЕМОЦИИ, А НА НАТРУПВАЩИТЕ СЕ РЕАЛНИ ФАКТИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ГМО ВЪРХУ БИОРАЗНООБРАЗИЕТО, СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ.

НАСТОЯВАМЕ:
1. БЪЛГАРСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ ДА ИЗЛЕЗЕ С ОБЩ ДЪРЖАВЕН ДОКУМЕНТ, ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ, С КОЯТО БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ ОБЯВЕНА ЗА ЗОНА СВОБОДНА ОТ ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ.
ИСКАМЕ ГАРАНЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЧЕ ЗЕМЯТА НИ ЩЕ ОСТАНЕ ЧИСТА И НИКОЙ НЯМА ДА ПОСЕГНЕ НА ТРАДИЦИОННИТЕ НИ БЪЛГАРСКИ СОРТОВЕ И КУЛТУРИ.
ИСКАМЕ НАРОДНИТЕ НИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКУМЕНТ ДА ГАРАНТИРАТ ПРЕД ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД, ЧЕ ПРИОРИТЕТ В ПОЛИТИКАТА НА БЪЛГАРИЯ ЩЕ Е ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ПРОДУКЦИЯ, ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТАТА ПРИРОДА И ЕКО ТУРИЗЪМ.
ИСКАМЕ НА ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ПРОДУКТ ДА ИМА ЕТИКЕТ, „ЧИСТ ОТ ГМО”.
Само така българския парламент ще докаже и гарантира на българския народ, че работи в защита интересите на България.

2. Промените в ЗГМО касаещи освобождаването в околната среда, да бъдат отложени за един следващ, по-късен етап, само след като се състоят широки обществени дискусии с всички заинтересовани страни – браншови организации на земеделци, фермери, зърнопроизводители, пчелари, природозащитници и граждани.
В писмо от 26.01.2010г. до всички отговорни институции (приложено към настоящото съобщение) ние зададохме множество въпроси, на които не получихме отговори. Липсата на отговори означава ПЪЛНА ЛИПСА НА ОБЩЕСТВЕН ДЕБАТ.

3. На този етап да бъдат обсъждани и направени промени в ЗГМО, но задължително пак съобразявайки се с мнението на обществеността, ЕДИНСТВЕНО ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАБОТАТА С ГМО В КОНТРОЛИРАНИ УСЛОВИЯ, ЗА НАУЧНИ ЦЕЛИ.
Освобождаването в околната среда на ГМО е прекалено сериозна и опасна стъпка за България, рисковете за страната ни са огромни, грешките непоправими, затова задълбоченото обсъждане и вслушване в позициите на всички заинтересувани страни преди това, е абсолютно задължително.
В момента липсва чуваемост и воля от страна на управляващите да се вслушат в ясно заявената позиция на зърнопроизводителите, на фермерите, на природозащитниците, на пчеларите и на гражданите.

ОТКАЗВАТ ДА ПРИЕМАТ НАЙ-ВАЖНИТЕ НИ ИСКАНИЯ, КОИТО ВСЪЩНОСТ ПАЗЯТ БЪЛГАРИЯ - за тридесет километров минимален защитен пояс около териториите на Натура 2000, както и да се защитят от унищожение стотиците традиционни български сортове и култури, селектирани от векове, с доказано високи качества.
Аргументите на МОСВ за всичко случващо се дотук са несъстоятелни.

ОБЕЩАНИЯТА И ТВЪРДЕНИЯТА НА МОСВ:
* Eвропейската комисия е изпратила писмо и е стартирала наказателна процедура срещу България, защото не е хармонизиран законът ни за ГМО, в частта му за съзнателното освобождаване на ГМО в околната среда.
Факт: Министър Нона Караджова призна на съвместното заседание на Комисиите към МОСВ и МЗХ, на 28.01.2010г., че в писмото си от април 2009 г., Европейската комисия е посочила единствено Директива 98/81/ЕО, отнасяща се за отглеждането на ГМО В ЛАБОРАТОРНИ УСЛОВИЯ. Директива 2001/18/ЕО, отнасяща се за освобождаването в околната среда на ГМО, не е посочена в писмото. Няма и стартирала наказателна процедура срещу България.

* Директива 2001/18/ЕО за съзнателното освобождаване на ГМО в околната среда не позволява общи забрани, каквито според вносителите на законопроекта за изменение и допълнение на ЗГМО, са чл. 52(2), чл.79 и чл.80 от закона.
Факт: Нито един текст от Директива 2001/18/ЕО няма изрично регламентиран „забранителен” режим, който да ограничава страна членка да спре освобождаването в природата на хибриди, застрашаващи генетичното богатство от сортове и породи на самата страна. Директива 2001/18/ЕО не ограничава въвеждането на забранителни мерки с цел опазване на видове от защитени територии, както и на генетично значими сортове и породи. Напротив, директивата поощрява всякакви предпазни мерки по отношение на освобождаването на ГМО в околната среда с оглед на човешкото здраве и екологичния риск.

*МОСВ са категорично против освобождаването в околната среда и отглеждането на ГМО в България. Министър Караджова дори обеща, че докато тя била министър, нямало да има нито едно разрешение за отглеждане на ГМО. А какво ще стане, ако утре вече не е министър?! Какво ще стане след края на мандата на това правителство? Законите в България еднодневки ли са?
Факт: На заседанието на консултативната комисия за ГМО, провело се на 29.01.2010 г., поканените „хабилитирани учени” от Агробиоинститута са заявили, че 30 километровият буфер от Натура 2000, в никакъв случай не може да остане, защото нямало къде да отглеждат българските си разработки на ГМО култури (памук и др.). Те искат „работещ” закон, който да им разреши да засеят колкото се може повече чиста българска земя с ГМО. Искат да сеят дори и в Натура 2000!? Тази Комисия се състои от същите 15 хабилитирани учени, които Евдокия Манева и Нона Караджова навсякъде ни успокояват, че ще дават разрешенията случай по случай за освобождаване на ГМО в околната среда. Тези учени вече са лобирани и са продали земята ни на корпорациите, произвеждащи ГМО семена, както и самите те са разработили генно модифицирани култури и искат да превърнат българската земя в опитно поле. Няма отговор на въпросите кой е финансирал изследванията и разработките им. Няма представен научен анализ на стопанската целесъобразност и ползи от въвеждането на ГМО в България.

* Представители на управляващата партия и на МОСВ обещаха в деня на гражданския протест на 13.01.2010г., че ще сформират работни групи с широкото участие на неправителствени, граждански и браншови организации за обсъждане текстовете в проектозакона за ГМО, между първо и второ четене.
Факт: Нито една междуведомствена работна група не беше сформирана. Имаше само две междуведомствени заседания, на които бяха поканени неправителствени, граждански и браншови организации – на 26 и 28.01.2010г., на които дори не успяха да се изкажат всички заинтересовани страни, не им беше дадена думата. Работното обсъждане на текстове от проектозакона, в работни групи, така и не се случи.

* На 13.01.2010 в деня на протеста против промените в закона, състоял се пред сградата на парламента, зам. министър г-жа Евдокия Манева обеща, че ще се запази текстът от закона, защитаващ зоните на Натура 2000 и 30-километровата буферна зона около тях.
Факт: Оказа се, че нямат никакво намерение да върнат защитния 30 километров буфер около Натура 2000, който всъщност заедно със защитените територии, покрива 80% от земята на България. Ето тази чиста земя искат чуждите мегакомпании и нашите псевдоучени, да заразят с ГМО, завинаги.

* МОСВ обещава, че ще има строг контрол, всяко искане за разрешение за освобождаване на ГМО в околната среда, ще се разглежда случай по случай при много строга, тежка и бюрократична процедура.
Факт: В България няма лаборатории, които да проследяват наличието на ГМО в околната среда, тъй като до момента отглеждането и освобождаването на ГМО в околната среда е било почти невъзможно именно, заради забраната в закона на 30-те км. около Натура 2000. Единствено столична РИОКОЗ разполагат с лаборатория, но те изследват само хранителни продукти на пазара, не и семена от земеделска продукция. Този факт е бил и официално потвърден от хабилитираните учени.

Прилагаме към настоящото съобщение и обръщение от граждани, зърнопроизводители, пчелари, фермери и биопроизводители от 26.01.2010г., внесено на съвместното заседание на комисиите.

30.01.2010 г.
София

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА РОДИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ
ФОНДАЦИЯ ЗА ОКОЛНА СРЕДА И БИОЗЕМЕДЕЛИЕ
НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪРНОПРОЗВОДИТЕЛИТЕ
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ БИОПРОДУКТИ
ФЕРМЕР БГ
НАЦИОНАЛНА НАУЧНА АСОЦИАЦИЯ ПО ПЧЕЛАРСТВО

Няма коментари:

Публикуване на коментар