25 февруари 2010

Кметът на Сливен задвижи незаконна процедура за приватизация на Природен парк Сините камъни

източник: forthenature.org
София, 25 януари 2010 г. – Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България” алармира за опит за незаконна процедура по прехвърляне на държавната собственост в Природен парк Сините Камъни към община Сливен.
На 18 февруари 2010 г. общинският съвет на Сливен е одобрил предложение на кмета на града да бъде предприета процедура по чл. 54 от Закона за държавната собственост за безвъзмездно прехвърляне на община Сливен на собствеността върху недвижим имот - държавна собственост. Под „недвижим имот - държавна собственост” община Сливен има предвид публичната държавна собственост на територията на Природен парк Сините камъни. Тя заема над 90% от цялата площ от над 11 хиляди хектара на природния парк. Общинските съветници са възложили на кмета на община Сливен да отправи искане до Министерски съвет чрез Областния управител на Сливен за безвъзмездно прехвърляне на „имота”.
(продължете към цялата статия)

Няма коментари:

Публикуване на коментар