01 юли 2009

Въпросник за кандидат-депутатите на Избори 2009

Екологично сдружение "За Земята" в сътрудничество с други български неправителствени организации (включително Коалиция "За да остане природа в България") изготви кратък въпросник предназначен за кандидатите за депутати на предстоящите парламентарни избори.

Въпросникът адресира някои от основните предизвикателства пред българското правителство през следващия му мандат- енергийна политика, климатични промени, опазване на околната среда и биоразнообразие, устойчиво развитие и международна търговия. Тези теми са не само неразривна част от дневния ред на България и ЕС, но и от изключително значение за цялата Международна общност.

Можете да изтеглите въпросника и отговорите от кандидатите за депутати то тук.

Няма коментари:

Публикуване на коментар