09 юли 2009

Нов опит за "законно" унищожаване на Природен парк Витоша

източник: Дирекция на Природен парк Витоша
В Дирекцията на Природен парк Витоша постъпи съобщение за организиране на обществено обсъждане на доклад за екологична оценка на Специализиран устройствен план на Туристическа и ски-зона Алеко в Природен парк Витоша. Общественото обсъждане се организира от Витоша ски АД на 14.07.2009 г. от 10.00 часа в зала 3 на Националната спортна академия.

Предвижданията на плана включват:
* седемкратно увеличаване площите на ски-пистите от 19.3 ха на 142,8 ха;
* увеличаване площта на под-зоната за развитие на ски-спорт и туризъм в района на х. Алеко от 147,6 ха на 224,6 ха;
* изграждане на изкуствен водоем на площ от близо 9 декара на мястото на смърчови гори;
* двойно увеличаване площите на лифтове и влекове и увеличаване дължината им от 17 на 21 км.
* изсичане и застрояване на 17 ха гори и 67 ха тревни и скални съобщества опазвани в рамките на мрежата НАТУРА 2000.

Дирекцията на Природен парк Витоша изпрати свои становища през месец юни до Министерство на околната среда и водите, Регионална инспекция по околната среда и водите – София и Столична община с искане да спрат процедурата по екологична оценка на плана доколкото самото задание на плана предвижда нарушаване на заповедта за обявяване на природният парк, плана му за управление и Общия устройствен план на столицата. Реализацията на плана ще доведе до нарушаване целите на опазване в парка, като част от Европейската екологчина мрежа НАТУРА 2000.
Продължаването на тази процедура създава опасност не само от индивидуална наказателна процедура по случая в европейският съд, но може да доведе и до спиране на средствата по европейски програми за проекти в Столична община.
Дирекцията на парка изявява своето становище, че опита на Витоша ски с един подробен устройствен план приеман от архитекта на общината да се подменя Общият устройствен план на столичния град приет от Народното събрание и Плана за управление на Природният парк приет от Министерски съвет, е неприемлив и създава опасен прецедент касаещ бъдещето на всички защитени територии в България.

1 коментар:

  1. Дали Бойко ще спре Цеко? Съмнявам се...
    Та нали точно Бойко даде цяла Витоша в ръцете на Цеко?
    Не трябва да пропускаме факта, че тези неща се слуичват с "благословията" на Столична община, чийто кмет е Бойко...
    Какво ще се случи от тук нататък?

    ОтговорИзтриване