07 юли 2009

МОСВ загуби делото за Рила-буфер

източник: Национално Движение Екогласност
С Решение № 8921 от 06.07.2009 г., Върховният административен съд на Република България - Трето отделение, ОСТАВИ В СИЛА решението от 11.09.2008 г. на Административен съд - София град, Първо отделение, VІ състав, с което бе ОТМЕНЕНО Решение № 218 / 15.11.2007 г., издадено от главния секретар на МОСВ Тамер Бейсимов за отказ на достъпа на Национално движение „Екогласност” до Протокола от заседанието на Националния съвет по биологично разнообразие, проведено на 25.10.2007 г., когато с два гласа не бе включена буферната зона на Рила под защитата на НАТУРА 2000.
Прокурор Мария Каменска от Върховна административна прокуратура, заявява в съдебното заседание на 03.06.2009 г., че Административен съд - София град обосновано е заключил, че с оглед спецификата на исканата информация всеки има право на достъп до нея, като с още по-голяма степен и при по-широк обхват на предмета, това се отнася до заявителя Национално движение „Екогласност”.
Адвокатът по делото Кирил Терзийски - от Програма достъп до информация, подчерта отново, че исканият протокол представлява „информация за околната среда” и не попада в ограниченията на Чл. 20 от Закона за опазване на околната среда, защото поисканата информация е свързана с обществения живот в РБългария и дава възможност за съставяне на мнение на гражданите за дейността на МОСВ, респективно на Националния съвет, които са задължени да осигурят достъп до обществената информация.
Петър Пенчев – зам.-председател на НД „Екогласност”, заяви, че 20-годишната екоорганизация продължава да изпълнява своята стратегия за печелене на екологични дела в съда, като се надяват така да бъде спасена и буферната зона на Националния парк Рила. При огласяването на упорито скривания документ ще се разкрие корупционна схема по стартирания от двамата екс-министър председатели Сергей Станишев и Симеон Кобургготски мегапроект за бетониране на Боровец, с участието на членове на Националния съвет по биологично разнообразие към МОСВ, заключава природозащитникът.
Решението на ВАС е окончателно и МОСВ е длъжно до 20-ти юли т.г. да предостави искания документ на НД „Екогласност”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар