22 юли 2009

Цеко Минев продължава да съсипва Витоша.... а, пардон - "бере боровинки"

Не знам дали си спомняте как миналата година "Витоша ски" АД взривяваха морените на Витоша и наричаха това вандалство с термина "събиране на боровинки". После пък Цеко се изтъпанчи и с компетентен тон обясни, че не взривяват морени, а камъни.
Подобни "боровинки" зачестиха.
Фирмата планира изграждането на голяма ски зона на Витоша, въпреки че това е напълно незаконно, тъй като е в нарушение на Плана за управление на Природен парк Витоша и на редица български и европейски закони.
Въпреки, че няма официално разрешение от Столична община, Витоша ски АД направи проектиране на ски зоната, като изработи подробен устройствен план. После, пак в нарушение на процедурите, възложи изработването на доклади по екологична оценка и оценка за съвместимост с Натура 2000 на този план. А сега стартира също толкова незаконна процедура по обществена консултация на докладите. Планирано е „обществено” обсъждане на докладите по екологична оценка и оценка за съвместимост с Натура 2000 на Подробен устройствен план на ски-зоната.

Ето четири по-едри "боровинки":
1.Това обществено обсъждане е незаконно.
2. Докладите по екологичната оценка и оценка за съвместимост с Натура 2000 са непълни и некачествени.
3. Разширение и нови ски писти на територията на Природен парк Витоша не се допускат от закона.
4. Законът позволява старите лифтове да бъдат заменени с нови при определени условия, но това не е направено досега от „Витоша ски” АД, които през цялата изминала зима возеха деца скиори на 40-годишен лифт.

„Обществено обсъждане” ще се проведе от 10:00 ч на 14.07.2009 (вторник) в зала 3 на Националната спортна академия в Студентски град.

Няма коментари:

Публикуване на коментар