24 юли 2009

Акция за Витоша

Политическа партия ЗЕЛЕНИТЕ ще внесе във вторник, 28 юли от 13 часа в Софийска община на ул. Московска 33 протестно писмо срещу незаконното включване на ски зона Алеко в общия устройствен план на София. ЗЕЛЕНИТЕ ще поискат политическа и административна отговорност за това незаконно действие, за което ще предоставят информация на журналистите на място.

ЗЕЛЕНИТЕ призовават всички природозащитно мислещи граждани да започнат да внасят от 13 часа на Московска 33 своите лични протестни писма (приложен е образец на писмо) и ако пред входа на общината се образува опашка, да бъдат търпеливи да изчакат (известно време поне ;).

Разпространявай инфо за акцията по всички начини.

До кмета на община Столична

Искане

От .........................................................................................................

ЕГН......................................,

адрес за кореспонденция:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Уважаеми г-н кмет,

Настоявам за незабавно изключване на ски зона Алеко в Природен парк Витоша от изменението на Общия устройствен план на община Столична - от всички документи, схеми и карти на общия устройствен план на общината. Ски зоната е добавена в плана като записка и в схемата за развитие на туризма неправомерно след изготвянето на докладите по екологична оценка и оценка за съвместимост. Съответно изготвените доклади по екологична оценка и оценка за съвместимост не включват оценка на въздействията на ски зоната.

Настоявам да информирате обществеността публично за Вашата позиция по поставения проблем.

Считаме, че Вашата позиция по този случай има голяма политическа значимост предвид факта, че Витоша ски е офшорна компания с неясно финансиране, с неизплатени задължения към държавата (неплатени такси за ползване - като ски писти на земи, които са държавна публична собственост), зад чийто проект публично застават лица от кръговете на червената олигархия. Вашите действия по този случай ще считаме за показателни за реалните политически намерения на ГЕРБ да се махне тази олигархия от власт.

Дата: 24 юли 2009 г.
С уважение:

Няма коментари:

Публикуване на коментар