16 юли 2009

Природозащитен лагер „НЕ на боклуците в река Арда“

източник: БДЗП
Българско дружество за защита на птиците организира летен природозащитен лагер под надслов “ НЕ на боклуците в река Арда”. Той ще се проведе в Природозащитен център "Източни Родопи" до Маджарово в периода от 20-ти до 26-ти юли.
Природозащитният център организира традиционно доброволческите си лагери със засилен образователен ефект за всички участници, които и този път ще имат удоволствието да присъстват на вечерните лекции за опазването на биоразнообразието. Сред най-атрактивните вечерни презентации ще са “Птичият свят на Исландия”, “Из пустините на Средна Азия” ... и много други. По време на лагера ще бъдат представени някои от традиционните дейности на БДЗП за опазването на царския орел и лешоядите, както и програмата за мониторинг на обикновените видове птици.
Участниците в лагера ще имат възможността да се включат в дейностите по:
• опръстеняване на египетските лешояди
• програмата за мониторинг на лешоядите
• проучване на ихтиофауната на р. Арда
• дейности по опазването на късорогото родопско говедо
• трансекти за определяне на водни кончета и пеперуди.
Една от важните задачи на лагера ще бъде завършването на интерпретативната пътека, представяща петте защитени територии около гр. Маджарово и нуждата от тяхното опазване.
В лагера могат да участват всички, които обичат българската природа и са членове на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Членове на БДЗП можете да станете и на място в Природозащитния център.
Таксата за участие в природозащитния лагер е 20 лв.
Осигурена е храна и топла вода.
Нощува се на палатки около центъра.
За повече информация се обърнете към Марин Куртев, Управител на ПЗЦИР на тел. 0887 94 16 98
Природозащитната бригада е част от дейностите по спечеления от БДЗП проект „Глас и взор за застрашените птици”, финансиран по програмата на М-Тел ЕКО Грант. Основната цел на проекта е повишаване на информираността и обществената подкрепа за египетския лешояд и тръноопашатата потапница, като основен начин за ефективното им опазване.
За повече информация за М-Тел ЕКО Грант програмата посетете www.mtel.bg.

Няма коментари:

Публикуване на коментар