21 юни 2008

Нова диващина по Черноморието - въпреки Натура 20000

оригиналната публикация е в "СЕГА"
След съсипването на големите курорти, е на мода обсебването на дюните, на скалистите брегове, носовете и островите. Заедно с унищожаването на природата ни, "инвеститорите" (по-точно мутрите) ни отнемат конституционното право да се движим свободно по морския бряг на нашата си държава. На "Коста дел кроко" (преди се наричаше бряг на Царево) вече близките плажове са обявени за "частни", въпреки че това е недопустимо по конституция. Главболгарстрой превръщат носовете "Хумата" и "Колокита" в частни резиденции със забранен достъп на простосмъртни (пак в противоречие с Конституцията) и с проект за заличаване и застрояване на резервата "Пясъчна лилия" при Алепу. Столичните боклукчии "Икуест" пък ще строят небостъргач на мястото на ресторант "Ропотамо". Карадере (зона в Натура 2000) се превръща в частен курорт на Георгий Станишев (братчето на премиера), който ще го бетонира и засели с 15000 голфаджии пияндета за летния сезон.
Какво прави нашето правителство? В общи линии, насърчава разграбването на бреговата ивица, даже вече раздава и островите в морето. Например Станишев щедро е дал за застрояване острова Св. Кирик и Юлита край Созопол.

На фона на пладнешкото разграбване на държавата, в "Дневник" четем, че МОСВ с гордост съобщават как са глобили със символична сума 2 (двама) от незаконните инвеститори на нос Калиакра (глобените все още не знаят това). А незаконните инвеститори на Калиакра са над 460 (четиристотин и шестдесет), в това число и двама милионери със съмнителни доходи (Гергов и Ганчев).

А ето какви са последствията от незаконния строеж на лифт от Паничище до Седемте рилски езера. Партийните величия от НДСВ започнаха този строеж напълно незаконно, нарушавайки границите на Национален парк Рила. В защита на строежа на Велчев бяха наскачали местните мутри, размахващи пищови. Днес там се свличат кални лавини и земята се движи. Получените свлачища са още по-страшни от онези на Първа Инвестиционна банка, които бяха прокарани в Пирин над Банско.
(снимката е от forthenature.org)

13 юни 2008

Иракли е под много сериозна заплаха от застрояване

2008 06 13
източник "За да остане природа"

Писмо от Европейската комисия сочи, че т. нар. "инвестиции" в част от проекто-Натура зоните на Иракли остават извън компетенцията на европейското законодателство, тъй като проектите са започнати преди влизането на България в Европейския съюз - 1 януари 2007 г. Заради това има вероятност генерална дирекция "Околна среда" на ЕК да преустанови работата си по случая.
Европейската комисия се опира на факта, че строителните дейности на Иракли се извършват в части от одобрения Териториален устройствен план от 1997, за който има изготвена Оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС). Строителството пък е с процедура, започнала преди 1ви януари 2007г. - датата na присъединяване на страната ни към ЕС.
В тези заключения обаче не са взети впредвид редица факти:
1. Липса на преценка за кумулативен ефект на строителството в доклада по ОВОС
2. Формалността на извършваните в България ОВОСи - според отговор на Заявление за достъп до информация няма отрицателен ОВОС, издаден за период от 2 години от РИСОВ Варна.
3. Липса на Оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на НАТУРА 2000 зоната - при стартирането на работата по обекти в Иракли България вече има сключен договор за бъдещо членство в ЕС и ни трябвало да упражнява превантивна защита за зоните.
4. Река Вая е разкопана с предлог превенция от наводнения след 01.01.2007 по поръчка на Общината.
5. Процедура срещу България за неизпълнение задълженията по Директивата за птиците вече е факт. Една от намалените зони, заради които тази процедура стартира, е Иракли.

Коалиция "За да остане природа" ще се възползва от дадения ни от ЕК едномесечен срок за коментар на писмото.

изложба-протест в подкрепа на Рила

източник: "За да остане природа"
Заповядайте на изложба-протест на млади художници в подкрепа на Рила
15.06.2008г., (неделя), в 17 часа, в "Галерия Академия", ул.Шипка №1

Изложбата представя отношението и позицията на художниците, относно проблема с незаконните строежи в Рила. Според нас позицията на интелигенцията в България трябва ясно, твърдо и медийно да бъде заявена в общественото пространство, за да постигнем реални успехи в интерес на природата.
Описание:
В "Галерия Академия" ще бъде представена изложба, изразяваща позицията на млади художници и тяхното несъгласие с абсолютно незаконното застрояване в региона на Паничище и Седемте Рилски езера, част от Национален парк "Рила". В изложбата участват 22 имена: Александра Гогова, Бояна Лазарова, Васил Минев, Влатко Зафирковски, Галя Георгиева, Десислава Досева, Дона Стоянова, Евелин Димитров, Екатерина Раденкова, Елена Яневска, Елена Калудова, Елеонора Друмева, Живко Минев, Калия Калъчева, Кирил Кузманов, Константин Костов, Людмила Тукусер, Минко Страхилов, Теодор Добрев, Юлиана Текова, Яни Януш.
Избраните творби са форма за всеки от участниците да представи творчески своето виждане към екологичния проблем.
Изразните средства са: скулптура, графика, живопис, колаж и концептуално изкуство, видеоарт.
Главна цел на изложбата е да привлече вниманието на обществото и да заяви цялостната позиция на творците в България.

12 юни 2008

Акция за спасяване на сухоземните костенурки по свръхзастрояващото се Черноморие

Стартира акция на Фондация ”Геа Челониа” за предприемане на спешни мерки по спасяване на сухоземни костенурки от обекти на инвестиционни намерения, предимно от новостроящите се голф игрища и хотелски комплекси между с. Топола и с.Божурец, нос Хумата, Слънчев Бряг, долината на р. Вая и др. Акцията е финансирана от Rufford Small Grants for Nature Conservation (RSGs) и е естествено продължение на акциите, проведени през 2007 година, финансирани от спешния фонд за биоразнообразие на Българска фондация биоразнообразие.
При проведените през 2007 г. акции бяха спасени и релокализирани в незасегнати и
защитени местообитания 281 сухоземни костенурки.
На територията на България са естествено разпространени два вида сухоземни костенурки - Шипобедренна (Testudo graeca) и Шипоопашата (Testudo hermanni). В българското
законодателство сухоземните костенурки попадат под протекцията на Закона за биологичното разнообразие и Наказателния кодекс на Р България. Двата вида са световно
застрашени видове влечуги, включени в Червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN-2002). Костенурките са включени в приложенията на Бернската конвенция, Вашингтонска конвенция (CITES) и Директива 92/43 на ЕИО за запазване на
природните местообитания на дивата флора и фауна.
Едни от най-разпространените влечуги в миналото, през последните десетилетия двата вида са преживели драстичен спад в числеността си и на места са заплашени от изчезване. Основен фактор за драстичното им намаляване по Черноморието е все по-разрастващото се строителство. Продажбата на необработваеми земеделски земи и безогледното им застрояването с хотели, вилни селища, спортни съоръжения, бунгала и къщи води до разпокъсване и урбанизация на крайбрежните местообитания, където костенурки все още се срещат.
Фондация „Геа Челония” беше създадена в началото на 2007 г., като единствената
неправителствена организация в България, чиято основна дейност е свързана с опазването на сухоземните костенурки. Фондацията управлява и единствения в България специализиран център за рехабилитация и размножаване на сухоземни костенурки. Центърът се намира в с.Баня, община Несебър и сред многото му дейности са и приютяването на пострадали екземпляри, тяхното лечение и освобождаването им на подходящи за тази цел райони.
Фондацията набира средства за провеждане на акции за опазване на сухоземните костенурки в България.

За повече информация:
Иво Иванчев, управител на Фондация ”Геа Челониа”: +359 886 913 916
e-mail: gea.chelonia@gmail.com


Брегът на Топола и Божурец, познат преди няколко години като уникално по рода си находище на костенурки, днес е жертва на алчността на Красимир Гергов и неговата мафия. Световно известната с божурите си степ е унищожена и е превърната в кичозен жилищен комплекс, но все още се срещат сухоземни костенурки, които могат да бъдат спасени.

04 юни 2008

Граждани за Рила: Съобщение за медиите

Белогърбият кълвач е пред унищожение
Правителството насърчава гибелта на уникалните птици в Рила като ги изключва от списъка си за защита и ги хвърля в ръцете на арогантни секачи на гори и търговци на вилни апартаменти

На 05.06.2008 г. / четвъртък / от 12.00 до 13.00 ч. в София Прес / ул. “Славянска” 29 / ще се проведе пресконференция на Граждани за Рила, Еко Рила и Зелени Балкани.
Ще бъдат представени научни аргументи за включванвето на полите на Рила в Натура 2000 и за необхдимостта от разширяване на границите на Националния парк Рила до подножието на планината.
  • 50 % от популацията на белогърбия кълвач у нас живее в горите по склоновете на Рила. Това са 2.5 % от популацията на птицата в Европейския съюз. Белогърбият кълвачът е защитен вид съгласно Европейската директива за птиците. Склоновете на планината бяха изключени от правителството от Натура 2000. Така то обрече белогърбия кълвач на гибел поради унижожаване на обитанията му за ски писти и вилни селища.
  • Това е основание за наказателна процедура от ЕК спрямо България, защото според директивата за птиците не може да се изключват от Натура 2000 територии, където чрез изключването обитателите намаляват до под 1 % от европейския брой на застрашената популация.
  • Кълвачите от вида Белогърб кълвач в горите по склоновете на Рила са повече от 1 % от европейската популация, те са 2.5 %, но изключени от защита, тези 2.5 % са обречени на гибел. Поради това те безусловно следва да бъдат защитени чрез включване на склоновете на планината в Натура 2000.
  • Инвеститорите в ски курорти и вилни селища, които планират урбанизиране на тези склонове, следва да преосмислят плановете си, защото Европейската Комисия разполага с научни аргументи за това, да изиска от България ревизия на предложението и за изключване на склоновете на Рила от мрежата Натура 2000.
  • Но не само белогърбият кълвач е в списъка на ЕК за Рила – там са и други птици, които обитават горите по склоновете на планината и чиято защита чрез включване на склоновете в Натура 2000 също се налага императивно от Европейската директива за птиците, това са : врабчовата кукумявка, сокълът скитник, пернатоногата кукумявка, орелът змияр, трипръстият кълвач, лещарката и др.
Граждани за Рила ще продължат контактите си с Европейската Комисия и Европейския Парламент докато Натура 2000 не обхване цялата планина Рила и границите на Националния парк не бъдат разширени до логичното им място – подножието на планината.
Иван Вазов, покрай чийто паметник минават всеки ден лимузините на правителството, ни завеща, че трябва да пазим Рила за бъдещите поколения.

За контакти:
Васил Къдринов / “Граждани за Рила” /: 0889032954
Владимир Топчийски / “Еко Рила” / : 0877005288
Нели Арабаджиева / “Зелени Балкани” /: 0896614312

03 юни 2008

Пресконференция за Рила на 05.06.08 в Агенция "София Прес"

източник: "За да остане природа" 2008 06 03

На 05. юни 2008 в София Прес от 12.00 до 13.00 ч. ще се проведе пресконференция на неправителствените организации “Еко Рила”, “Граждани за Рила” и “Зелени Балкани”.
Ще бъде отправен апел до Европейската Комисия за изпълнение на задълженията й за своевременни действия за спасяване на птиците в Рила, които подлежат на закрила от Европейската директива за птиците и са пренебрегнати от българското правителство.
Комисията не е реагирала официално до сега на сигнали по този повод, изпратени още през септември 2007 г.
Ще бъде обявено начало на кампания на природозащитните организации за разширяване границите на Националния парк Рила до подножието на планината.

Най-наглите унищожители на българската природа обвиниха природозащитниците в рекет

Коментар към статията от netinfo 03.06.2008

Един от най-наглите унищожители на българската природа, Красимир Гергов, обвини в рекет природозащитниците и предложи черна книга, в която ще вписва всички недоброжелателни към инвестициите организации. Унищожителят на степта при Топола и Божурец, известен с арогантното съсипване на Натура-2000 места, въведе термина "екологичен натиск", а законово обоснованите възражения на екоорганизациите бяха наречени от него с израза "популистки плакати".
Подобно изказване е направил и представителят на незаконно строящия се ски курорт "Супер Паничище" в Рила.
Поводът за реакцията на Гергов са протестите на екоорганизациите срещу проекти в курортите и скандалните замени на гори.

Ето и някои реакции на председатели на засегнатите граждански организации:
Тома Белев (Асоциацията на парковете): "Явно Гергов се е видял в черния списък на унищожителите на българската природа, затова реагира така" ... "ако има данни за рекет, Гергов би трябвало да ги предостави на прокуратурата."
Любомир Попйорданов (Българска асоциация за алтернативен туризъм): "Възмутително е, че председателят на борда по туризъм нарича рекетьори хора, които се борят за екологичната кауза"
Андрей Ковачев ("Балкани"): "Има организации, които рекетират, но тъкмо те обикновено се продават на инвеститорите и след това започват да защитават проектите им".


Август, 2006 г.: Красимир Гергов започна унищожаването на Калиакренската степ в района на Топола и Божурец. Днес това място е ж.к. с името "блек сий рама", опасано с постройки по самия морски бряг. Въпреки че застрояването на морския бряг се забранява според Конституцията, Гергов безсрамно твърди, че е рекетиран от еколози.