22 юни 2012

Околна среда: Европейската комисия призовава България да спази природозащитното законодателство на ЕС

източник: Европейска комисия

Европейската комисия изразява загриженост, че България не е провела оценка на възможните въздействия на ветроенергийни и други проекти в защитените зони в района на нос Калиакра. По предложение на комисар Янез Поточник, Европейската комисия е изпратила мотивирано становище, в което България се призовава да спази действащото законодателство на ЕС. Ако България не изпълни това искане в рамките на два месеца, Комисията може да отнесе казуса до Европейския съд. Ако казусът достигне до Съда, Комисията може да поиска изпълнение на временни мерки, както и изместване на съответните проекти.

Съгласно Директивата за птиците и Директивата за местообитанията, всеки проект, който би могъл да има значително отрицателно въздействие върху райони, влизащи в защитени зони по Натура 2000, следва предварително да бъде подложен на оценка преди началото на работите. Също така, иДирективата за оценяване на въздействието върху околната среда (ОВОС) има за цел да осигури провеждането на адекватна оценка на всеки един проект, който би могъл да има значително въздействие върху околната среда, преди неговото одобряване.

В по-ранен период Комисията вече бе образувала срещу България, тъй като в района на Калиакра — който е район с голямо значение във връзка с птиците — териториите, определени като специални защитени зони (СЗЗ) по Директивата за птиците, са недостатъчни. Настоящият повод за загриженост (свързан с предишния казус, но в същото време самостоятелен) се дължи на факта, че България е дала разрешение за значителен брой стопански дейности в района на Калиакра без подходяща оценка на въздействието върху околната среда, и че тази практика продължава. Разрешено е изграждането на хиляди вятърни турбини, както и изпълнението на около 500 други проекти, без адекватна оценка на въздействието им върху уникалните местообитания и биологични видове в района на Калиакра, както и на въздействието върху хилядите птици и прилепи, прелитащи ежегодно над този район при тяхната миграция към и от Африка. Не е отчетен кумулативният ефект от проектите, въпреки че това се изисква и по трите посочени директиви — за птиците, за местообитанията и за оценката на въздействието върху околната среда.

В декември 2008 г. и септември 2011 г. Европейската комисия изпрати до българските власти официални уведомителни писма във връзка с неспазването на съответните европейски директиви. При все, че българските власти поддържаха редовен контакт с Европейската комисия и предоставиха информация, даваща възможност за допълнителен анализ, България продължава да е в нарушение на трите директиви. Поради това бе изпратено мотивирано становище, по което България може да се произнесе в рамките на два месеца.

Контекст С Директивата за птиците, който е най-старият законодателен акт на ЕС в областта на опазването на природата, е формулирана цялостна защитна схема за всички видове диви птици, срещащи се в ЕС. Директивата за местообитанията от 1992 г. представлява крайъгълен камък на европейската политика за опазване на природата и осигурява защитата на над 1000 животински и растителни видове и на над 200 вида местообитания, като например специални видове гори, тревисти площи и влажни области, които са от европейско значение. Защитените съгласно тези директиви зони образуват Натура 2000, която представлява — общоевропейската мрежа от защитени природни зони. С цел осигуряването на дългосрочно оцеляване на най-ценните и застрашени европейски биологични видове и местообитания, всяка държава членка е определила защитени зони по Натура 2000. От друга страна, Натура 2000 не е система от природни резервати със строг режим, изключващи всякаква човешка дейност — по-голямата част от земята е частна собственост и основното изискване е да се осигури такова стопанисване, което да е устойчиво развито в екологично и икономическо отношение.

Целта на Директивата за оценяване на въздействието върху околната среда (ОВОС) е да осигури провеждането на адекватно оценяване на проектите, които е възможно да имат значително въздействие върху околната среда, преди те да бъдат одобрени. По този начин се установяват и оценяват възможните въздействия на даден проект преди да се вземе решение, разрешаващо неговото изпълнение. Разработчиците имат възможност да променят своите проекти, така че да бъдат сведени до минимум евентуалните отрицателни въздействия още преди те да са се проявили, или, също така, компетентните органи могат да включат в одобрението за проекта изисквания за мерки за смекчаване на отрицателните въздействия.

19 юни 2012

Някои реакции в отговор на нагли нападки от страна на Ц. Цветанов

Официално становище на гражданска група „Да спасим Иракли“ във връзка с изявлението на Цветан Цветанов по Btv / „Тази сутрин“ и именно изречението „Къде бяхте при застрояването на Слънчев бряг?“, гражданска група „Да спасим Иракли“ отговаря със следния манифест и позиция и открита нота до г-н Цветанов:

Уважаеми г-н Цветанов, когато хаосът и беззаконието застрояваха Слънчев бряг, ние бяхме в училище. После някои от нас отидоха да учат в чужбина. После се върнахме и видяхме някаква реалност, която ни ужаси. Емоционални сме, не като вас – железни. И с фрустрацията започва нашата история. Започва с това, че докато растяхме, всичко беше грабено, родителите ни рекетирани заради опита си да имат малък или среден бизнес, бабите и дядовците ни - унижавани и сплашвани от „охранители“. Хаосът беше нормата.

Човек има избор да използва фрустрацията като мотивация за промяна или да се опитва да е логичен в едно нелогично общество. Второто е твърде голям риск за млади хора с образование и себеуважение. Слънчев бряг се оказа обаче слънчев за събуждането на хиляди като нас. Толкова гнусно оплетени като черва корупция, алчност, беззаконие и замърсяване, че е трудно да не се събудиш. Същото за Ваше съжаление е и с Банско. Разликата е, че се научихме как да се аргументираме – досега бяхме емоционални, сега сме емоционални и аргументирани.

Дори и късно да сме се включили поради простата причина, че бяхме около 20те, ориентирахме се достатъчно бързо, за да легнем под багерите на едни откровени мутри, защитавайки Иракли. На път сме да ги осъдим, чак сега след 6 години, въпреки гнилата съдебна система, след започната процедура в ЕК, но и след събуждането на хиляди млади хора. Тогава разбрахме, че изразяваме отношението на хиляди не само срещу изнасилването на природата, а срещу изнасилването на гражданите на тази държава. За щастие има много като нас.

Като цяло в паралелни вселени се движим с вас и онези, з акоито говорите – правителства на предишни псевдо-лидери и не ни интересува дали управляващата олигархия се нарича Тройна Коалиция, ГЕРБ, или Карамфил. Като гражданска група, защитавала правото си на различна от Sunny Beach културата, защитавайки културата на творчеството, уважителното общуването на хората с природата, свободата на изразяване, трябва да си го кажем – с протестите за Иракли (най-вече по време на Тройната коалиция впрочем), за Странджа (пак тогава) сме били заедно, за да покажем, че има такава култура – на свобода, себеуважение и визия, различна от краткосрочната Ви и късогледа 4-годишна схемичка. Не сме във Вашия чичковизиран свят на сметчици и схемички. Между впрочем настоящия премиер беше кмет по време на протестите ни за Странджа и на няколко пъти ги запокитваше на най-невъзможни места.

Ние сме в света на споделените ценности и държим да си стоим там. Като гражданска група сме организирали, сами, без чужда помощ и тайни спонсори, над 30 протести, повече от 100 акции, десетки шествия, няколко подписки, концерти, дузина дискусии, лекции, изложби, открити обсъждания, ежегодни почиствания и в крайна сметка – каквото ни хрумнеше в подкрепа на Иракли (който заради това не е квартал на Слъчнев бряг) понеже единствения ни ресурс са добрите идеи. А сега да ви попитаме, Вие къде бяхте, докато лежахме под багерите на Иракли, г-н Цветанов?

източник "да спасим Иракли"

А тук можете да прочетете с какво се е занимавал Бойко Борисов, докато се презастрояваше "Слънчев бряг": Биволъ

18 юни 2012

Невчесани мисли от днешните новини за протестите против поправките "Цеко"

Мирослав Найденов (министър на земеделието):
- Хората в селските райони не могат да живеят от земеделие и животновъдство. точно по тази причина им трябват инвестиции за ски-писти
- Въпросът ми е: Кои райони са подходящи за селско стопанство 9земеделие и животновъдство)? Градските?

Филип Цанов (месар, лидер на лобистката организация Пприродата за хората и регионите")
- Не разбирам, как така изведнъж се появиха на Орлов мост над 3000 експерти по горско право?
- Цанов греши - експертите са повече, но не всички можем по това време да сме в София.

Репортаж от BTV:
- На Орлов мост се събраха само еколози
- Ако е вярно, означава, че са се събрали над 3000 души с висше образование по екология. Това си е чист експертен съвет по горите и предвид несъгласието му за закона, би следвало поправките автоматично да отпоаднат.

Росен Плевнелиев (за наше нещастие президент на България):
- Вижте например Банско - откакто направиха пистите, спря незаконната сеч
- Правенето на ски-пистите беше съпроводено с най-бруталната незаконна сеч в България. Бяха изсечени мури на хиляди години. Но Цеко плаща на Росен Плевннелиев за реклама, а не за антиреклама.

Бойко Борисов (министър-председател, кукловод на М.Найденов и Р.Плевнелиев):
- Не желая да ме свързват с лобистки действия
- Желанието и възможностите са две различни неща. Факт е, че самият ББ подари всички витошки ски-съоръжения на Цеко Минев. Факт е, че правителството на ББ всяка година харизва милиони на фирмите на Цеко Минев. Факт е, че правителството на ББ е отговорно за последните арести на протестиращи граждани.

Та, невчесано си мисля, че след разиграния цирк на Филип Цанов, ГЕРБ отново ще прокарат поправките си. С дезинформиращата помощ на БТВ, платения псевдонатиск от Филип Цанов и с марионетните политици.