25 април 2018

Министерството на Нено Димов пуска ново строителство на Пирин

източник: forthenatue.org

В края на миналата седмица стана ясно, че Министерство на околната среда и водите е решило да се укрепи писта Томба в Национален парк Пирин. На тази писта се провеждат ски състезания, включително международни. Тя обаче е изградена в нарушение на решението за оценка за въздействие върху околната среда, няма разрешение за строеж, при прокарването й не е спазена оценка за въздействие върху околната среда на цялата ски зона Банско, която не допуска модифициране на терена с едра строителна техника. Писта Томба е до 4 пъти по-широка от предвиденото в концесионния договор и общия устройствен план на ски зоната. Изграждането на всякакви съоръжения, свързани с инвестиционно предложение за изграждане на писта, представлява негово изменение и попада в обхвата на Закона за опазване на околната среда. За „укрепването" на територии извън пистата, трябва и поне преценка по Закона за биологичното разнообразие, защото е свързано с промяна на начина на трайно ползване на земята.

Случаят с „укрепването“ на писта Томба показва за пореден път как в Национален парк Пирин се заобикаля закона, за да се извършва ново и ново пълзящо строителство. Министерски съвет през декември 2017 г. отвори за застрояване 48% от територията на Национален парк Пирин.

Карта на планираното за писта Томба:
https://arcg.is/0Dz8q4

Странджа, Корал, Калиакра под заплаха

Преди дни беше уволнен директорът на Природен парк Странджа Стефан Златаров. В същото време отново излезе на дневен ред изменението на общия устройствен план на община Царево, който и предвижда застрояване на крайбрежието на Странджа. Изменението предвижда увеличаване на урбанизираните територии в общината с 40%, а тези само в Природен парк Странджа - с 20 %. Провежда се обществена консултация само на доклада за оценка на въздействието върху европейската екологична мрежа Натура 2000, а не на целия доклад за екологична оценка, както изисква Законът за опазване на околната среда и решение от 2014 г. на екоминистерството. При 835-те декара нови урбанизирани площи в Природен парк Странджа продължава да се предвижда застрояване в зона А и Б на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Планира се и застрояване на дюните на Корал. Миналата седмица част от тях бяха заградени като частна собственост, а по закон могат да бъдат само държавна.

За първи път от четвърт век МОСВ предложи да изключва площи от резерват в България, като по предложение на община Каварна е предложено намаляване площта на резерват Калиакра с цел допускане на концесионер на плажа в залив Болата и паркинга на крепостта Калиакра. В обществените консултации организации от коалицията „За да остане природа в България“
предложиха компромисен вариант, който обаче изключва възможността плажа Болата да се отдаде на концесионер. Очакваме решението на екоминистъра Нено Димов.

Постоянен протест за Пирин


През последните месеци сме свидетели на постоянни посегателства над природата на България. В началото на годината беше приет нов план за управление на Национален парк "Пирин", който позволява сеч и строителство в почти половината от защитената територия. При това - с изключителни права за офшорната фирма Юлен АД, която е с неизвестен собственик. Последваха опити за промяна на защитените зони в Натура 2000, промени в редица закони, включително промяна в Закона за опазване на земеделските земи, които позволиха застрояване на земеделски земи и зони от Натура 2000. Плажът Болата беше изключен от защитена територия. А вицепремиерът (познат като WC-министър) вече не крие плановете си да си построи хотел на Калиакра. Протестираме всеки четвъртък, но това е недостатъчно.
По инициатива на пловдивските протестиращи, носим тези зелени протестни ленти. Това можем да правим всеки ден и навсякъде. И да обясняваме защо ги носим. Лентата може да е от хартия или плат. Можете да си я направите сами, или да я получите на пловдивските протести.
Ясно е, че всички сме заети хора, и нямаме възможност да присъстваме на всеки протест. Носенето на зелени ленти обаче не отнема време и е добър начин за демонстриране на гражданска позиция.

От тук нататък съм постоянно с тази лента.
Настоявам за оставката на Нено Димов и Валери Симеонов.
Настоявам за оттеглянето на решението на МС за позорния план за управление на ПП Пирин.
Настоявам за адекватна политика за опазване на защитените територии в България.

Повече за проблемите на българската природа може да се прочете тук: www.forthenature.org

23 април 2018

За морето, за Пирин!

Публично събитие · Организирано от SavePirin и ЗаДаОстанеПРИРОДА - www.forthenature.org

Времето се затопли и планът за застрояване на Българското Черноморие отново е на дневен ред! На Корал изникнаха заграждения. Удобно уволниха директора на Природен парк Странджа и сега ще продължи дозастрояването на парка, заложено в общия устройствен план на Царево, който се готвят да приемат.
В очакване сме на важни събития и за Национален парк Пирин, защото след като изтече законния срок от един месец, оттук нататък всеки ден може да излезе решението във връзка с делото за липса на екологична оценка на проекта на новия му план. Затова протестите продължават с пълна сила и този четвъртък!

Събираме се при паметника на Алеко, метростанцията на НДК от 18,30 часа и ще шестваме до Министерски съвет и Орлов мост.

English below

Протестът ни е срещу корупцията на всички нива, срещу наглостта на олигархията, която си прави каквото поиска, срещу зависимите политици, които не желаят да спазват законите и обслужват частни интереси. Протестът ни е срещу беззаконието!

Нашите искания са:
1. Оттегляне на решението на МС от 28.12.2017, което дава възможност за строителство в 48% от Национален парк Пирин;
2. Оставка на Нено Димов като министър на околната среда, предложил това решение;
3. Обявяване на реалния собственик на концесионера "Юлен" АД и одит на концесията от международен одитор и с участие на гражданското общество;
4. Оставка на Валери Симеонов като вицепремиер, заради прокарване на правителствена политика срещу гражданското общество и природата и публичните призиви за насилие и дискриминация;
5. Отхвърляне на внесените лобистки поправки в Закона за горите (същите като през 2012 г.), разрешаващи сечта и бетонирането в горите. Отделяне на контролния орган (Изпълнителна агенция по горите) от брадвата (Министерство на земеделието и храните) и забрана на износа на обла дървесина от държавните гори;
6. Отхвърляне на промените в Закона за опазване на земеделските земи, които улесняват урбанизацията им, както и разследване на заменките по Черноморието.

Описание на казуса:

Решение № 821 на Министерски съвет от 29.12.2017 г. дава възможност за строителство в 48 % от територията на Национален парк Пирин и не може да бъде оправдано по какъвто и да е начин.

Това решение е незаконно, защото :

а) директно нарушава директивите на Европейския съюз за стратегическата екологична оценка, за опазване на птиците и за местообитанията.
б) противоречи на българското законодателство: Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за защитените територии.
в) грубо погазва принципите за отчитане на мнението на гражданите - не отчита внесените над 1000 писмени становища и над 125 000 писма от граждани от цял свят в защита на парка.
г) обслужва олигархичните интереси на конесионер, който е прикрит зад офшорно дружество в Кипър, чийто собственик е безработен.
д) дава възможност за изсичане на вековни гори и мащабно строителство в обект, представляващ световно природно наследство, защитено от ЮНЕСКО.
е) дори самото Министерство на околната среда и водите няма представа какво е разрешило, защото административният акт е неясен, объркващ и позволява различно тълкуване.

WE DEMAND:

Тhe decision № 821 of the Bulgarian Government from 29 December 2017 that allows commercial scale logging and opens 48% of National Park Pirin for construction must be canceled.

The real owner of the company (Yulen AD), that owns the concession of National Park Pirin, must be announced and an international audit of the concession must be made.

Minister Neno Dimov and Deputy Prime Minister Valeri Simeonov must submit their resignations immediately.

The amendments to the Forest Act allowing logging and urbanization of the forests must not be made.

The possibilities for urbanization of the agricultural lands by the Black Sea Coast must be cancelled.

Към източника: https://www.facebook.com/events/1798641083526629/

22 април 2018

Пловдив за Пирин 17 - Революция

повече за събитието - във facebook

Защо мотото на протеста ни е РЕВОЛЮЦИЯ? Защото освен че протестите ни не стихват, а всеки следващ четвъртък ще Ви изненадваме с различни демонстрации и методи с които ще изразяваме не съгласието си относно отношението на правителството към природата на България! Присъединете се към нас на 26.04.2018 г. пред общината където от 19:20 ч. ще събираме подписи в защита на Пирин и Черноморието и ще раздаваме от зелените панделки превърнали се в символ на протестите в Пловдив.
Подписките са от 19:20, но от 18:30 пред общината ще има дискусия с гражданите и координаторите на Пловдив за Пирин!!!
Основният мотив на протестът ни е национален парк Пирин, но и срещу корупцията на всички нива.
Искания на протестиращите си остават същите:
1. Оттегляне на решението на Министерски съвет от 28.12.2017, даващо възможност за строителство в 48% от Национален парк Пирин.
2. Оставка на Нено Димов, като министър на околната среда, предложил това решение.
3. Обявяване на реалния собственик на концесионера "Юлен" АД и одит на концесията от международен одитор и с участие на гражданското общество.
4. Оставка на Валери Симеонов като вицепремиер, заради прокарване на правителствена политика срещу гражданското общество и природата и публичните призиви за насилие и дискриминация.
5. Отхвърляне на внесените лобистки поправки в Закона за горите (същите като през 2012 г.), разрешаващи сечта и бетонирането в горите. Отделяне на контролния орган (Изпълнителна агенция по горите) от брадвата (Министерство на земеделието, горите и храните) и забрана износа на обла дървесина от държавните гори.
6. Отхвърляне на промените в Закона за опазване на земеделските земи, които улесняват урбанизацията им. Разследване на заменките по Черноморието.