28 декември 2011

Правителството на ГЕРБ ограбва държавата чрез новия Закон за горите

ГД БОПП


/Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност/

27.12.2011г.
ДО
ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР
ДАНС
КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
МЕДИИ

КОПИЕ:
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ

Относно: Готвено престъпление, диверсия и вредителство срещу държавата предвид предлагания Закон за изменение и допълнение /ЗИД/ на Закона за горите, обявен за обществени консултации на 21 Декември 2011 г. http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=484

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви за готвено престъпление, диверсия и вредителство срещу държавата, с очаквано въздействие по унищожаване на големите републикански вододайни зони, намаляване на плодородието на Тракийската низина и Софийското поле и заплаха за Националната сигурност.
Моля разгледайте параграфи 4, 10, 11.1, 13.1, 22 и 45 относно ЗИД за Закона за горите, обявен от министерски съвет за обществени консултации на 21 Декември 2011 г. http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=484
ЗИД за Закона за горите предложен от Министерски съвет облагодетелства престъпниците олигарси, които незаконно са построили десетки километра лифтове и ски писти. ЗИД стимулира в бъдеще незаконното строителство на други ски съоръжения в Пирин, Витоша, Рила, Стара планина и Родопите и се явява нерегламентирана държавна помощ. Всички олигарси престъпници, които по времето на Тройната коалиция извършиха брутални и незаконни заменки на десетки хиляди дка гори във вододайните зони на Републиката, ще могат да ги допълнят с нови територии от държавен горски фонд без търг и впоследствие да ги обезлесят със стотици км писти, влекове, лифтове и други спомагателни съоръжения отново незаконно, като при това им се гарантира и узаконяването след престъплението! Съвсем реалистично може да се предвидят последствията от реализирането на предложения ЗИД:

  • Спестявайки си стотици милиони дължими държавни такси от промяна на предназначението на гори, олигарсите Цеко Минев, Милен Велчев, Георги Крумов, Ковачки, Кирил Асенов, Лушков и ред други ще могат да узаконят престъпленията от незаконните строежи в Пирин, Витоша, Стара планина, Рила и Родопите.
  • Всички престъпни олигарси, включително и гореописаните, заграбили чрез заменки стратегическите вододайни зони на страната в Пирин, Стара планина, Рила и Родопите, ще могат да строят без Общ устройствен план /ОУП/ и да обезлесят необезпокоявани останалите незасегнати вододайни зони на страната с всички очаквани последствия – промяна на климата към засушаване и предизвикване на водни кризи, влошаване на почвеното плодородие в низините, ерозия в планините и затлачване на изкуствените вододайни съоръжения за питейна вода, като яз Искър.
    Очакваните негативни последствия от приемането и реализирането на въпросния ЗИД пряко ще застрашат Националната сигурност и ще предизвикат огромни затруднения за властта след 5-10 години.

Накратко:

  1. Параграфи 4 и 13.1 водят до загуба на стотици милиона лева в рамките на следващите 3 години от премахването на таксите за промяна на предназначението на имоти за ски писти и стъпки на лифтове и влекове. Считаме за престъпление, когато всички държави са в икономическа криза и недостигат средства за здравеопазване, образование и инфраструктура, да бъдат спестявани тези такси на няколкото свързани офшорни оператори на лифтове в България. По същество, това предложение представлява схема за нерегламентирана държавна помощ, която е недопустима съгласно договорите за функционирането на Европейския съюз и ще доведе до нова наказателна процедура срещу България.
  2. Параграфи 4, 10 и 11.1 поощряват учредяването на вещни права и продажбата на държавна собственост без търг при нарушаване правилата на конкуренцията. Това от своя страна, ще доведе не само до загуба на нови стотици милиона лева, но и поставя закона в смешно положение да регламентира дългосрочните наеми на горски територии на базата на търг, а продажбата и учредяването на вещни права да се провеждат без търг.
  3. Параграф 10 обвързва правата на ползване на горските територии с наличието на лифтове и влекове в тях, без да прави разлика дали лифтовете и влековете са построени законно или не. В този смисъл, тези разпоредби поощряват незаконното строителство на лифтове в горски територии, което е недопустимо.
  4. Предложените текстове в параграф 13.1, които разрешават промяната на предназначението на горски имоти придобити по реда на параграф 123 от отменения Закон за горите, действащ между 2003 г. и 2011 г. без общ устройствен план са ново престъпление. Тези собственици са придобили имотите си възползвайки се от непазарните механизми на старите наредби за оценки на горите и допълнителното им поощряване с предложените текстове ще доведе до бърза нова урбанизация на съществуващи горски територии без осигурена инфраструктура за електроснабдяване, водоснабдяване и канализация, което ще доведе до нови екологични проблеми пред управлението на горите. Ние вече видяхме как това се случва в земеделските земи по черноморието и в планинските курорти, поради което отварянето на темата за урбанизация без общи устройствени планове представлява особена опасност пред българската природа.
  5. Параграф 22 премахва всякакви гаранции при износа на дървесина и недървесни горски продукти за тяхната законност по отношение на добива. Това е нарушение на няколко европейски регламента за гарантиране законността на използваната в ЕС дървесина и недървесни продукти от горите и би поощрило незаконния дърводобив. Това е особено опасно за частните гори, които в момента са обект на чести престъпления след като със Закона за горите отпадна държавната охрана за тях.
  6. С параграф 45 отново се създава възможност за промяна на сроковете за ловуване чрез административни решения и се поставя изпълнителната над законодателната власт. Обръщаме Вашето внимание, че за последните 20 г. България неколкократно е изправяна пред опасност за санкци по отношение спазването на няколко конвенции, а от 2007 г. и на няколко европейски директиви в следствие увеличаване сроковете на лова. Ние считаме, че важното в момента е не до кога се ловува, а как се ловува и има ли достатъчно дивеч. Това изменение на ЗГ не решава тези проблеми за лова в страната.

В този му вид въпросния ЗИД не бива да се приема за разглеждане в Комисията по Земеделие и Гори в народното събрание, защото застрашава Националната сигурност, води до нерегламентирана държавна помощ за престъпниците олигарси, стимулира незаконните сечи и износа на неправомерно добита дървесина.
Не може да не се възмутим като граждани на България, когато виждаме с очите си как Правителството по най - груб начин потъпква собствените си предизборни обещания за криминализиране на заменките и облагогодетелстваните олигарси на Тройната коалиция. С действията си Правителството доказва принадлежността си към Организираната политическа престъпност от партии и олигарси и води държавата към нова Национална катастрофа.
Обръщаме Вашето внимание и на кратките срокове за обществени консултации, неотговарящи на изискванията на Закона за нормативните актове. Министерски съвет трябва да дава пример как се спазват законите на страната, а не да ги нарушава в изгода на престъпниците олигарси, още повече, че на карта се залага просперитета на държавата.
Настояваме незабавно да се приеме ЗИД на закона за горите за нищожност на всички сделки с гори и земи държавен фонд от 2000 г. до момента. Всички незаконни строежи да бъдат незабавно разрушени и околната среда възстановена със средства на престъпилите закона. Отговорните държавни лица и извършителите на престъпления относно незаконните строежи и замени да бъдат подведени под наказателна отговорност. Само така Правителството и Народното събрание могат да претендират че не подготвят диверсия и вредителство, престъпление по чл. 106 от Наказателния кодекс.
Ще следим целия процес отблизо и няма да се поколебаем да уведомим ЕК и ЕП, ако в готвеното престъпление вземе участие и Народното събрание.

С уважение:
Константин Дичев
Управление на природните ресурси
ГД БОПП
Член на Комисията по етика към ИАГ
НПО представител в НКС по охрана на горите рибата и дивеча в ИАГ
ул. “Витоша” № 22, гр. Нови пазар
тел: 0886 966 583

24 декември 2011

Дяволчето Фич с "коледен подарък" за ПИБ

източник: Биволъ
от Атанас Чобанов Петък, 23 Декември 2011
Новината се появи дискретно в навечерието на Коледа в сайта на Капитал, препечатана от още няколко новинарски сайта. Международната рейтингова агенция Фич (Fitch) е поставила под наблюдение Първа инвестиционна банка. Нито една телевизия, нито едно радио не уведоми за това. Само две печатни медии в-к Сега и Капитал - Daily се престрашиха да отбележат събитието в каренца в рубриките си за бизнес.
Бизнес, но какъв? Причините, които мотивират решението на Фич са меко казано стряскащи.
Първо: ПИБ можела да раздаде кредити на свързани лица. Разбирай, с парите на вложителите да произведе няколко кредитни милионера, които след като си поживеят ларж в България да се спасят в Южна Африка или в друг рай за кредитни милионери. Избор има.
Второ: Собствеността на банката е съмнителна. Любезно казано от Фич: "няма пълна информация за акционерната структура".
Трето: Интересите на мажоритарните собственици в други сектори изискват големи капитали (особено туризма). Кои сектори ли? Ски съоръженията в Банско и Витоша, където реалните собственици се крият зад офшорки. Крият се те, но явно нe могат да се скрият от Фич.
Четвърто: слабостите в корпоративното управление и някои доста рискови кредитни експозиции. Вярваме им. Наскоро Биволъ публикува разследване, което показва как слабости в контрола на банката позволява на измамници да откраднат цял един милион лева от нищо неподозираща фирма.
Дали рейтингът на ПИБ ще бъде понижен зависи от готовността на държавата да и налее пари. Според агенцията тази готовност не била 100% и тепърва щяла да се изяснява.
Тук ни се струва, че анализаторите нещо бъркат. Защо пък да не им налее държавата парици? Нима вече няма такива прецеденти? Държавата скочи на амбразурата да брани интересите на друга собственост на акционерите на ПИБ - "Витоша ски". За да им угодят, депутатите са на път да приемат закон, който ще погази европейските правила и ще бъде обявен рано или късно за непозволена държавна помощ.
Преди няколко месеца Биволъ публикува грама на американския посланик Байърли, в която ПИБ е характеризирана по следния начин: банка с непрозрачни офшорни собственици, стъпила с единия крак в легалния бизнес, а с другия "в най-тъмните сфери на престъпния свят".
Нито една телевизия, нито едно радио, нито една печатна медия (без изключения) в България не информира за това и не публикува едно към едно имената на банките, които американците считат за "гнили ябълки". Изключенията сред информационните сайтове се броят на пръстите на едната ръка: Livebiz, Novinite, E-vestnik...
Два дни по-късно информацията на Биволъ се появи на втора страница на вестник Le Monde. С имената на банките черно на бяло, както си му е редът: Първа инвестиционна банка, Корпоративна търговска банка (наречена банката на Риск Инженеринг, Интернешънал Асет Банк (наречена "банката на СИК"), СИБАНК, ДЗИ, Инвестбанк (наречена "банката на митрополити и генерали"), Софийска общинска банка и ЦКБ (наречена "банката на ТИМ").
В България политиката на щрауса стигна дотам, че авторът на тези редове беше цензуриран в онлайн форума на "Дневник", защото цитира същия този дипломатически доклад под статия за шантажа на "Витоша ски" за предстоящия зимен сезон.
Страхът на българските медии идва от следния текст от Закона за кредитните институции - чл. 152 ал. 2 и 3:
(2) Който разпространява невярна информация или обстоятелства за банка, с което се уронват доброто име на банката и доверието към нея, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 10 000 лв.
(3) Ако нарушението по ал. 2 е извършено чрез средство за масово осведомяване, глобата е от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 8000 до 20 000 лв.
А смелостта на Биволъ да публикува идва от (все още действащата) българска Конституция, в която правото на информация не е ограничено специфично за кредитните институции:
Чл. 41. (1) Всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.
Кое пречи да се назоват бандитските банки? Националната сигурност ли, общественият ред ли? Или може би моралът? Не, най-вече срахът, защото на бандитска банка и методите са бандитски: може да ти спрат рекламата, може да те прецакат с проценти по кредити, може да кажат на някой мошеник как да източи парите от сметката ти, може да посегнат и на здравето ти чрез подопечните им мутри.
Аргументът, че "като изтеглим парите от банката и ще фалира" е за невежите. Всичките банки под наблюдение вкупом имат скромен пазарен дял във финансовата ни система. Обаче точно те въртят едни пари с неясен произход, който едни хора в държавата не искат да стане ясен. И точно тези банки владеят вестници и телевизии, които осигуряват медиен комфорт на правителството. Кръгът се затваря.
Чете ли Фич Биволъ? А като стана дума за национална сигурност, ДАНС чете ли? Защото финансовото разузнаване май е там, ако все още го има. От нецензурирания оригинал на грамата на Байърли разбираме, че преди няколко години го е имало и е притискало "гнилите" банки доста успешно. За което пък властта е притискала финансовото разузнаване. Дотам го е притиснала, че бившият му шеф, д-р Васил Киров, е вдигнал ръце и е заминал да работи в чужбина.
А нали работата на тази агенция и на финансовото разузнаване е да пази вложителите именно от "гнилите ябълки" и да предотвратява появата на кредитни милионери? Защо данъкоплатците им плащат заплати, след като научават за това, което предстои от Уикилийкс и Фич?
Може би самите правоохранителните органи също научават нещата от Уикилийкс и Фич? Ако е така, нека четат догодина, когато Wikileaks пусне обещаните нови скандални информации за банките и за българите, укрили милиони от фиска в Швейцария. Не ни се свиди, ще им пратим разпечатки ако нямат интернет.
За ПИБ и за други български "прогнили" банки, любимки на правителството на Борисов, очаквайте подробности след празниците. Новината от 22 декември може да има (и най-вероятно ще има) дългосрочен ефект.
(оригиналната статия е тук)

14 декември 2011

Сигнал на ГД БОПП

ГД БОПП /Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност/
14.12.2011г.

ДО

JERZY BUZEK
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

VIVIANE REDING
ПРАВОСЪДИЕ, ОСНОВНИ ПРАВА И ГРАЖДАНСТВО В ЕК

JANEZ POTOČNIK
ОКОЛНА СРЕДА В ЕК

ХОАКИН АЛМУНИЯ
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ КОНКУРЕНЦИЯ

LEHTONEN TERHI
ОКОЛНА СРЕДА, ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
ЗЕЛЕНА ФРАКЦИЯ В ЕП

BELTRAME FRANCESCA
ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ЗЕЛЕНА ФРАКЦИЯ В ЕП

КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ
ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА В НС

КОПИЕ:
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИАНА КОВАЧЕВА
МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

БОРИС ВЕЛЧЕВ
ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА Р БЪЛГАРИЯ

Във връзка с отказ до правосъдие за околна среда при обжалване на инвестиционно предложение за „Добив и преработка на злато съдържащи руди от участък Ада Тепе на находище „Хан Крум”, гр Крумовград, България.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Изпращаме Ви сигнал за отказ до правосъдие за околна среда от страна Върховния административен съд в България, с който са накърнени правата и свободите на местната власт, гражданите и обществеността на Крумовград, както и на неправителствени организации. Накратко:
Дънди Прешълс Металс, канадска компания с дъщерното си дружество Болкан Минерал енд Майнинг /БММ/ получава през 2000 година концесионна площ за търсене и проучване на благородни метали в близост до гр. Крумовград, България. В лицензионната площ е включено проученото с държавни средства златно находище „Хан Крум”. Използвайки държавните геоложките проучвания, компанията БММ прави проформа проучване на известното златно находище „Хан Крум” и регистрира Търговско откритие. Откривателят по закон има право на концесия за добив по право без търг. В случая е налице неправомерна държавна помощ и удар по конкуренцията. По силата на чл.21, ал.7, т.2 от ЗПБ удостоверение за търговско откритие може да бъде издадено на титуляря на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства само след представяне от титуляря на влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Издаденото Търговското откритие от министерството на околната среда и водите /МОСВ/ е нищожно, защото е издадено преди решение за ОВОС.
Въпреки явното нарушение на законодателството, Министерски съвет /МС/ взема решение /РМС/ за концесия /Приложение1/, като по този начин с ново нарушение прави опит да узакони старо такова нарушение на МОСВ. Решението за концесия не може да предшества решенията за ОВОС и поради това е незаконосъобразно. Доказателство за подобно твърдение е факта, че половин година след решението за концесия е проведена процедура по ОВОС и одобрена от министъра на околната среда отново в нарушение на законодателството. /Приложение 2/. ОВОС е извършен от напълно некомпетентен колектив одобрен отново от министъра на ОС. В целият колектив няма нито един геолог, хидрогеолог, инженер- геолог, минен инженер по открит добив, обогатител–технолог, строителен инженер, хидро-инженер и експерти завършили специалност опазване на околната среда на минно - геоложки университети! /Приложение 3/. Със същия успех могат да бъдат назначени за прокурори и съдии същите лица, завършили Висш химикотехнологически институт със специалност шум, вибрации, вредни лъчения и да издават постановления и присъди, както са го правили с писане на доклади за оценка на технологии за добив и обогатяване на рудите, хидротехническите съоръжения, съхранение на минни отпадъци, опазване на околната среда, здравето и живота на населението! Това явно са и причините за непрофесионално направения ДОВОС, което са целели БММ и МОСВ одобрявайки колектив без нужните специалисти. Липсата на доклади за управлението на арсена и тежките метали в рудите, спестените десетки милиона за обезопасителни хидротехнически съоръжения, мълчанието по кардинални за ОВОС въпроси като непосредственото и неприемливо отстояние на минните съоръжения до множество населени места са само малка част от доказателствата за некомпетентност с което излагат живота и здравето на десетки хиляди европейски граждани. Според инж. Кованджийски /Приложение 4/ и американския експерт хидрогеолог Робърт Моран /Приложение 5/, подобен ОВОС в никакъв случай няма да бъде одобрен в САЩ, Канада или от западни демокрации от ЕС. Необходимо е да се потърси наказателна отговорност и за онези специалисти от колектива на ДОВОС, които са дали становища в области за които нямат ценз и образование, за измама и съставяне на документи с невярно съдържание.
Решението на МС за концесия е и престъпно, защото дефакто подарява 98,6% от добитото злато или 2500 милиона долара очаквана печалба при експлоатацията на златното находище „Хан Крум”. За „богата” България остават грижите за една потенциална екологична бомба със закъснител и няколко милиона концесионна такса, която едва ли би покрила и 50 % от необходимите разходи за поддръжка на закритата след добива мина, а за „бедната” компания милиарди долара.
Концесията се явява неправомерна държавна помощ в нарушение на интересите на всички добивни компании в ЕС, които не оперират в страни с мафиотски правителства. Проучено с държавни средства златно находище се подарява чрез престъпен договор без търг.
Община Крумовград и две неправителствени организации, СДП„Балкани” София и ИУЦЕ, обжалваха във Върховния административен съд /ВАС/ решението на МС за концесия като незаконосъобразно. За всеобща изненада ВАС не даде ход на делото с мотив че Община Крумовград и НПО нямат правно основание за обжалване. /Приложение 6/. Този акт на ВАС е явно незачитане на Орхуската конвенция и е незаконен отказ до правосъдие за околна среда.
С отказа на ВАС до правосъдие се дават неправомерни права на БММ да започне работа по концесия, която е незаконно издадена без ОВОС, защото Съгласно т. 8 от цитираното незаконно РМС /Приложение 1/, концесията влиза в сила от момента на влизане в сила на положителното решение на доклада по ОВОС на инвестиционното предложение. Така ВАС игнорира обсъждането на законността на издаденото РМС, което неминуемо би довело до отсъждане на нищожност. По този начин противозаконния интерес на БММ е защитен и от съдебната система със силата на закона, въпреки този закон!
Много ясно проличава синхрона в действията на всички власти в страната при безнаказано осъществяване на редица престъпления по служба в угода на корпоративния интерес и във вреда за обществото. Стройната подредба на деянията във времето говори за Организирана престъпност от всички компетентни лица в изпълнителната и съдебна власти, в съучастие с компанията Дънди прешълс металс - явен инвеститор на това престъпно съглашение.
Молим ЕК да стартира адекватна наказателна процедура срещу България с мотиви за неспазване правата и свободите на гражданите и местната власт в нарушение на Орхуската конвенция, за организиране на крупна престъпна група с цел ограбване на обществото с неправомерна държавна помощ и системно рушене на икономическите устои и демокрацията в ЕС.

С уважение:
Константин Дичев
ГД БОПП
Коалиция срещу минните замърсявания
Управление природни ресурси
Ул. Витоша 22, гр Нови пазар
e-mail kdichev@gmail.com
GSM: 0886 966 583

09 декември 2011

Цеко Минев изнудва парламента

Вижте тук: Офшорка затвори Витоша заради Боровец
и тук: Ски сезонът на Витоша се отлага
и тук: Ски федерацията иска 4 милиона лева от държавата за стартовете в Банско
Накратко: Фирмата "Витоша Ски", която е офшорна собственост на Цеко Минев, отказва да си изпълни концесионните задължения, докато държавата не узакони безобразията на фирмата "Юлен" (собственост на Цеко Минев) в Национален парк "Пирин". В същото време ски-федерацията (с председател Цеко Минев) иска от държавата 4 милиона, за да използва незаконните ски съоръжения в Пирин. С други думи, Цеко Минев изнудва държавата. Цеко Минев вече е купил депутати, които да променят Закона за защитените територии по негово желание.
Какво да направим? Най-простото нещо, което всеки от нас може да направи, е да бойкотира Първа инвестиционна банка, която съшо е собственост на Цеко Минев. Ако имате сметки в тази банка - изтеглете ги. Ако търсите банкови услуги, избягвайте ПИБ. Ако плащате с карта, когато купувате, проверявайте на коя банка е ПОС-терминалът. Ако е на ПИБ, платете в брой.

07 декември 2011

Некадърен чалга-певец обира бюджета на Пловдив

Вижте тук: Веселин Маринов „превзема” Пловдив срещу 10 хил. лв.
Научаваме, че след предизборните кметски обещания на Иван Тотев, истината е друга - Пловдив ще плати на Веселин Маринов 10000 лева, за да ни тероризира на площад Централен. Толкова ли е богата общината? Ако е така, да ги бяха дали тези пари за нещо по-читаво. Ами ако изброим концертите на Веселин Маринов и в другите градове, все финансирани с държавни пари? Май има далавера, нали?
Това ли е краят на чалгата, г-н Тотев? Та Веселин Маринов е "кралицата" на соц-чалгата, той е символ на посредствената посткомунистическа простотия, на успеха на натрапваната некадърност! Толкова ли не се намериха нормални музиканти, че да ни се натрапва това велико творение на чалгарската парвенющина, на нечистоплътния блясък?
Колко души ще го слушат, ако не броим няколкото червени бабички, няколкото кметски подлоги, и 2-3 комунистчета с "модерна лява" ориентация? На Цоцо Цветанов ли помагате, г-н Тотев, или просто му се подмазвате?