25 февруари 2013

Декларация от граждански организации

ДО
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА Р БЪЛГАРИЯ
ДО
ПРЕЗИДЕНТА НА Р БЪЛГАРИЯ
ДО
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (Кабинет в оставка, бъдещ Служебен кабинет и новоизбран Кабинет)
НА Р БЪЛГАРИЯ

Копие: Всички медии

ДЕКЛАРАЦИЯ

от следните граждански организации, коалиции и инициативи:

● Гражданско сдружение за защита на науката
● Коалиция “За да остане природа в България”
● Национална мрежа на родителите
● България свободна от ГМО
● Гражданска инициатива против проучването и добива на шистов газ в България по метода “хидравлично разбиване”
● Гражданска инициатива за обществен и релсов транспорт
● Студентска инициатива срещу орязването на държавното финансиране за държавните висши училища

През последните няколко години обединилите се в тази декларация автентични граждански организации, коалиции и инициативи бяха двигател на множество протести и граждански кампании, извоювали или борещи се за справедливост и защита на правото на гражданите на по-чиста околна среда, по-качествено образование и наука, по-достъпен и екологичен обществен транспорт. Исканията на нашите протести и в последните месеци са прозрачни и публични, защитавани по улиците и площадите, пред медиите, пред властимащите. Освен конкретните теми, по които работим, ние се обединяваме в предложения, очертаващи визията ни за съществени промени в начина, по който държавата общува с гражданите с цел гарантиране на реални възможности за граждански контрол и гражданско участие в държавното управление. Отстоявайки своите каузи през годините, ние сме се убедили, че именно липсата на такива възможности поражда и възпроизвежда проблемите, срещу които се борим.

Днес, отново и заедно, настояваме за основна промяна в държавата:
Обединяваме се около следните искания:
1 Гарантиран свободен избор в сферата на социалното осигуряване, здравеопазването, образованието, и зачитане на гражданските права.
2 Граждански контрол чрез:
● Гарантирано право и интерес на гражданите да обжалват пред съда всички решения на властите по въпроси от обществен интерес.
● Гарантирана възможност на гражданите да търсят отговорност за престъпления по служба, извършени от длъжностни лица, включително чрез обществен обвинител.
● Право на гражданите за пряко сезиране на Конституционния съд.
● Право на отзоваване на депутати, кметове, общински съветници, чрез системата на референдуми или изборната система.
● Задължително публикуване на всички актове на местната и изпълнителната власт, договори от обществен интерес и неразделните части към тях, както и нормативната база. Удължаване срока за обжалването им.

3 Участие на гражданите в държавното управление чрез:
● Гарантиране правото на пряка гражданска законодателна инициатива, както и задължителното и разглеждане в определен срок.
● Облекчаване на изискванията за иницииране на национален и местен референдум.
● Задължителни обществени обсъждания на законопроекти, общински нормативни актове, референдуми преди одобряване на планове, стратегии и програми.
● Въвеждане на гражданска квота във ВСС с цел осигуряване контрол и независимост на съдебната система
● Граждански консултативни съвети към всички контролни органи, държавни дружества, централни и местни органи на властта.

4 Забрана за участие на офшорни компании в концесии и приватизации, в обществени поръчки, в смесени дружества с държавно участие, както и като страна по договори с дружества с държавно участие, включително и като подизпълнители.
5 Търсене на наказателна и имуществена отговорност от длъжностни лица за вреди, причинени заради издадени от тях незаконни актове, действия или бездействие.
6 Контролните органи да са независими от тези, които контролират, и да включват гражданска квота.
7 Ревизия на Изборния кодекс и актуализиране на избирателните листи /премахване на т.нар. “мъртви души”/
8 Разсекретяване на досиетата и лустрация.
9 Незабавно да бъде поставена под контрол счетоводната и оперативна документация с цел предотвратяване на унищожаването ѝ, и да бъдат извършени пълни одити на всички дружества с държавно участие, контролни органи, държавни и общински институции, резултатите от които да се публикуват. При открити нарушения, Прокуратурата да бъде сезирана и предприеме необходимите действия за търсене на наказателна отговорност

Настояваме тези промени да бъдат гарантирани от Конституцията и съответните закони.

Обръщаме се към президента на Република България господин Росен Плевнелиев. Господин Плевнелиев Вие заявихте, че смятате да гарантирате широк обществен контрол върху работата на служебното правителство, чрез създаване на обществен консултативен съвет и включване на всички легитимни представители на обществените протести в този съвет. Искаме отново да ви изброим основни граждански групи, които протестираха последните месеци и техните искания и които следва задължително да намерят място в този съвет, съгласно Вашето изявление:
Ние, организаторите на редица протести през последните години, заедно и отново, настояваме за:

Коалиция "За да остане природа в България"

• Незабавно прекратяване на процедурата за промяна на плана за управление на Национален парк Пирин и наказание за концесионера, заграбил 647 декара от парка.
• Обявяване на защитени зони по НАТУРА 2000 с ограничение на строителството по българското Черноморие.
• Промяна на Закона за устройство на територията, за публичност и възможност за обжалване на устройствените планове.

Гражданска инициатива за обществен и релсов транспорт

• Незабавно прекратяване на процедурата за приватизация на БДЖ.

• Незабавна финансова ревизия, инвентаризация и анализ на дейността на НКЖИ и БДЖ и търсене на съдебна отговорност на всички, които носят вина за състоянието на дружествата.

Гражданска инициатива против проучването и добива на шистов газ по метода "хидравлично разбиване"

• Незабавно преразглеждане на разрешенията за проучване и дадените концесии за добив на цветни и благородни метали, както и издадените разрешения за проучване и добив на нефт и газ, с извършване на пълен анализ от гледна точка на технология, безопасност и обществена полза. Незабавно спиране на разрешения за проучване и концесии, които не са започнали, до преразглеждането им.
• Публичност на всички концесионни и приватизационни договори и работни програми и осигуряване на непрекъснат, компетентен и пълен държавен контрол с гражданско участие.

Гражданско сдружение за защита на науката
• Закриване на съществуващия фонд "Научни изследвания" и създаване на нов фонд с международен борд (по австрийски модел). Връщане на неправомерно отпуснатите средства

Национална мрежа на родителите

• Незабавно да бъде отхвърлен предложения Закон за предучилищното и училищното образование.

Студентска инициатива срещу орязването на държавното финансиране за държавните висши училища

• Увеличаване на финансирането за държавното висше образование и реформи в него.

България свободна от ГМО

• Контрол за наличието на ГМО в посеви, фуражи и храни. Публичност на резултатите от проверките, включително с огласяване на засегнатите продукти.

Настояваме за среща с Президента, и организирането на Национална кръгла маса, на която да бъдат обсъдени нашите и на другите протестиращи искания.


* Забележка - "България без тютюнев дим" отпадна от групата в последствие.

21 февруари 2013

Прес съобщение на ПП "Зелените"

източник: Зелените
Оставката на правителството на ГЕРБ е първата от нужните стъпки, но е необходима смяна на системата
"Зелените" смятаме за логично подаването на оставка от правителството, за каквато и ние призовахме, предвид безредиците, които можеха да ескалират непредсказуемо.
Настояваме за отмяна на последните решения в полза на монопола в Пирин, но освен това:
Не смятаме, че друго правителство, излъчено от този парламент, ще има подкрепата на протестиращите и в този смисъл ние не бихме подкрепили правителство на БСП или друга партия в парламента, който се доминира от политическия картел.
Велико народно събрание би могло да промени порочните практики за възпроизвеждане на политическото статукво, както и да даде възможност за по-голям граждански контрол, прозрачност и гражданско участие във вземането на важни за страната решения. В тази връзка настояваме за механизми за отзоваване на депутати и представители на местната власт.
Досегашната политическа система не позволяваше на граждански организации, както и на партии като "Зелените", които имат широка обществена подкрепа, да бъдат представени в законотворчеството. Нужни са механизми за гражданско участие и контрол.

20 февруари 2013

Не искам да живея в частна държава!

Вече 20 години "преход" и "оправяне". "Оправят" ни ту едни, ту други. В резултат ни крадат все повече. Неусетно стана така, че плажовете по Черноморието се превърнаха в частни имоти на политически марионетки и техните господари. Неусетни българската ски-федерация се превърна в частна собственост. Също толкова неусетно монополистите изядоха всичко. Неусетно правителствата едно след друго започнаха да работят за мафията на Цеко Минев, Красимир Гергов, Христо Ковачки. Неусетно в Парламента се заселиха политици, които знаем че са корумпирани, но нямаме право да сменим. Също толкова неусетно нашите корумпирани политици си изковаха закони, които да запушат устите на всички извън парламента. Неусетно националните паркове се превърнаха в зони за бизнес-интереси. Неусетно медиите се трансформираха от средства за осведомяване в средства за дезинформация. Неусетно министерството на околната среда и водите се превърна в служба за прокарване на пистите на Цеко Минев. Неусетно цените скочиха толкова много, че за да живее на ръба на мизерията, човек трябва да получава по три заплати. Неусетно здравните осигуровки се превърнаха в "джобни" за депутати.
Усетих го. Омръзна ми. Тази държава, в която живея е моя, а не е частна собственост на мутри, олигарси, масони, комунисти или друга подобна сган! Тази държава си е моя! Не желая нито един от боклуците от досегашните народни събрания! Искам нови хора, искам адекватна политика!