06 февруари 2019

Становище относно готвените промени в ЗБР

Във връзка с Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие, считам, че промените са лобистки, предназначени да обслужват тесни бизнес-кръгове.
В предложените промени има абсурдни текстове, които си противоречат взаимно, без елементарна логика в тях. Сигурен съм, че това е направено с цел засилване на административния хаос.

1. Възразявам остро срещу заложения в проектозакона опит за заграбване на научни данни, който ни връща в диктатурата на БКП. Всеки естествоизпитател e собственик на фактите, които е открил. Вероятно, "експертите", подготвили тези промени, никога не са работили в областта на биологичното разнообразие. Да го напиша по-простичко: никой не би дал даром информация, независимо какво се иска в закона, освен ако сам не е преценил за необходимо. Или още по-разбираем за вас текст: нито аз, нито моите колеги, бихме предоставили на МОСВ нито байт информация, освен ако не сме преценили че е необходимо.
Тук е мястото да вметна, че и в момента МОСВ разполага с огромни масиви от информация за биологичното разнообразие, но не прави справка с тях. МОСВ има достъп и до милиони страници публикации за биологичното разнообразие в България, но никой от това министерство не е прочел нито ред от тях. Това се доказва и с последните абсурдни и неадекватни действия на министерството, което пролича и в казуса Пирин. Не знам дали в МОСВ имат представа какво биха могли да направят с постоянен 24-часов поток от данни и какво биха разбрали от тях.

2. Текстът "преценка на министъра" ни връща към мракобесните времена в края на миналия век. Защитените зони са с цел опазване на биологично разнообразие. Министърът не може да е фактор. В противен случай и по тази точка замирисва на диктатура.

3. Странно звучи желанието на МОСВ да търси консултации за Натура2000 непрофесионалисти, и загърбва опита на експертите по биологичното разнообразие. Опазването на биологичното разнообразие се нуждае от експертното участие на еколози и биолози, а те са основно в БАН, СУ и останалите университети в страната. Има и достатъчно разпознаваеми НПО, които са доказали с дейността си, че работят по опазването на природата.

4. Зоните от Натура 2000 са в този вид, защото трябва да са независими от административното райониране на страната. Предполагам, че опитът на МОСВ да замени управлението им "на парче" е с цел прокарване на проекти в разрез с целите на зоните. Например, по този начин Национален парк Пирин ще бъде поделен на съседните общини и всяка от тях ще си направи планове за застрояване, които лесно ще бъдет одобрени "на парче".

В заключение:
Този проект за изменение на ЗБР е написан с цел създаване на административен хаос в услуга на тесен кръг хора. Промените са недемократични, граничащи с методите на диктатурата. Във връзка с това, мога да заявя, че не приемам тези промени и никога няма да се съобразявам с тях, независимо дали бъдат приети или не. В предложените текстове съвсем ясно личи, че този закон, даже и ако бъде приет, няма да се задържи дълго. И това е така, защото, колкото и да не ви харесва, България е в Европейския съюз. Единственото разумно решение е МОСВ да изтегли проектозакона си.

Обикновено такива становища завършват "с уважение". Министърът на околната среда и водите, а и Министър-председателят ясно демонстрираха презрението си към учените в България. Това, съответно, освобождава и мен от уважението (и доверието) ми към тях.

Кирил Стоянов
доктор по ботаника
доцент в Аграрен университет - Пловдив