30 ноември 2007

ЗА РИЛА В ПЛОВДИВ - 01.12.07, пл. "Джумаята", 13ч.

Здравейте приятели,

На вчерашното заседание на МС, проекто-защитена зона "Рила -буфер" отново бе изключена от списъка с НАТУРА 2000 зони, които България ще представи за одобрение пред Европейската Комисия. Освен "Рила-буфер" нашите министри изключиха от НАТУРА 2000 и големи части от зоните "Емине-Иракли" и "Калиакра". Това обаче далеч не е всичко, което те предвиждат за изключване, тъй като според одобреното предложение на Асен Гагаузов от НАТУРА 2000 ще отпаднат всички територии с одобрен устройствен план, както и концесионните зони. Всичко това ще свие мрежата от защитени зони до 20% от територията на страната, което пък ще доведе до сериозни санкции, които ЕК неминуемо ще ни наложи.

И така вчера МС взе едно решение в абсолютен обществен ущърб, в нарушение на ангажиментите спрямо ЕС и в защита на частни инвеститорски интереси.

Ето защо утре от 13ч. на пл. "Джумая" заинтересованата пловдивска общественост ще изрази своето несъгласие с това скандално решение на българските министри. Седмата информационна и протестна акция в защита на Рила и българската природа ще се проведе под мотото "Искайте, за да ви се даде"

Нека най-после всички заедно да дадем гласност на исканията си, като граждани на Република България. Не можем просто да очакваме от управляващите справедливи и добри решения - трябва всички заедно да настояваме за тях. Защото нашата страна и нашият живот са наша работа и те могат да се променят само с наша помощ.

29 ноември 2007

Според правителството Рила не е природа

източник: НетИнфо
Министерският съвет одобри допълнително 47 защитени зони - 26 за опазване на дивите птици и 21 за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
Така приетите от правителството защитени зони с предмет на опазване на дивите птици стават общо 114, а за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна - 228. Това е окончателният списък, който ще бъде представен в Брюксел.
Въпреки това, от списъка окончателно отпадна спорната зона "Рила-буфер". Мотивите - инвестиционните намерения на братя Милен и Георги Велчеви (за "Супер Паничище") и бившите величия от "Мултигруп" под шапката на Оман (за "Супер Боровец").
Протестите с тампони от памук в ушите пред правителството символизираха нежеланието на управляващите да се вслушат в призивите за съхраняване на българската природа.
По никакъв начин не бяха защитени и вече приетите зони, които и в момента се разграбват с "вратичката", гласувана от продажните ни министри - възможността за изключване на Натура-зони, ако са с устройствени планове.
Според началника на отдел "Защитени територии" в Министерството на околната среда и водите Михаил Михайлов, цитиран от БНР, Европейската комисия не се интересува от това колко места включва Натура, а какъв е процентът на защитените територии (???).

26 ноември 2007

Поредното последно гражданско присъствие за Натура!

Юначки и юнациииии
Поредното последно гражданско присъствие за Натура!
източник: saverila.ludost.net

Този четвъртък – с памук в ушите
29.11. от 9.30 пак да започнем деня си пред Министерски съвет...


Предстои нашите честни и загрижени държавници да гласуват последния окончателен обхват на зоните по Натура 2000 и да прибавят най-накрая т. нар. „отложени" зони – само те си знаят в какъв обхват! (и за кой ли път…)

    Необходимо е обаче:
  1. в обхвата на зоните да влязат зоните Рила-буфер(по Директивата за видове и местообитания) и Калиакра и Емине (по Директива за птиците) в пълната си част; както и
  2. да отпадне условието, наложено от министъра на регионалното развитие Асен Гагаузов в Натура да не влязат зоните „с приет общ и/или подробен устройствен план към датата на обявяване на зоната" и концесионните площи!
    Това условие противоречи на европейското законодателство и на 2те директиви за Натура 2000 – за птиците и за местообитанията!

Ако не бъдат приети тези условия, обхватът на зоните ще бъде намален, а защитата им – невъзможна!
Това ще ни доведе осъждане и наказание от Европейския съд, спиране на фондовете за тези зони и освобождаване на пътя на крупните инвеститори за досъсипване на малкото останало от прекрасната ни природа!
Нека заедно заявим твърдото си намерение да я защитим!
за нашата обща идея и ценност!

за повече подробности: forthenature.org

23 ноември 2007

РИЛА НИ Е МИЛА: 25.11.07г, 13ч. на "копчетата" пред община Пловдив.

Отново се събираме в града на тепетата, за да разбудим духа на гражданското общество. Ще оставим ли планините, въздухът, водата...всичко да бъде съсипано пред очите ни!

Опазването на природата зависи от всички нас, а НИЕ ЗАВИСИМ ОТ ПРИРОДАТА. Нека не забравяме тази жизненоважна истина.

Очакваме подкрепа от всички, които най-малкото се интересуват от собственото си здраве.

18 ноември 2007

Гражданско присъствие за Натура 2000 - 22.11 от 9.30 ч

Юначки и юнациииии :)

Поредното последно гражданско присъствие за Натура!

22 ноември, четвъртък, от 9.30 ч пред Министерски съвет на площад Независимост !

Предстои нашите честни и загрижени държавници да гласуват последния окончателен охват на зоните по Натура 2000 и да прибавят най-накрая т. нар. „отложени” зони – само те си знаят в какъв обхват! (и за кой ли път…)

Необходимо е обаче:

1. в обхвата на зоните да влезе Рила-буфер и

2. да отпадне условието, наложено от министъра на регионалното развитие Асен Гагаузов в Натура да не влязат зоните „с приет общ и/или подробен устройствен план към датата на обявяване на зоната” и концесионните площи!

Това условие противоречи на европейското законодателство и на 2те директиви за Натура 2000 – за птиците и за местообитанията!

Ако не бъдат приети тези условия, обхватът на зоните ще бъде намален, а защитата им – невъзможна!

Това ще ни доведе осъждане и наказание от Европейския съд, спиране на фондовете за тези зони и освобождаване на пътя на крупните инвеститори за досъсипване на малкото останало от прекрасната ни природа!

Нека заедно заявим твърдото си намерение да я защитим!

Коалиция „За да остане природа в България”

17 ноември 2007

Разкрития за унищожителите на Паничище

Разкрития на големи измами за сметка на държавата (сиреч за сметка на данъкоплатците) ще бъдат представени на специална пресконференция на 20.11.2007 от 11:00 в пресклуба на БТА.
Накратко: оказва се, че община "Сапарева баня" е придобила земите в Национален парк Рила след поредица от измами, в които са съдействали Нихат Кабил и Върховният касационен съд. Така придобитите 200 декара "общински гори" са продадени на "Рила спорт АД" за 14 лева на квадратен метър. След тези измами е започнало бясно строителство ан хотели, лифтове и ски-писти. За да остане сечта безнаказана, предварително са били определени "противопожарни просеки", които съвпадат 100% с незаконния план за застрояване. Направена е дори теренна фалшификация на границите на националния парк.
Беззаконията в националния парк не се спират от полицията. Напротив - граждани които са сигнализирали за нарушения в парка са получили предупреждения да не се занимават с това. (тук можете да прочетете целия текст)

16 ноември 2007

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА РИЛА В ПЛОВДИВ 17.11.07

Поредната акция в защита на НП Рила ще се проведе в Пловдив тази събота. Очакваме ви в 13ч. на "копчетата" - обичайното място пред община Пловдив. НЯМА ДА МЪЛЧИМ ЗА РИЛА!

За контакти:
Нели Арабаджиева
blueprints@abv.bg
тел: 0896614312

15 ноември 2007

Странджа е спасена? Не и според община Царево!

БлуЛинк: Община Царево отново се опитва да застрои крайбрежието на Природен парк Странджа
Въпреки, че парламентът успя да осуети заличаването на Природен парк Странджа, община Царево не се е отказала от застрояването на най-голямата ни защитена територия.
Новият опит на община Царево е за изменение на общия устройствен план, който ще позволи да бъдат застроени всички земеделски земи в крайбрежната ивица на Природен парк Странджа. Поредното беззаконие се финансира от Министерството на регионалното развитие и благоустройството със средства от държавния бюджет. Приемането на новия ОУП може да доведе до узаконяване на скандалния строеж "Златна перла", който все още не е съборен. Община Царево иска да узакони застрояването на цялата крайбрежна ивица между Царево и Варвара, на половината от ивицата между Варвара и Ахтопол, на половината от ивицата между Ахтопол и Синеморец, на плажа Бутамята на юг от Синеморец и на няколкостотин метра от ивицата на север от Резово.
Изготвеният проект за изменение на Общия устройствен план засяга и 2 защитени местности – „Устието на Велека” (бреговата ивица между Ахтопол и река Велека, където се планира 50 % застрояване на ивицата) и „Нейчовото кладенче” (малка защитена местност до Ахтопол, която опазва блатни костенурки и ще бъде напълно унищожена).
В изготвения Общ устройствен план липсва реална оценка на алтернативи, а това е ключово изискване в процедурата по промяна на статута на земя в природен парк. Липсва и оценка на алтернативни начини на туристическо ползване на земеделските земи, несвързани със застрояване. Липсва въобще оценка на нулевата алтернатива.
Исканите от общината промени в ОУП значително ще засегнат редки видове животни, както и крайморските скали, които са защитени от европейската екологична мрежа Натура 2000.
Изменението на ОУП и екологичната му оценка ще се разглеждат на местно ниво от РИОСВ – Бургас, а не от ММОСВ. Ще се направи всичко възможно планът и оценката да се разгледат и приемат преди влизането в сила на Закона за Черноморското крайбрежие.

14 ноември 2007

Нова петиция за спасяване на българската природа

В Писмото до Евродепутати всеки може да покаже гражданската си позиция в защита на Черноморието и защитените територии. Участвайте и вие, за да покажем на евродепутатите, че нашите политици не защитават нашите национални интереси. Нака да поискаме от Европарламента да окаже натиск на българските институции. >>>продължете тук>>>

13 ноември 2007

Рила оглуши институциите...

Игра на Не знам-Не чух-Не видях пред МС в четвъртък

Трите маймуни ще бъдат разиграни от природозащитниците в четвъртък сутрин пред МС на поредния, около 28ми протест за отложените Натура 2000 зони. Този път той е посветен на Рила-буфер, която беше отложена миналия месец на Националния съвет по биоразнообразие (НСБР) – консултативен орган към министъра на околната среда и водите. Представлението ще символизира оглушителното мълчание на институциите за близо 1000та писма на гражданите в защита на Национален парк Рила към всички възможни отговорни институции: председателя на НС, МС и Президента на Република България.
За Рила-буфер са подготвени 5 инвестиционни проекта: Супер-Боровец, Паничище - Езерата – Кабул, Искровете, Мальовица, "Бодрост".
Един от тях, който частично навлиза в Рила буфер, вече стартира – това е „Супер Боровец". За „Паничище-Езерата-Кабул" има сериозни основания да се смята, че стартира без разрешителни с незаконното строителство на път и лифт от община Сапарева Баня. Този проект е незаконен, тъй като в по-голямата си част се разполага на територията на НП Рила – т.е. не просто Натура зона, а територия, с много по-строга защита от националното ни законодателство.
Гражданите припомнят още, че наскоро в отговор на тяхно запитване МОСВ отговори, че за последните 2 г. няма издадена отрицателна ОВОС (оценка за въздействието на околната среда)...
Представлението ще се проведе в обичайното време и място, където всеки четвъртък от март насам гражданите посрещат министрите, решили забавянето на екомрежата – от 9.30 ч. пред МС. Досега те успяха да се срещнат само с Гергана Грънчарова, Филип Боков, Стефан Данаилов, Николай Василев и с хора от кабинетите на Масларова, Кабил и Калфин. След срещите си гражданите останаха с впечатление, че министърът по европейските въпроси Гергана Грънчарова показа като че ли единствена разбиране на проблема, докато например министър Николай Василев бе пък единственият, който изслуша учените, но заяви, че не приема мотивите им, като не даде сериозна аргументация за това.
За повече информация: www.forthenature.org

08 ноември 2007

Нова акция за Рила в Пловдив, събота, 10.11.2007г.

Четвъртата поредна информационна и протестна акция в защита на НП Рила от застрояване и оскверняване на духовния център 7-те Рилски езера ще се осъществи тази събота, на традиционното място пред Община Пловдив. Акцията ще започне в 15.30 часа на „копчетата”. Очакваме подкрепа от всички, които обичат българската природа и искат да я запазим прелестна, чиста и свята– такава, каквато я възпяваме в любимите ни песни и в националния химн на България.

СЕГА Рила има нужда от всички нас!


За контакти: blueprints@abv.bg
тел: 0896614312- Нели Арабаджиева
www.forthenature.org

07 ноември 2007

Мутри превръщат "Яйлата" в кръчма

Това съобщи в-к Телеграф.
Незаконно се строи кръчма в природно-археологическия резерват "Яйлата" - единствена степ на Балканите, съчетана с руини от сарматско селище, уникални скали (защитен хабитат), запазен скален манастир и некропол от около 200 гробници.
Бетонът е налят върху скалите на брега - незаконно според Конституцията.
По документи строящата се кръчма се води че е "рибарски временен заслон". Вандалите са арендатори от Генерал Тошево.
Кметът на Каварна Цонко Цонев твърди, че късно е разбрал за незаконния строеж.

05 ноември 2007

“Защитата на природата в България е търговска стока”

Под това заглавие кореспондентът на швейцарския всекидневник "Нойе Цюрхер Цайтунг" Мартин Вокер на цяла страница описва скандални туристически проекти в България.
тук можете да видите целия текст на български

връзка към оригиналната публикация:
Naturschutz als Handelsware in Bulgarien

03 ноември 2007

Как министър Кабил осъществи мечтата на бизнесмена Асенов

В журналистическо разследване на в-к "Сега" се проследява цялата система от далавери и измами, при които с участието на ДПС са заменени ценни земи от Държавния горски фонд в Родопите срещу парцелчета из страната. Измамата е станала в продължение на два правителствени мандата, но ключова роля изиграва мандатът на тройната коалиция.
прочетете цялата статия във в-к "Сега"

01 ноември 2007

Акция в Пловдив в защита на Рила

Утре, 2.11.2007 (петък) в 18:00 на "Копчетата" в Пловдив (пред Общината) ще се проведе акция в защита на Рила. Нека да сме там и да покажем, че не желаем Рила да се превърне в поредните апартаменти за продан.
(вижте тук за подробности)