25 юни 2010

Петиция за възстановяване на природна забележителност "Блатно кокиче в къмпинг Корал"

П Е Т И Ц И Я
За възстановяване на природна забележителност "Блатно кокиче в къмпинг Корал"
От: Клуб Екстрем и всички българи които милеят за опазването на природата в България
http://bgpetition.com/koral/index.html

ДА ЗАПАЗИМ "КОРАЛ" - последният оцелял плаж на Черноморието
Петиция за за възстановяване на природна забележителност "Блатно кокиче в къмпинг Корал".

На 11 август 2003 г. със заповед № РД-1030 министъра на околната среда и водите ЗАЛИЧАВА от регистъра на защитените територии природна забележителност "Блатно кокиче" в къмпинг "Корал" в землището на с. Лозенец, община Царево, поради "необратимо увреждане на местообитанието и изчезване популацията на блатно кокиче от находището му". Това е предприето с единствената цел да се присвои земята на териротрията на природната забележителност, която в последствие е продадена на безценица от страна на община Царево. В момента мястото е подложено на екологична агресия от страна на частници, организации и община Царево, която с бездействието си и документалната поддръжка на тези организации застава против интересите на държавата и нейната вътрешна политика. Налице са редица документални, правни и икономически измами касаещи този район, които застрашават не само местобитанието на блатното кокиче но и цялата зона, както и плажа изключителна държавна собственост "Лозенец-Кумкашла" - Корал.
Популацията на блатно кокиче никога не е преставала да съществува на това място. Освен нея има и редица други защитени видове като например пясъчна лилия и др.
Те са на път завинаги да изчезнат заради една шайка престъпници и крадци, някои от които злоупотребяват с държавното си положение!

НАСТОЯВАМЕ:
1. Да се възстанови природната забележителност "Блатно Кокиче в къмпинг Корал" и да се направи мониторинг на други защитени видове с цел разширяване на площта на природната забележителност.
2. На всички участници в незаконните действия в района да се потърси наказателна отговорност и всички строителни разрешения, ПУП-ове и сделки в нарушение на закона да бъдат обявени за невалидни.
3. Прокуратурата да разследва случая и да повдигне обвинения.
http://bgpetition.com/koral/index.html

451 градуса по Фаренхайт в България

Не, не говоря за романа на Рей Бредбъри, а за нашата действителност.
Оказва се, че в България спецполицаите се занимават с .... унищожаване на библиотеки! Не, това не е фантастика, ГДБОП затвори сайта chitanka.info и конфискува сървъра му.
Явно не са престъпления убийствата, кражбите, изнасилванията, отвличанията, крупните политически и имотни измами. Техните извършители са известни и са на свобода. Престъпление е четенето на книги. Вероятно това е държавната политика - да създава прост и послушен народ.