28 декември 2011

Правителството на ГЕРБ ограбва държавата чрез новия Закон за горите

ГД БОПП


/Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност/

27.12.2011г.
ДО
ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР
ДАНС
КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
МЕДИИ

КОПИЕ:
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ

Относно: Готвено престъпление, диверсия и вредителство срещу държавата предвид предлагания Закон за изменение и допълнение /ЗИД/ на Закона за горите, обявен за обществени консултации на 21 Декември 2011 г. http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=484

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Уведомяваме Ви за готвено престъпление, диверсия и вредителство срещу държавата, с очаквано въздействие по унищожаване на големите републикански вододайни зони, намаляване на плодородието на Тракийската низина и Софийското поле и заплаха за Националната сигурност.
Моля разгледайте параграфи 4, 10, 11.1, 13.1, 22 и 45 относно ЗИД за Закона за горите, обявен от министерски съвет за обществени консултации на 21 Декември 2011 г. http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=484
ЗИД за Закона за горите предложен от Министерски съвет облагодетелства престъпниците олигарси, които незаконно са построили десетки километра лифтове и ски писти. ЗИД стимулира в бъдеще незаконното строителство на други ски съоръжения в Пирин, Витоша, Рила, Стара планина и Родопите и се явява нерегламентирана държавна помощ. Всички олигарси престъпници, които по времето на Тройната коалиция извършиха брутални и незаконни заменки на десетки хиляди дка гори във вододайните зони на Републиката, ще могат да ги допълнят с нови територии от държавен горски фонд без търг и впоследствие да ги обезлесят със стотици км писти, влекове, лифтове и други спомагателни съоръжения отново незаконно, като при това им се гарантира и узаконяването след престъплението! Съвсем реалистично може да се предвидят последствията от реализирането на предложения ЗИД:

  • Спестявайки си стотици милиони дължими държавни такси от промяна на предназначението на гори, олигарсите Цеко Минев, Милен Велчев, Георги Крумов, Ковачки, Кирил Асенов, Лушков и ред други ще могат да узаконят престъпленията от незаконните строежи в Пирин, Витоша, Стара планина, Рила и Родопите.
  • Всички престъпни олигарси, включително и гореописаните, заграбили чрез заменки стратегическите вододайни зони на страната в Пирин, Стара планина, Рила и Родопите, ще могат да строят без Общ устройствен план /ОУП/ и да обезлесят необезпокоявани останалите незасегнати вододайни зони на страната с всички очаквани последствия – промяна на климата към засушаване и предизвикване на водни кризи, влошаване на почвеното плодородие в низините, ерозия в планините и затлачване на изкуствените вододайни съоръжения за питейна вода, като яз Искър.
    Очакваните негативни последствия от приемането и реализирането на въпросния ЗИД пряко ще застрашат Националната сигурност и ще предизвикат огромни затруднения за властта след 5-10 години.

Накратко:

  1. Параграфи 4 и 13.1 водят до загуба на стотици милиона лева в рамките на следващите 3 години от премахването на таксите за промяна на предназначението на имоти за ски писти и стъпки на лифтове и влекове. Считаме за престъпление, когато всички държави са в икономическа криза и недостигат средства за здравеопазване, образование и инфраструктура, да бъдат спестявани тези такси на няколкото свързани офшорни оператори на лифтове в България. По същество, това предложение представлява схема за нерегламентирана държавна помощ, която е недопустима съгласно договорите за функционирането на Европейския съюз и ще доведе до нова наказателна процедура срещу България.
  2. Параграфи 4, 10 и 11.1 поощряват учредяването на вещни права и продажбата на държавна собственост без търг при нарушаване правилата на конкуренцията. Това от своя страна, ще доведе не само до загуба на нови стотици милиона лева, но и поставя закона в смешно положение да регламентира дългосрочните наеми на горски територии на базата на търг, а продажбата и учредяването на вещни права да се провеждат без търг.
  3. Параграф 10 обвързва правата на ползване на горските територии с наличието на лифтове и влекове в тях, без да прави разлика дали лифтовете и влековете са построени законно или не. В този смисъл, тези разпоредби поощряват незаконното строителство на лифтове в горски територии, което е недопустимо.
  4. Предложените текстове в параграф 13.1, които разрешават промяната на предназначението на горски имоти придобити по реда на параграф 123 от отменения Закон за горите, действащ между 2003 г. и 2011 г. без общ устройствен план са ново престъпление. Тези собственици са придобили имотите си възползвайки се от непазарните механизми на старите наредби за оценки на горите и допълнителното им поощряване с предложените текстове ще доведе до бърза нова урбанизация на съществуващи горски територии без осигурена инфраструктура за електроснабдяване, водоснабдяване и канализация, което ще доведе до нови екологични проблеми пред управлението на горите. Ние вече видяхме как това се случва в земеделските земи по черноморието и в планинските курорти, поради което отварянето на темата за урбанизация без общи устройствени планове представлява особена опасност пред българската природа.
  5. Параграф 22 премахва всякакви гаранции при износа на дървесина и недървесни горски продукти за тяхната законност по отношение на добива. Това е нарушение на няколко европейски регламента за гарантиране законността на използваната в ЕС дървесина и недървесни продукти от горите и би поощрило незаконния дърводобив. Това е особено опасно за частните гори, които в момента са обект на чести престъпления след като със Закона за горите отпадна държавната охрана за тях.
  6. С параграф 45 отново се създава възможност за промяна на сроковете за ловуване чрез административни решения и се поставя изпълнителната над законодателната власт. Обръщаме Вашето внимание, че за последните 20 г. България неколкократно е изправяна пред опасност за санкци по отношение спазването на няколко конвенции, а от 2007 г. и на няколко европейски директиви в следствие увеличаване сроковете на лова. Ние считаме, че важното в момента е не до кога се ловува, а как се ловува и има ли достатъчно дивеч. Това изменение на ЗГ не решава тези проблеми за лова в страната.

В този му вид въпросния ЗИД не бива да се приема за разглеждане в Комисията по Земеделие и Гори в народното събрание, защото застрашава Националната сигурност, води до нерегламентирана държавна помощ за престъпниците олигарси, стимулира незаконните сечи и износа на неправомерно добита дървесина.
Не може да не се възмутим като граждани на България, когато виждаме с очите си как Правителството по най - груб начин потъпква собствените си предизборни обещания за криминализиране на заменките и облагогодетелстваните олигарси на Тройната коалиция. С действията си Правителството доказва принадлежността си към Организираната политическа престъпност от партии и олигарси и води държавата към нова Национална катастрофа.
Обръщаме Вашето внимание и на кратките срокове за обществени консултации, неотговарящи на изискванията на Закона за нормативните актове. Министерски съвет трябва да дава пример как се спазват законите на страната, а не да ги нарушава в изгода на престъпниците олигарси, още повече, че на карта се залага просперитета на държавата.
Настояваме незабавно да се приеме ЗИД на закона за горите за нищожност на всички сделки с гори и земи държавен фонд от 2000 г. до момента. Всички незаконни строежи да бъдат незабавно разрушени и околната среда възстановена със средства на престъпилите закона. Отговорните държавни лица и извършителите на престъпления относно незаконните строежи и замени да бъдат подведени под наказателна отговорност. Само така Правителството и Народното събрание могат да претендират че не подготвят диверсия и вредителство, престъпление по чл. 106 от Наказателния кодекс.
Ще следим целия процес отблизо и няма да се поколебаем да уведомим ЕК и ЕП, ако в готвеното престъпление вземе участие и Народното събрание.

С уважение:
Константин Дичев
Управление на природните ресурси
ГД БОПП
Член на Комисията по етика към ИАГ
НПО представител в НКС по охрана на горите рибата и дивеча в ИАГ
ул. “Витоша” № 22, гр. Нови пазар
тел: 0886 966 583

24 декември 2011

Дяволчето Фич с "коледен подарък" за ПИБ

източник: Биволъ
от Атанас Чобанов Петък, 23 Декември 2011
Новината се появи дискретно в навечерието на Коледа в сайта на Капитал, препечатана от още няколко новинарски сайта. Международната рейтингова агенция Фич (Fitch) е поставила под наблюдение Първа инвестиционна банка. Нито една телевизия, нито едно радио не уведоми за това. Само две печатни медии в-к Сега и Капитал - Daily се престрашиха да отбележат събитието в каренца в рубриките си за бизнес.
Бизнес, но какъв? Причините, които мотивират решението на Фич са меко казано стряскащи.
Първо: ПИБ можела да раздаде кредити на свързани лица. Разбирай, с парите на вложителите да произведе няколко кредитни милионера, които след като си поживеят ларж в България да се спасят в Южна Африка или в друг рай за кредитни милионери. Избор има.
Второ: Собствеността на банката е съмнителна. Любезно казано от Фич: "няма пълна информация за акционерната структура".
Трето: Интересите на мажоритарните собственици в други сектори изискват големи капитали (особено туризма). Кои сектори ли? Ски съоръженията в Банско и Витоша, където реалните собственици се крият зад офшорки. Крият се те, но явно нe могат да се скрият от Фич.
Четвърто: слабостите в корпоративното управление и някои доста рискови кредитни експозиции. Вярваме им. Наскоро Биволъ публикува разследване, което показва как слабости в контрола на банката позволява на измамници да откраднат цял един милион лева от нищо неподозираща фирма.
Дали рейтингът на ПИБ ще бъде понижен зависи от готовността на държавата да и налее пари. Според агенцията тази готовност не била 100% и тепърва щяла да се изяснява.
Тук ни се струва, че анализаторите нещо бъркат. Защо пък да не им налее държавата парици? Нима вече няма такива прецеденти? Държавата скочи на амбразурата да брани интересите на друга собственост на акционерите на ПИБ - "Витоша ски". За да им угодят, депутатите са на път да приемат закон, който ще погази европейските правила и ще бъде обявен рано или късно за непозволена държавна помощ.
Преди няколко месеца Биволъ публикува грама на американския посланик Байърли, в която ПИБ е характеризирана по следния начин: банка с непрозрачни офшорни собственици, стъпила с единия крак в легалния бизнес, а с другия "в най-тъмните сфери на престъпния свят".
Нито една телевизия, нито едно радио, нито една печатна медия (без изключения) в България не информира за това и не публикува едно към едно имената на банките, които американците считат за "гнили ябълки". Изключенията сред информационните сайтове се броят на пръстите на едната ръка: Livebiz, Novinite, E-vestnik...
Два дни по-късно информацията на Биволъ се появи на втора страница на вестник Le Monde. С имената на банките черно на бяло, както си му е редът: Първа инвестиционна банка, Корпоративна търговска банка (наречена банката на Риск Инженеринг, Интернешънал Асет Банк (наречена "банката на СИК"), СИБАНК, ДЗИ, Инвестбанк (наречена "банката на митрополити и генерали"), Софийска общинска банка и ЦКБ (наречена "банката на ТИМ").
В България политиката на щрауса стигна дотам, че авторът на тези редове беше цензуриран в онлайн форума на "Дневник", защото цитира същия този дипломатически доклад под статия за шантажа на "Витоша ски" за предстоящия зимен сезон.
Страхът на българските медии идва от следния текст от Закона за кредитните институции - чл. 152 ал. 2 и 3:
(2) Който разпространява невярна информация или обстоятелства за банка, с което се уронват доброто име на банката и доверието към нея, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 10 000 лв.
(3) Ако нарушението по ал. 2 е извършено чрез средство за масово осведомяване, глобата е от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 8000 до 20 000 лв.
А смелостта на Биволъ да публикува идва от (все още действащата) българска Конституция, в която правото на информация не е ограничено специфично за кредитните институции:
Чл. 41. (1) Всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.
Кое пречи да се назоват бандитските банки? Националната сигурност ли, общественият ред ли? Или може би моралът? Не, най-вече срахът, защото на бандитска банка и методите са бандитски: може да ти спрат рекламата, може да те прецакат с проценти по кредити, може да кажат на някой мошеник как да източи парите от сметката ти, може да посегнат и на здравето ти чрез подопечните им мутри.
Аргументът, че "като изтеглим парите от банката и ще фалира" е за невежите. Всичките банки под наблюдение вкупом имат скромен пазарен дял във финансовата ни система. Обаче точно те въртят едни пари с неясен произход, който едни хора в държавата не искат да стане ясен. И точно тези банки владеят вестници и телевизии, които осигуряват медиен комфорт на правителството. Кръгът се затваря.
Чете ли Фич Биволъ? А като стана дума за национална сигурност, ДАНС чете ли? Защото финансовото разузнаване май е там, ако все още го има. От нецензурирания оригинал на грамата на Байърли разбираме, че преди няколко години го е имало и е притискало "гнилите" банки доста успешно. За което пък властта е притискала финансовото разузнаване. Дотам го е притиснала, че бившият му шеф, д-р Васил Киров, е вдигнал ръце и е заминал да работи в чужбина.
А нали работата на тази агенция и на финансовото разузнаване е да пази вложителите именно от "гнилите ябълки" и да предотвратява появата на кредитни милионери? Защо данъкоплатците им плащат заплати, след като научават за това, което предстои от Уикилийкс и Фич?
Може би самите правоохранителните органи също научават нещата от Уикилийкс и Фич? Ако е така, нека четат догодина, когато Wikileaks пусне обещаните нови скандални информации за банките и за българите, укрили милиони от фиска в Швейцария. Не ни се свиди, ще им пратим разпечатки ако нямат интернет.
За ПИБ и за други български "прогнили" банки, любимки на правителството на Борисов, очаквайте подробности след празниците. Новината от 22 декември може да има (и най-вероятно ще има) дългосрочен ефект.
(оригиналната статия е тук)

14 декември 2011

Сигнал на ГД БОПП

ГД БОПП /Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност/
14.12.2011г.

ДО

JERZY BUZEK
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

VIVIANE REDING
ПРАВОСЪДИЕ, ОСНОВНИ ПРАВА И ГРАЖДАНСТВО В ЕК

JANEZ POTOČNIK
ОКОЛНА СРЕДА В ЕК

ХОАКИН АЛМУНИЯ
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ КОНКУРЕНЦИЯ

LEHTONEN TERHI
ОКОЛНА СРЕДА, ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
ЗЕЛЕНА ФРАКЦИЯ В ЕП

BELTRAME FRANCESCA
ПРАВНИ ВЪПРОСИ
ЗЕЛЕНА ФРАКЦИЯ В ЕП

КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ
ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА В НС

КОПИЕ:
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДИАНА КОВАЧЕВА
МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

БОРИС ВЕЛЧЕВ
ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА Р БЪЛГАРИЯ

Във връзка с отказ до правосъдие за околна среда при обжалване на инвестиционно предложение за „Добив и преработка на злато съдържащи руди от участък Ада Тепе на находище „Хан Крум”, гр Крумовград, България.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Изпращаме Ви сигнал за отказ до правосъдие за околна среда от страна Върховния административен съд в България, с който са накърнени правата и свободите на местната власт, гражданите и обществеността на Крумовград, както и на неправителствени организации. Накратко:
Дънди Прешълс Металс, канадска компания с дъщерното си дружество Болкан Минерал енд Майнинг /БММ/ получава през 2000 година концесионна площ за търсене и проучване на благородни метали в близост до гр. Крумовград, България. В лицензионната площ е включено проученото с държавни средства златно находище „Хан Крум”. Използвайки държавните геоложките проучвания, компанията БММ прави проформа проучване на известното златно находище „Хан Крум” и регистрира Търговско откритие. Откривателят по закон има право на концесия за добив по право без търг. В случая е налице неправомерна държавна помощ и удар по конкуренцията. По силата на чл.21, ал.7, т.2 от ЗПБ удостоверение за търговско откритие може да бъде издадено на титуляря на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства само след представяне от титуляря на влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Издаденото Търговското откритие от министерството на околната среда и водите /МОСВ/ е нищожно, защото е издадено преди решение за ОВОС.
Въпреки явното нарушение на законодателството, Министерски съвет /МС/ взема решение /РМС/ за концесия /Приложение1/, като по този начин с ново нарушение прави опит да узакони старо такова нарушение на МОСВ. Решението за концесия не може да предшества решенията за ОВОС и поради това е незаконосъобразно. Доказателство за подобно твърдение е факта, че половин година след решението за концесия е проведена процедура по ОВОС и одобрена от министъра на околната среда отново в нарушение на законодателството. /Приложение 2/. ОВОС е извършен от напълно некомпетентен колектив одобрен отново от министъра на ОС. В целият колектив няма нито един геолог, хидрогеолог, инженер- геолог, минен инженер по открит добив, обогатител–технолог, строителен инженер, хидро-инженер и експерти завършили специалност опазване на околната среда на минно - геоложки университети! /Приложение 3/. Със същия успех могат да бъдат назначени за прокурори и съдии същите лица, завършили Висш химикотехнологически институт със специалност шум, вибрации, вредни лъчения и да издават постановления и присъди, както са го правили с писане на доклади за оценка на технологии за добив и обогатяване на рудите, хидротехническите съоръжения, съхранение на минни отпадъци, опазване на околната среда, здравето и живота на населението! Това явно са и причините за непрофесионално направения ДОВОС, което са целели БММ и МОСВ одобрявайки колектив без нужните специалисти. Липсата на доклади за управлението на арсена и тежките метали в рудите, спестените десетки милиона за обезопасителни хидротехнически съоръжения, мълчанието по кардинални за ОВОС въпроси като непосредственото и неприемливо отстояние на минните съоръжения до множество населени места са само малка част от доказателствата за некомпетентност с което излагат живота и здравето на десетки хиляди европейски граждани. Според инж. Кованджийски /Приложение 4/ и американския експерт хидрогеолог Робърт Моран /Приложение 5/, подобен ОВОС в никакъв случай няма да бъде одобрен в САЩ, Канада или от западни демокрации от ЕС. Необходимо е да се потърси наказателна отговорност и за онези специалисти от колектива на ДОВОС, които са дали становища в области за които нямат ценз и образование, за измама и съставяне на документи с невярно съдържание.
Решението на МС за концесия е и престъпно, защото дефакто подарява 98,6% от добитото злато или 2500 милиона долара очаквана печалба при експлоатацията на златното находище „Хан Крум”. За „богата” България остават грижите за една потенциална екологична бомба със закъснител и няколко милиона концесионна такса, която едва ли би покрила и 50 % от необходимите разходи за поддръжка на закритата след добива мина, а за „бедната” компания милиарди долара.
Концесията се явява неправомерна държавна помощ в нарушение на интересите на всички добивни компании в ЕС, които не оперират в страни с мафиотски правителства. Проучено с държавни средства златно находище се подарява чрез престъпен договор без търг.
Община Крумовград и две неправителствени организации, СДП„Балкани” София и ИУЦЕ, обжалваха във Върховния административен съд /ВАС/ решението на МС за концесия като незаконосъобразно. За всеобща изненада ВАС не даде ход на делото с мотив че Община Крумовград и НПО нямат правно основание за обжалване. /Приложение 6/. Този акт на ВАС е явно незачитане на Орхуската конвенция и е незаконен отказ до правосъдие за околна среда.
С отказа на ВАС до правосъдие се дават неправомерни права на БММ да започне работа по концесия, която е незаконно издадена без ОВОС, защото Съгласно т. 8 от цитираното незаконно РМС /Приложение 1/, концесията влиза в сила от момента на влизане в сила на положителното решение на доклада по ОВОС на инвестиционното предложение. Така ВАС игнорира обсъждането на законността на издаденото РМС, което неминуемо би довело до отсъждане на нищожност. По този начин противозаконния интерес на БММ е защитен и от съдебната система със силата на закона, въпреки този закон!
Много ясно проличава синхрона в действията на всички власти в страната при безнаказано осъществяване на редица престъпления по служба в угода на корпоративния интерес и във вреда за обществото. Стройната подредба на деянията във времето говори за Организирана престъпност от всички компетентни лица в изпълнителната и съдебна власти, в съучастие с компанията Дънди прешълс металс - явен инвеститор на това престъпно съглашение.
Молим ЕК да стартира адекватна наказателна процедура срещу България с мотиви за неспазване правата и свободите на гражданите и местната власт в нарушение на Орхуската конвенция, за организиране на крупна престъпна група с цел ограбване на обществото с неправомерна държавна помощ и системно рушене на икономическите устои и демокрацията в ЕС.

С уважение:
Константин Дичев
ГД БОПП
Коалиция срещу минните замърсявания
Управление природни ресурси
Ул. Витоша 22, гр Нови пазар
e-mail kdichev@gmail.com
GSM: 0886 966 583

09 декември 2011

Цеко Минев изнудва парламента

Вижте тук: Офшорка затвори Витоша заради Боровец
и тук: Ски сезонът на Витоша се отлага
и тук: Ски федерацията иска 4 милиона лева от държавата за стартовете в Банско
Накратко: Фирмата "Витоша Ски", която е офшорна собственост на Цеко Минев, отказва да си изпълни концесионните задължения, докато държавата не узакони безобразията на фирмата "Юлен" (собственост на Цеко Минев) в Национален парк "Пирин". В същото време ски-федерацията (с председател Цеко Минев) иска от държавата 4 милиона, за да използва незаконните ски съоръжения в Пирин. С други думи, Цеко Минев изнудва държавата. Цеко Минев вече е купил депутати, които да променят Закона за защитените територии по негово желание.
Какво да направим? Най-простото нещо, което всеки от нас може да направи, е да бойкотира Първа инвестиционна банка, която съшо е собственост на Цеко Минев. Ако имате сметки в тази банка - изтеглете ги. Ако търсите банкови услуги, избягвайте ПИБ. Ако плащате с карта, когато купувате, проверявайте на коя банка е ПОС-терминалът. Ако е на ПИБ, платете в брой.

07 декември 2011

Некадърен чалга-певец обира бюджета на Пловдив

Вижте тук: Веселин Маринов „превзема” Пловдив срещу 10 хил. лв.
Научаваме, че след предизборните кметски обещания на Иван Тотев, истината е друга - Пловдив ще плати на Веселин Маринов 10000 лева, за да ни тероризира на площад Централен. Толкова ли е богата общината? Ако е така, да ги бяха дали тези пари за нещо по-читаво. Ами ако изброим концертите на Веселин Маринов и в другите градове, все финансирани с държавни пари? Май има далавера, нали?
Това ли е краят на чалгата, г-н Тотев? Та Веселин Маринов е "кралицата" на соц-чалгата, той е символ на посредствената посткомунистическа простотия, на успеха на натрапваната некадърност! Толкова ли не се намериха нормални музиканти, че да ни се натрапва това велико творение на чалгарската парвенющина, на нечистоплътния блясък?
Колко души ще го слушат, ако не броим няколкото червени бабички, няколкото кметски подлоги, и 2-3 комунистчета с "модерна лява" ориентация? На Цоцо Цветанов ли помагате, г-н Тотев, или просто му се подмазвате?

30 ноември 2011

"Златна Перла" неспасяемо пада

източник: Биволъ

След падането на тоталитарния кмет на Царево и любимец на Тодор Живков – Петко Арнаудов, пада неспасяемо и неговото най-видно и запомнящо се творение – ваканционното селище "Златна перла". То беше построено по криминален начин на територията на Природен парк "Странджа" преди петилетка и половина. Първото решение на Върховния административен съд, което окончателно слага край на седем годишната съдебна сага е вече налице. Преди няколко дни върховните магистрати отхвърлиха, без право на обжалване, оспорването на фирмата-инвеститор "КРАШ 2000" ООД срещу издадената заповед на ДНСК за принудително събаряне на скандалния бетонен комплекс. Това е първата съдебна санкция, която реално дава "зелена светлина" за премахването на "Златна Перла". Предстои съдът да се произнесе по още 10 идентични казуса, тъй като целият строеж бе изкуствено разделен на 10 части, за да може да мине без ОВОС и да бъде максимално затруднена и без това тромавата съдебна процедура в България. Съдебната практика до момента показва, че процедурите се движат последователно, но идентично една с друга, тъй като по същество са за едни и същи закононарушения, т.е. няма как една част от сградите на комплекса да паднат, а другите да останат. От тази гледна точка, последното решение на ВАС, с което започва събарянето, може да се счита, като началото на сигурното премахване на безобразната конструкция.

(цялата статия - тук)

28 ноември 2011

ДА ОСУЕТИМ БЕЗУМНОТО РЕШЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА ШИСТОВИЯ ГАЗ

Американската корпорация „Шеврон”спечели търг на българската държава за извършване на проучване за бъдещ добив на шистов газ в Североизточна България. Предстои да се подпише договор. Всичко това крие големи опасности за природата –замърсяване на въздуха, земята и водите- а също и за здравето на хората в околността.В САЩ добивът на шистов нефт е обект на критики и протести от страна на природозащитниците, а в Европа, която е по-гъсто населена, рисковете са още по-значителни.Колкото до „Шеврон”, известно е че в продължение на десетилетия компанията е отравяла природата и хората на Еквадор, но сега нагло отказва да заплати почистването на замърсените от нея райони.
Трябва незабавно да се противопоставим на безумното решение на правителството за предоставяне на „Шеврон” на правото да търси, а впоследствие и да добива, шистов газ в България.Време за губене няма.

Продължете тук, за да подпишете петицията

22 ноември 2011

Борисов измисли ново 20 - ще нагнетява въглероден диоксид под земята в Северна България

Още една добра публикация, която коментира диващините на нашите политици:

Борисов измисли ново 20 - ще нагнетява въглероден диоксид под земята в Северна България
Нов закон пуска харчене на пари за рискови системи, вместо за зелена енергия


Моят коментар:
Комунистите ни изпокрадоха плажовете и планинските курорти, ДПС изсекоха горите, а сега ГЕРБ направо ни вкарва в газовата камера. Време е и ГЕРБ да напусне властта.

"РИформата" в БДЖ... Ама наистина ли ще правят реформа?

Днес сутринта по Канал 1 слушах за пореден път за това, което се случва с БДЖ. Слушах и "умни приказки" как като спрат 40 влака, като затворят еди-колко си линии и заличат няколко гари, БДЖ щяло да почне да печели. Никой обаче не обяснява как така ще започне да се случва това, при положение че се заличават средства за печалба.
После обаче се появи председателят на сдружението на автобусните превозвачи, който просто представи в прав текст ситуацията от гледната си точка - автобусите могат да са 100% алтернатива на влаковете. Обаче пропусна да спомене, че има една мааалка тънкост - във всички влакове пътниците са с билети, а иначе можеш да видиш билетчета само в автобусите по магистралите. В междуселските автобуси и разпадащите се кибитки билетът е само имагинерно понятие. Ако направим простичка сметка колко автобуса са алтернатива на един спрян влак по цялата линия, и сметнем укритите данъци от неиздадени билети, ще се получи доста солидна сума. Е, тя няма да е кой знае колко висока за деня, но със сигурност може да надмине заплатата на един железничар.
Защо вместо да ликвидират БДЖ по този първобитен начин, министерството на транспорта не започне да си прибира данъците и таксите от автобусните превозвачи? На много места автобусните фирми използват инфраструктурата на железопътните гари, но не плащат нищо, въпреки че поемат основния пътникопоток на вече създаден транспортен възел. Там обаче, където си имат автогари, събират такси от превозвачите. Толкова ли е трудно БДЖ да си поиска парите? На много места в страната гарите са най-масивните сгради и оформят центровете на малките градчета и села. Защо БДЖ не използва този стратегически актив? Има и места, на които единствено гарата може да поеме функция на пощенска станция или административни услуги. И това не се използва.
Не разбирам нито от икономика, нито от транспорт, обаче не ми го побира главата - как е възможно транспорт със своя собствена независима пътна система (при това винаги с предимство) да е на загуба пред автобусния транспорт, който е зависим от пътни данъци, кръстовища и натоварен трафик? Как така в белите държави железопътният транспорт е най-чистият, най-евтиният, най-масовият и най-печелившият? И защо у нас е точно обратното - най-мръсният, най-нежеланият и най- на загуба? Едва ли са виновни хората, които ще бъдат съкратени заедно с влаковете. Обаче са виновни онези, които са в голямата далавера. Онези, които едновременно управляват БДЖ и имат собствени автобусни фирми.
Написах това, защото съм солидарен с протеста на работниците от БДЖ. Аз редовно пътувам с влак и това е предпочитаният от мен транспорт. Стачката ще ми създаде известен дискомфорт, но съм сигурен, че трябва да я има. Унищожаването никога не може да е на печалба.

21 ноември 2011

ДА КАЖЕМ "НЕ" НА ШИСТОВИЯ ГАЗ - ПРОТЕСТНО ШЕСТВИЕ

Да кажем "НЕ" на шистовия газ с едно протестно шествие в София. Сборен пункт в 11 часа на ПОПА и примерен маршрут ( чакаме одобрение от СДВР) : Тръгваме по Графа в посока ул. Раковска, от Раковска посока жълтите павета, кратка спирка пред МИЕТ ( колкото да си завържем обувките ), от там по паветата и пред парламента.. кратък разбор на нещата пред парламента.

повече по темата: във Фейсбук

Тровенето с шистов газ започва, а Трайчо Трайков се държи нагло

Вижте тук:
ИНЖЕКТИРАТ 800 КИЛА РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА на 100 КМ от ВАРНА, МОЖЕ ДА Е ЗАРАДИ ШИСТОВ ГАЗ


В същото време министърът Трайчо Трайков, използвайки националния ефир, обижда тези, които дръзнаха да протестират срещу отравянето на земята и водата в житницата на България - Добруджа. Ако не вярвате за наглия тон на министъра - вижте тук.

Бих попитал министър Трайков кой е този платежоспособен, който ни плаща за протеста (на "професионално протестиращите"), че да отидем да си вземем парите?

А, междувременно, парламентът прокара закон, целящ изтребването на всичко живо (включително и нас). Не вярвате? Вижте тук:
Приеха закон за отравяне на България
Държавата става пустиня с приетия на първо четене в НС Закон за съхранение на въглероден диоксид в земните недра.

Депутатската и министерската сган за пореден път посяга на здравето ни. Още колко да търпим?

08 ноември 2011

Да отравяш на инат

Дезинформацията за шистовия газ е опит за „заравяне на главата в пясъка“ пред явна опасност
Автор: Петър Кърджилов
източник: EuroChicago

“Рисковете съществено се различават от богатството. Човек може да притежава богатство, но може само да бъде засегнат от рискове.” Ако българският премиер съзнаваше сериозността на тази теза на Улрих Бек, едва ли би се обърнал към протестиращи срещу шистовия газ в Добрич с думите: „Ако продължавате да ме дразните, ще подпишем на инат.”Най-силната теза в подкрепа на добива на шистов газ е енергийната независимост на България. Най-сериозен проблем са опасностите, които единствената технология за добив създава за здравето и околната среда. Затова икономическите и политическите решения за проучвания и добив трябва да бъдат съобразени с предпазния принцип и предшествани от последователна риск комуникация. Такава комуникация изцяло отсъства от страна на компаниите и българските институции, предлагащи тези рискове на обществото.
Често рисковете, генерирани от конкретна активност или технология не се носят от тези, които инвестират и печелят от нея – в нашия случай корпорацията “Шеврон” и населението в Североизточна България. Принципът на предпазването* е основен фактор на съпротива в рисковото общество, за тези, които понасят или са изправени пред налагани им реални и потенциални рискове.
Технологията хидравлично разбиване (единствената за проучване и добиване на шистов газ) се прилага на границата между тези два типа рискове – някои от тях вече са доказани, а други са в процес на научно доказване към момента. При това положение говорим за сериозна научна несигурност при технологията. Научната несигурност изисква прилагане на предпазния принцип чрез: допълнителни научни изследвания; промени в законодателството, съобразени с новата технология; адекватна и постоянна риск комуникация.
Инатът на Чейни
Към момента САЩ са най-големият производител на шистов газ в света с около 36 000 активни сонди за година, както и най-отдавна използващи технологията хидравлично разбиване. Комерсиалното добиване на газ по този начин започва през 1949 г. от компанията “Халибъртън”. Дик Чейни е изпълнителен директор на “Халибъртън” от 1995 до встъпването му в длъжност като вицепрезидент на САЩ в правителството на Буш младши през 2001 г. След продължително и заинатено лобиране от 4 години, през 2005 г. Чейни прокарва закон с който обезсилва действието на „Закона за питейната вода” (Safe Drinking Water Act) и цялото екологично законодателство на САЩ върху хидравличното разбиване, като дава картбланш на индустрията за масов добив на шистов газ и нефт. Този факт сам по себе си е доказателство за рисковете при технологията.
С приемането на този закон се прекратяват всякакви разследвания на екологичните последици от хидравличното разбиване. През 2004 г. Агенцията за опазване на околната среда на САЩ (EPA) събира достатъчно доказателства за щетите нанасяни от хидравличното разбиване. Експертите обаче са в конфликт на интереси и заключението им е че „Водата е токсична, но не представлява риск.” (Филмът “Газланд” (Gasland) на Джош Фокс) Няколко години работата на EPA е блокирана. Компаниите отказват да разкрият изпозваните в хидравличната течност химикали.
След сериозен обществен натиск на НПО, граждани и собственици на земи, включително с помощта на филма “Газланд”, EPA започна цялостно проучване на метода за добив. Агенцията подготвя експертен документ, категоричен относно научната несигурност при технологията, със заглавие “Предварителен план за изследване на потенциалните въздействия на хидравличното разбиване върху източници на питейна вода”, представен публично на 8 февруари, 2011 г.
Планираното от EPA изследване ще обхване всичките пет фази на производствения процес за добиване на шистов газ чрез хидравлично разбиване, които могат да имат отношение към замърсяване на питейни водни ресурси: добиване на вода, смесване на химикали, сондаж чрез впръскване под високо налягане, изтегляне на използваната течност, третиране и разполагане на отпадната течност. Цялостното изследване ще бъде завършено през 2014, а доклад с междинни резултати ще бъде изготвен през 2012 г. В своя Предварителен план за изследване Агенцията за опазване на околната среда на САЩ прави извода, че при почти всички фази на процеса хидравлично разбиване съществуват възможности хидравличната течност и/или природни субстанции (газ метан) да навлязат в източници на питейна вода.
Една от най-рисковите фази е смесването на химикали. Според доклад на Комисията по енергетика и търговия от представителите на Долната камара на САЩ, компаниите, добиващи нефт и газ използват 750 химикала при хидравлично разбиване. Някои от тях, например сол, лимонова киселина, кафе – безвредни за здравето на човек, но други, като нафталин, ксилол, толуол, етилбензен, формалдехид – са известни или възможни канцерогени.
Изследване на 350 химикала в течността показва, че над 75% от използваните вещества са опасни са кожата, очите, дихателната и храносмилателната системи, и черния дроб; могат да увредят нервната–52%, имунната–40%, отделителната–40% и сърдечносъдовата система – 46%; 37% са опасни за ендокринната система и 25% могат да причинят рак и мутации. Над 40% от изследваните химикали са вредни за околната среда. Номинираният за “Оскар” за 2010 г. документален филм “Газланд” (“Gasland”) разкрива случаи на различни заболявания при жители и домашни животни, живеещи в близост до сондажи за шистов газ и използвали замърсена питейна вода.
Доклад на американската НПО “Ривъркийпър” (Riverkeeper), която от 44 години защитава реката Хъдсън и притоците й с цел опазване чистотата на водата на Ню Йорк, описва стотици проучени случаи, доказващи, че индустриалното сондиране за газ, включително хоризонталното сондиране чрез хидравлично разбиване, причинява значителни вредни последици за околната среда.
Инатът на френското общество
На 12 май, 2011 г. долната камара на Френския парламент гласува с голямо мнозинство забрана върху технологията хидравлично разбиване, след два месеца на протести в цялата страна заради дадени разрешителни за добив без публични дебати. Случаят във Франция е пример за отсъствие на риск комуникация при налагащите риска – компании и изпълнителна власт, и задействане механизмите на предпазния принцип от носителите на риска – екологичните организации и френското общество. На 1 юли, 2011 г. Франция става първата държава в света, която забранява технологията хидравлично разбиване, след гласуване на сената. Министърът на околната среда Натали Косцюшко-Моризе заявява, че не е трябвало да бъдат издавани разрешителни за проучване и добив преди да се изследват ефектите на технологията.
Дезинформиране на инат
Медиен анализ на темата за шистовия в България и други страни, от заявката на “Шеврон” за добив у нас на 7 април 2010 г. до септември, 2011 г., можете да видите в третата част на цитираната по-горе статия. Ето кои са най-очебийните примери на спестяване и прикриване на информация относно риска от страна на правителството, подобно на събитията около скандала с подписването на анекс за АЕЦ “Белене” през април тази година .
На 13 юли, 2010 г. посланик Уорлик представя част от висшия мениджмънт на “Шеврон” пред журналисти в София. Съмнения предизвикват следните думи на журналиста на “Дневник” Цветелина Катанска: „Йън Макдоналд, вицепрезидент на “Шеврон”, допълни, че този вид газ все още не е добиван в Европа и се очаква цената му да бъде много по-висока от тази на природния газ. Тази информация беше премълчана от преводача на събитието.” Домакините на срещата явно скриват информация, която има отношение към анализа на ползите и разходите, който е ключов фактор при риск комуникацията. Катанска казва още, че представителите на компанията не са били категорични за безопасността на технологията, и че според експерти, подобен добив трябва да се прави в слабо населени територии.
15 юни, 2011: Министерският съвет взима решение да сключи договор с американската компания “Шеврон” за проучване и добив на шистов газ. Министър Трайков съобщава, че до пет години “Шеврон” трябва да изготви работна програма на стойност 50 млн. евро и ще инвестира около 4 млн. евро в опазване на околната среда; за да започне процедурата по проучване, компанията ще плати 30 млн. евро, като всички рискове – дали ще се намери такъв газ, какви ще са условията, какво ще покаже оценката за въздействието върху околната среда, ще са за сметка на фирмата. Силно съмнение буди изказването, че компанията ще плати 30 млн. евро на държавата при съществуваща възможност да не получи право да добива шистов газ. Министърът не обяснява в какво точно опазване на околната среда ще се инвестира и защо точно 4 млн. евро.
4 юли, 2011: НПО “Коалиция срещу минните замърсявания” изразява несъгласие срещу решението на Министерски съвет да не спази законовата процедура по предварителна екологична оценка за сондажите на “Шеврон”. На правителственото заседание на 15 юни, на което е одобрен изборът на “Шеврон”, министър Трайков уверява, че процедурата ще бъде спазена: „Проектите за конкретните полеви работи в “Блок 1 Нови пазар” ще бъдат подложени на предварителна екологична оценка съгласно действащото законодателство.” От текста на решението на кабинета обаче става ясно, че се „допуска предварително изпълнение на решението” с аргумента, че отлагането му може да блокира проучването за природен газ в България, което е „в разрез с националните приоритети и стремежа към енергийна независимост” .
1 август, 2011: В интервю в БТВ министър Трайков многократно набляга на възможностите за повишаване на богатството на хората от Нови пазар в случай на откриване на шистов газ и застъпва позицията, че филмът “Газлaнд” „на места лъже и представя невярно съдържание”. Филмът “Газланд” печели седем награди на международни кинофестивали и е номиниран за “Оскар” за документален филм от Американската киноакадемия. Логичният въпрос тук е: възможно ли е тази институция да номинира документален филм, който лъже и/или представя невярно съдържание, при това в страната, най-голям производител на шистов газ в света? От репортажа към интервюто става ясно, че министерството отказва всякаква информация относно инвестиционните намерения и договора с “Шеврон”.
Гърмим България?
На 20 септември, след заканата, че ще подпише на инат, Борисов омекна и си върна думите, като възложи на МИЕТ и МОСВ да изготвят в срок от един месец подробни доклади за добива на шистов газ в Европа и света. До днес нямаме публично обявен резултат от такива доклади. Бавенето е разбираемо. Както казахме в началото, голяма част от потенциалните рискове са в процес на доказване. Само Фейсбук групата “Ние сме против Българският Чернобил – добива на шистов газ” има 99 документа, над 80 връзки и над 25 670 членове, много от които постоянно качват и разпространяват информация от България, Европа и света.
Логичните действия на българските институции, предвид интереса на цялото българско общество, са да не подписват договори за концесии преди да бъдат извършени следните управленски и комуникационни стъпки:
1. Правителството да изчака юридическия анализ на ЕК за адекватността на действащото в ЕС законодателството при проблемите при добива на шистов газ.
2. Отговорните институции, в лицето на МОСВ и МИЕТ, да изготвят подробен доклад за рисковете при технологията хидравлично разбиване – с оглед на световния опит и с помощта на учени от всички страни, изследващи рисковете от тази технология.
3. Правителството да изисква и да получи цялата информация за проучванията и производствения процес по добиване на шистов газ от всеки един изпълнител, проявяващ интерес към добив на територията на България, включително за химикалите, които се използват.
4. Правителството и Народното събрание да инициират промени в Закона за подземните богатства и в Закона за концесиите, така че те да отговарят на новите измерения на риска, които технологията хидравлично разбиване поставя.
5. Компаниите, проявяващи интерес към проучвания и добив на шистов газ да инициират обществени обсъждания с участието на всички заинтересовани страни и носителите на риска.
6. Правителството да спази задължителната предварителна екологична оценка за всяка конкретна полева работа по проучване и добив, съгласно действащото в България законодателство.
7. Отделите по комуникации и връзки с обществеността в институциите и компаниите да предават с помощта на и чрез медиите, чрез достъпни за публиката език и визуални средства, информацията за всички активности, изброени дотук. Комуникаторите и журналистите трябва да действат с висок морал и професионализъм.
Управляващите, в каквито и договорки да са влезли, трябва сериозно да се запитат заслужава ли си да извлекат определени количества газ, от който да изгърми (в буквален и преносен смисъл) водата в цяла Североизточна България. Да отровят на инат водата, почвата и въздуха в региона, като съсипят всякакво развитие на земеделие и туризъм там и ни вкарат в допълнителни разходи за здравеопазване и възстановяване на околната среда (ако изобщо щетите биха били поправими с пари). Защото, когато става въпрос за национална сигурност и енергийна независимост, инатът може да бъде и ползотворен, но само ако е насочен в правилна посока.
*Концепцията за предпазния принцип и рисковото общество, в контекста на темата за шистовия газ, е изложена в научна статия от автора, достъпна в сайта Нюмедиа21.

28 октомври 2011

Държавата най-сетне започна да си връща собствеността

Вижте тук: Върнаха на държавата имоти за милиони край морето.
Накратко: Съдът обяви за нищожни сделките за купуване на бреговата ивица между Балчик и Албена, защото са изключителна държавна собственост и не могат да бъдат продавани. Купувачите на държавна земя са осъдени да върнат земите на държавата и да платят разноските по делата.
Очаваме развръзката и по другите крупни кражби по цялото Черноморие.

21 октомври 2011

Избори 2011 - няма читави кандидати, но трябва да се гласува


Отново избори. И отново кандидати, които не стават даже за затвора. Част от политическите сили изиграха празничен кючек след убийството на момчето в Катуница и си направиха цялата предизборна агитация от тази трагедия. Други пък забравиха, че са участвали в една тройна коалиция, в която крадяха като невидели. Най-наглата прослойка от тази пасмина даже тръбят, че "се срамуват" от хала до който са ни докарали и по тази причина, понеже са се засрамили, искат пак да им дадем зелника. Властващите пък показаха, че не могат да се справят с мафията, и по тази причина планират да узаконят кражбите на държавни защитени територии.
Очертава се ниска избирателна активност и традиционното купуване на гласове. За първи път не съм сигурен точно за кого ще пусна бюлетината. В едно съм сигурен - този път няма да ме интересуват политически сили, а само това, дали кандидатите нямат криминално минало. Естествено, кандидатите от изброените по-горе политически сили автоматично отпадат от избора ми.
Със сигурност много хора няма да си направят труда да отидат до избирателните секции, защото смятат, че "мачът е купен". Мачът със сигурност, ще е купен, ако не гласуват.
Нека всеки който мисли, че изборите са по някакъв начин нагласени, да отиде и да пусне вот, който да е противоположен на очаквания. Ако нямате прогнози, просто се завлечете до там и задраскайте нещо случайно. Важно е, защото това е смисълът на демокрацията. В крайна сметка, поговорката "глас народен - глас Божи" е вярна.

20 октомври 2011

Нона Караджова е служител на Мафията

Защо мисля това? Ами вижте тук:
Незаконните писти над Банско ще работят, обяви Караджова

Договорът за концесия на ски пистите в Банско с фирма "Юлен" е абсурден и трябва да бъде актуализиран, каза министърът на околната среда и водите Нона Караджова. Тя обаче потвърди, че пистите ще работят. Сега експерти на екоминистерството и "Юлен" са извадили големите карти и обсъждат колко дълги всъщност са пистите в района - дали са 90 или 130 километра, добави министърът след заседанието на кабинета. В момента, в който стигнем до консенсус, надявам се да не стигнем до съда, ще има предоговаряне на условията по договора, каза Караджова, цитирана от БТА. По думите й до месец, месец и половина ще бъдат решени техническите въпроси в спора.
Незаконните писти край Банско ще работят през зимния сезон, категорична е екоминистър Нона Караджова, цитирана и от БНР.
Правителството вече предложи да се направи законодателна промяна, с която да регламентира незаконно ползване на близо 65 хектара от природен парк "Пирин" над Банско от фирма "Юлен" АД.
Според неправителствени екологични организации площта на ски-зоната е многократно превишена спрямо предвидената в договора на концесионера. Поради това еколозите организираха протести срещу лифтовете в Пирин.
Юристи твърдят, че проблемът може да бъде решен с промяна на закона за концесиите, като се даде възможност за предоговаряне.
Другото решение било да се прекрати концесионния договор, но това на практика означава, че ски-зоната ще бъде затворена поне за 5-6 години. Ако площта на ски-зоната се намали до разрешените граници, това ще означава да се събарят лифтове и да се затварят писти.

Значи, за да не претърпи загуби мафията на Цеко Минев, доказано незаконните писти ще работят и този сезон. Нали точно незаконните писти трябва да се затварят и премахват? Защо са тези дертове на министърката, че ски-зоната няма да работи? Тя кое мнистерство управлява?

Преди месец пък, Караджова обяви, че няма никакъв проблем за "Супер Перелик".

Какво друго да кажа за Караджова при това положение?


17 септември 2011

Нона Караджова пред смолянски вестник: наказателните процедури са стари и няма проблем

С това си изказване Нона Караджова доказва, че не е министър на околната среда и водитеКакво представяляваше вялата активност на МОСВ до момента? Просто предизборно отбиване на номера. Истинските намерения на ГЕРБ за околната среда личат от тази вестникарска изрезка.

14 септември 2011

Съдът реши: строежът на Иракли е незаконен

След 6-годишна "епопея" съд обяви строеж в Иракли за незаконен

източник: Дневник.bg

Съдебната сага около спорния проект за вилно селище край Иракли "Ривърсайд вилидж", който предизвика редица природозащитни протести в последните години, достигна нова фаза, съобщиха от гражданската група "Да спасим Иракли". Преди дни бургаският административен съд е обявил за незаконно решението на екоинспекцията (РИОСВ) в Бургас, с което в края на 2008 г. беше одобрен първият етап на строителството. Става дума за изграждане на триетажна сграда с апартаменти и басейн на р. Вая до плажа Иракли, която тогава беше одобрена от инспекцията с мотив, че няма да навреди на природата в местната защитена зона "Емине Иракли" от мрежата "Натура 2000".
Решението беше обжалвано от българския клон на екоорганизацията WWF (Световен фонд за дивата природа). Според WWF констатациите в екооценката на проекта, представена на РИОСВ - Бургас и одобрена, са неверни и непълни. Съдебна експертиза в хода на делото е потвърдила становището на жалбоподателя. Според решението на бургаския съд мотивите на решението на екоинспекцията са общи и непълни. Не е бил разгледан кумулативния ефект от бъдещата реализация на целия проект "Ривърсайд вилидж" (в доклада по екооценката, приет от инспекцията е било споменато само, че 1 жилищна сграда няма да окаже негативен ефект върху природата, но целият проект се състои от повече сгради). Събраните впоследствие доказателства по делото напълно опровергават твърдението, че проектът няма да навреди на видовете и местообитанията, които зоната трябва да опазва, се казва в решението на съдиите. Оказва се, че проектът би унищожил около 17 % от естествената заливна гора в района на р. Вая, голяма част от местообитанията на блатни костенурки в района, както и на видрата.
В заключение, според бургаския съд "осъществяването на инвестиционното намерение е несъвместимо с предмета и целите на защитените зони". Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд. "Дневник" не успя да се свърже с фирмата за коментар. Справка във фирмения регистър Дакси показа, че междувременно "Суис пропъртис" се е преименувала на "Ес пи ем - суис проджект мениджмънт" ЕООД, но фирмата не е публикувала телефони за контакт.
Проектът на фирмата е свързан с една от наказателните процедури срещу България, открити от Европейската комисия. През 2008 г. тогавашният министър на бедствията и авариите Емел Етем беше разпоредила прочистване на речното корито на Вая и укрепване на брега във връзка с летните наводнения тогава. Впоследствие се оказа, че за целта е изсечена голяма площ от естествената лонгозна гора и е построена бетонова дига, очевидно предпазваща евентуалните бъдещи строителни проекти около нея от заливане.


Сега остава да разберем какво ще се случи във ВАС, защото явно мафията от "суис пропъртис", или както са се нарекли последно, няма да спрат с опитите да строят незаконно. Предвид поведението на ВАС до момента, можем да очакваме абсолютно всичко.

05 септември 2011

Позиция срещу честванията на правешкия сатрап Тодор Живков

източник: Биволъ

Коалиция за честно управление,
Център Хана Аренд – София,
Асоциация на свободното слово „Анна Политковская",
Движение „Граждани срещу ДС",
Център за подкрепа на хора преживели изтезание –АСЕТ,
Асоциация „Горяни"

Честването на 100 годишнината на комунистическия диктатор Живков е повод да припомним убийствата, в които е участвал:
През септември 1944 г. Живков заедно с убийците Лев Главинчев и Мирчо Спасов организира в сградата на читалище „Славянска беседа" арести и изпращане на стотици хора на разстрел в мини Перник, където и до ден днешен стоят безпаметни масови гробове, които правителството не иска да разкрие, защото днешният ни министър-председател Бойко Борисов е почитател на масовия убиец Живков.
Когато Живков става първи секретар на комунистическата партия, в Ловеч по негова инициатива е създаден най-бруталният комунистически концентрационен лагер, където младежи, арестувани на улицата, са убивани с тояги. Организатор е верният копой на Живков Мирчо Спасов. Жертвите са 151 човека.
Българското правителство ще чества в Правец чрез софийския си областен управител годишнината на палача Живков, но и до ден днешен това правителство не прави нищо за паметта на неговите жертви от лагера в Ловеч.
При управлението на Живков в Пазарджишкия затвор са убити в килиите им правозащитниците Володя Наков, Георги Заркин, Борис Арсов.
На 7-ми септември 1978 г. в по нареждане на Живков в Лондон е отровен писателят Георги Марков. ДС организира убийството в чест на рождения ден на диктатора.
Живков е инициатор на смяната на имената на българските турци, при протестите им срещу преименуването от Живковата милиция и от ДС са убити десетки хора, включително деца.
По границите на комунистическа България, прeвърната в затвор на 8 милиона души, по времето на Живков са убити десетки бегълци от социалистическия лагер. В страната са вербувани повече от 200 000 доносници.
Правителството на ГЕРБ уволнява агените на ДС – посланици, за да заблуждава западните демокрации, че е като тях. Честването на убиеца Живков в Правец показва истинското лице на това правителство.
Младите българи не трябва да хранят илюзии, че в страната ни има демокрация.
Защото съвременната демокрация не е само право на гласуване, а е също и зачитане на човешките права и изпълняване на международните договорености в това отношение, които включват наказване и заклеймяване на извършителите на масово потъпкване на човешките права, каквито са както нацистките ръководители, така и комунистическите, предвождани в България от Тодор Живков.
Докато правителствени служители като областния управител на област София Красимир Живков, покровителствани от министър-председателя Бойко Борисов, организират чествания на кървавия диктатор, на всички следва да е ясно, че в България няма демокрация и ако искаме да сме свободни, трябва тепърва да я създадем.

04 септември 2011

Пистата на връх Тодорка е абсолютно незаконна

Пистата "Плато 1" в ски-зона Банско е незаконна, е установила проверка на министерството на околната среда. Това обяви екокоалицията "За да остане природа", която е получила информацията от министерството в отговор на заявление за достъп до информация в края на август.

Пистата, която е разположена под връх Тодорка не е предвидена в териториално-устройствения план на ски зона Банско от 2000 г., нито в концесионния договор с "Юлен" АД от 2001 г., базиран на плана, гласи отговорът на министерството. Освен това изграждането й не е било съгласувано с министъра на околната среда.

Повече по темата- тук

30 август 2011

Wikileaks: ГЕРБ тактически лъжат обществото с мораториума за ГМО


източник: БИВОЛЪ
Законодателството за отглеждане на ГМО в България е било внимателно следено и привържениците на ГМО са активно подкрепяни и финансирани от посолството на САЩ - показва нова серия секретни дипломатически документи разсекретени от Уикилийкс.
Основна пречка срещу приемането на либерално ГМО законодателство според грама [06SOFIA1173], изпратена през 2006 г. от шарже д'афер Караянис, е председателят на Българската академия на науките (БАН), Иван Юхновски. Атанас Атанасов, шеф на Агробиологичния институт разказал в посолството, че Юхновски е изпратил различни „експерти, които знаят много малко за науката за ГМО" в парламентарните комисии по околната среда и земеделието да критикуват законопроекта. Лобистите за ГМО, с покрепата на зам.-министъра на земеделието Светла Бъчварова, са изпратили писмо до Европейската комисия с питане дали българският закон е в съответствие със законодателството на ЕС. "Атанасов смята, че България може да бъде санкционирана, ако се докаже, че законът не съвпада с политиката на ЕС, което може да се превърне в тоягата необходима на поддръжниците на ГМО тук за да убедят правителството да преразгледа закона." - пише още Караянис
Посолството в София има добре дефинирана стратегия, подкрепена от бихотехнологичната индустрия на САЩ и важни местни доверители - пише посланик Макълдауни до Държавния департамент през януари 2009 г. в некласифицирана грама. [09SOFIA23]
Доверителите трябва да бъдат финансирани, за да проведат информационна кампания за търговските и икономическите ползи от ГМО. Те сформирали консорциум, който одобрил предложената от американците програма. Консорциумът включва Националната Селскостопанска Академия, Държавната Комисия по Биологична Безопасност, Университети по селско стопанство и храни и институти, местната Асоциация на Селскостопанските Производители и специализираните медии (телевизия Агромедия).
През 2010 г. американското лоби има реален шанс да успее, защото либерализирането на ГМО става стратегическа цел на правителството на Бойко Борисов. Изправено пред съпротивата на голяма част от българското общество, правителството е решило да наложи тактически мораториум от 5 години. Целта на мораториума е да предизвика ЕС да го разкритикува като противоречащ на европейското законодателство, след което под заплахата от европейски санкции да бъде приет нужния законопроект - тази хитрост разкрил министър Найденов пред посланик Уорлик.
В началото на февруари 2010 Джеймс Уорлик изпраща във Вашингтон некласифициран доклад [10SOFIA105], в който пише следното: "Проектозакон, който би съгласувал настоящия режим на ограничения за биотехнологиите със законодателството на ЕС беше заграбен от групи, които са против ГМО. В резултат и като тактически отговор, правителството предлага допълнение към законопроекта – 5-годишен мораториум върху освобождаването на ГМО в околната среда или за селскостопански цели. Правителството очаква, че след приемането на новото законодателство Европейската комисия ще погледне на мораториума като забавяне в прилагането на закона и на България ще й се наложи да или да го отмени или да се сблъска със санкции, нещо което това правителство, отчаяно от липсата на пари, много би искало да избегне.
Подложено на силен натиск да измени проектозакона, сегашното правителство предложи добавяне на пет-годишен мораториум върху освобождаване на ГМО продукти в околната среда или за селскостопански цели. На 11 февруари, по време на среща с посланика, министърът на земеделието Мирослав Найденов призна, че този мораториум е тактически подход целящ постигането на стратегическата цел този проектозакон да бъде приет. Той очаква, че след приемането на новото законодателство, Европейската комисия ще погледне на мораториума като забавяне в прилагането на закона и България ще трябва да го отмени. Според Найденов би било по-лесно да се премахне мораториума под натиск от ЕК отколкото да се промени законодателството."
Уорлик отбелязва, че тази стратегия е "ходене по тънко въже", тъй като общественото мнение е спечелено от анти-ГМО реториката.
Ако Найденов е прав и ЕС в крайна сметка принуди България да вдигне предложеният мораториум, правителството ще има извинението от което се нуждае, за да либерализира най-накрая българския биотехнологичен режим - заключава посланикът.
Коментар на Биволъ: Последвалите събития показаха, че Найденов не е прав. ЕС не само не санкционира България, но благодарение на активността на български политици, Европейският парламент призна и подкрепи правото на всяка страна да определя доколко рестриктивно да бъде местното законодателство за ГМО. Така стратегическата цел на ГЕРБ да прокара удобното за САЩ законодателство чрез тактически лъжи не се реализира. Наличието на рестриктивен закон обаче се заобикаля чрез липсата на контрол от страна на изпълнителната власт за прилагането му - алармираха неотдавна от Коалицията "България - свободна от ГМО"

(още - в оригиналния източник)

13 август 2011

mGeoNavigator-BG версия 2011-08

Между дните с теренната работа успях да компилирам нова версия на интерактивната карта mGeoNavigator. Ако някой е изтeглил версията от месец юли, нека да я изтегли отново, защото програмата грешеше при изчисляването на координатите.

Програмата може да се изтегли от download.bg или от сайта на mGeoNavigator.
До момента програмата е свалена 2343 пъти от download.bg и има 195 регистрирани потребители, на които благодаря.

02 август 2011

ФЛАШМОБ - протест срещу проучванията и добива на шистов газ в България

София, пред Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (ул. "Славянска" и ул. "Раковски")
източник: facebook
Приятели, 2 август е Илинден по стар стил. Свети Илия е покровител на небесните стихии, на светкавиците и гръмотевиците, пази ни от пожари, градушки и други природни бедствия. Протестираме на 2 август в 22:00 часа със запалени свещи заради твърдението на министър Трайчо Трайков, че хората в Североизточна България трябва да палят свещи "Шеврон" да открие шистов газ в Лудогорието и Добруджа. Така хем ще се помолим на светеца да ни пази, хем ще иронизираме министър Трайков. Със свещите ще покажем и как ще гори водата ни, ако пуснем "Шеврон" да сондира в житницата ни.
Със запалените свещи ще се разходим по пешеходната пътека на "Раковски" за 10-15 минути. Който има възможност, да си направи плакати и да дойде. Свещи могат да се закупят от близката Руска църква на бул. "Цар Освободител", но е по-добре да си ги набавите по-рано, защото не е сигурно дали храмът ще бъде отворен по това време.

01 август 2011

Престъпления на Правителството на България при отдаване на концесия за златно находище Крумовград

ГД БОПП
Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност

ДО
ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА Р БЪЛГАРИЯ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”
КОМИСАРЯ ПО ПРАВОСЪДИЕ В ЕК
КОМИСАРЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА В ЕК
КОМИСАРЯ ПО ГД ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ В ЕК
КОМИСИЯ ЗА КОНКУРЕНЦИЯ И НЕПРАВОМЕРНА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ В ЕК

КОПИЕ:
КОМИСИЯТА ЗА ОКОЛНА СРЕДА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯТА СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ВИСШИЯ ЕКОЛОГИЧЕН ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ КЪМ МОСВ

Във връзка инвестиционно предложение за „Добив и преработка на злато съдържащи руди от участък Ада Тепе на находище „Хан Крум”, гр Крумовград

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Изпращаме Ви сигнал с данни за документни престъпления и такива по служба, превишаване на права при подготвяне, одобрение, представяне на доклад по оценка на въздействие на околната среда и концесия за добив за инвестиционно предложение за „Добив и преработка на злато съдържащи руди от участък Ада Тепе на находище „Хан Крум”, гр Крумовград. В случая съвсем реално може да се приеме че е създадена Организирана престъпна група /ОПГ/ с цел ограбване на държавата с 2500 милиона долара.

Болкан Минеръл енд Майнинг, дъщерна фирма на Дънди Прешълс Металс разработва ДОВС за инвестиционно предложение за „Добив и преработка на злато съдържащи руди от участък Ада Тепе на находище „Хан Крум”, гр Крумовград и организира четири Обществени обсъждания на територията на Община Крумовград, като последното от тях беше проведено в гр. Крумовград на 22.07.2011г. Докладите по ОВОС бяха на разположение на заинтересованите страни достатъчно време за запознаване и съставяне на мнения и становища:

http://www.dundeeprecious.com/English/sustainability/krumovgrad/relevant-documents/default.aspx

Ние като заинтересована страна се запознахме с ДОВОС и депозирахме становище на наш експерт инж. Огнян Кожванджийски на общественото обсъждане в Крумовград на 22.07.2011г. /Приложение 1/. Както ще видите от становището в ДОВОС съществуват множество умишлени пропуски, които се явяват престъпление според Наказателния кодекс на Р България и поради това се обръщаме към Вас и по точно:

1. Липса на доклад за управлението на арсена. В самия ДОВОС на инвестиционното предложение на стр. 34, Таблица № ІІ.5-1 е предоставена информация за средното съдържание на химични елементи в рудата от участък Ада тепе на находище “Хан Крум” в която скромно, с една цифра, между другото се съобщава за наличието на 145 гр арсен на тон руда. Общото количество на балансовите и извън балансовите руди е 10 000 000 т. Изчислено се получава, че общото количество на арсена е 1450 т. в рудата и то само в участък Ада тепе! За останалите пет участъка от находище „Хан Крум” – участъци „Къпел”, „Къклица”, „Скалак”, „зона Синап” и „Сърнак” е редно да се приеме че има не по малко от нови 1500 тона арсен, а в самите откривки на всичките 6 участъка вероятно също има около нови 2000-4000 тона, или общо около 5000-7000 тона арсен, който ще се отдели при експлоатацията на цялото находище. Една само цифра спомената за най - голямата заплаха от реализиране на инвестиционното предложение от арсеново замърсяване в доклад от 407страници! По нататък в ДОВОС никъде не се споменава къде отива арсена по време на експлоатацията – в концентрата, хвоста, откривката, извън балансовата руда и в какво състояние се намира. Наличието на арсен в рудата е основния потенциален замърсител при евентуалната експлоатация на рудника, и задължително трябва да има разработен доклад за неговото управление и недопускане на замърсяването на околната среда с подробно обяснени технологии на извличане, съоръжения за безопасно управление на минните отпадъци и водите съобразени с този основен факт – наличие на арсен и тежки метали в рудата. На този въпрос трябва да има точен и недвусмислен отговор и е определящ за одобрението и бъдещата експлоатация на находището. Като краен продукт от производството на златно-сребърният концентрат - търговски продукт, трябва да има пълен химичен и гранулометричен състав, сертификат съгласно българските и световни стандарти. Концентратът се транспортира и отива в металургичните заводи за преработка до чисто злато и сребро. Така не става ясно какво количество арсен остава в концентрата и къде ще бъде изхвърлен след преработката? В България или в Чужбина?
Посочените „пропуски” не са единични /Приложение 1/, явно са умишлени от страна на компанията БММ, Дънди прешълс металс и докладчиците по ОВОС, както и на МОСВ с цел измама на обществеността, защото замърсяването с арсен е до болка познато на населението от Златишко Пирдопската котловина и язовир Тополница при експлоатация на рудник Челопеч от същата фирма! Извършителите на опасното деяние много добре знаят, че ако разгласят факта за опасността от арсеново замърсяване проекта им ще бъде отхвърлен от обществеността. Явно е осъществен Чл. 311. (1) от Наказателния кодекс на Р България, защото длъжностни лица в кръга на службата си са съставили официален документ, в който са удостоверили неверни обстоятелства и изявления, с цел да бъде използван тоя документ като доказателство за тия обстоятелства или изявления, да измамят обществеността в полза на Дънди Прешълс Металс.

2. Незаконно одобрение на ДОВОС. МОСВ са били длъжни да изпълнят изискванията на Чл. 14 ал 4 от Наредбата за ОВОС и да дадат отрицателна оценка на качеството на доклада, защото представената информация е недостатъчна за вземане на решение, или да изисква от възложителя допълване на информацията, като поставят срок за представянето й. Явно последното условие също не е изпълнено и компетентния орган, като затаява истината за непълнотата на ДОВОС до степен невъзможност да се вземе решение, превишава правата си и осъществява чл. 282 от НК на Р България, като одобрява ДОВОС! Трябва да се потърси персонално и наказателна отговорност и от страна на Изпълнителната Агенция по околна среда, която е дала препоръка за използвана Най - добра налична техника /НДНТ/ по Чл. 15. ал1 от наредбата по ОВОС, като също е затаила истина и е превишила правата си.

3. Умисъла от страна на извършителите на тежките деяния описани по горе – БММ и МОСВ е явна и при самото избиране на колектив от експерти за изготвяне на докладите по ОВОС. В целият колектив няма нито един геолог, хидрогеолог, инженер- геолог, минен инженер по открит добив, обогатител–технолог, строителен инженер, хидро-инженер и експерти завършили специалност опазване на околната среда на минно - геоложки университети! Със същия успех могат да бъдат назначени за прокурори и съдии същите лица, завършили Висш химикотехнологически институт със специалност шум, вибрации, вредни лъчения и да издават постановления и присъди, както са го правили с писане на доклади за оценка на технологии за обогатяване на рудите, хидротехническите съоръжения, съхранение на минни отпадъци! Това явно са и причините за непрофесионално направения ДОВОС, което са целели БММ и МОСВ одобрявайки колектив без нужните специалисти. Необходимо е да се потърси наказателна отговорност и за онези специалисти от Колектива на ДОВОС, които са дали становища в области за които нямат ценз и образование, за измама и съставяне на документи с невярно съдържание.

4. Решение на правителството №87 от 11 февруари 2011г /Приложение2/ за предоставяне на концесия е незаконно и противоконституционно.

4.1. Незаконносъобразност на решението за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл 2, ал 1, т.1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми – златосъдържащи руди, от находище „Хан Крум” – участаци „Ада тепе”, „Къпел”, „Къклица”, „Скалак”, „Зона Синап”, „Сърнак”, разположени в землищата на селата Гулия, Дъждовник, Звънарка, Къклица, Малко Каменаре, Овчари и Сърнак, Община Крумовград, област Кърджали. То е издадено в противоречие с чл.21, ал.7, т.2 от ЗПБ.
По силата на чл.21, ал.7, т.2 от ЗПБ удостоверение за търговско откритие може да бъде издадено на титуляря на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства само след представяне от титуляря на влязло в сила решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с което се одобрява осъществяването, или на решение да не се извършва ОВОС на инвестиционното предложение за добив и първична преработка на подземните богатства, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда.
В случая процедура за ОВОС е стартирана, но незавършена само по отношение на добива и за експлоатация на находището от участък „Ада тепе”.
За добива и експлоатацията от останалите участъци дори не е започвана процедура по ОВОС и титулярят на разрешението за търсене и проучване не е могъл да получи удостоверение за търговско откритие. Издаденото удостоверение за търговско откритие е нищожно.
Следователно министър председателя Бойко Борисов подписал решението №87 от 11 февруари 2011г на МС е осъществил чл. 282 от НК, и трябва да бъде подведен под наказателна отговорност за престъпление по служба превишаване на права.

4.2. Решение на правителството №87 от 11 февруари 2011г е противоконституционно, защото нарушава основния закон на Р България чл. 18, ал 6 от Конституцията: Държавните имоти се стопанисват и управляват в интерес на гражданите и на обществото. Както ще видите в Приложение 2, Министър председателя Бойко Борисов разрешава концесия за добив при заробващи и престъпни условия, третиращи държавата като анексирана след тежка война, а гражданите законни роби на представителя на агресора - компанията Дънди Прешълс Металс….. Реални запаси от 60 тона злато за цялото находище „Хан Крум” при обедняване от около 15% прието от компанията е около 50 тона добито злато и е на стойност над 2500 милиона долара само за златото при сегашните цени на Лондонската борса. Да предположим, че всички разходи по търсенето, проучването, проектирането, строителството и експлоатацията ще се покрият от стотиците милиони долара приходи от сребро и други благородни, редки, разсеяни и съпътстващи метали, които биха се добивали от находище „Хан Крум” заедно със златото. В такъв случай стойността на златото от 2500 милиона долара ще се окаже чиста печалба за концесионера, като преди това „благородно” върне на собственика 1,4% от целия добив – 35-50 милиона долара.
В цял свят концесионните отчисления се заделят в случай на тежка авария, или криза за погасяване на щетите от замърсяване или консервиране на обекта при спад на цените. Печалбата на собственика – държавата – се определя от дяловото участие в смесена фирма с държавно участие и то не може да бъде по-малко от 51% при такава тенденция на цените на световните пазари! От останалите 49% частната компания трябва да покрие разходите си по проучване, проектиране, строителство и капитални разходи и да генерира печалба. В случая при такова стечение на обстоятелствата с 49% дял и непроменена цена на Лондонската борса, Дънди отново би спечелила колосални суми в порядъка на над един милиард долара, които многократно биха надвишавали разходите и, но и държавата също би спечелила такава сума, дължаща и се като собственик на подземното богатство.
Независимо от смяната на различно оцветени правителства през последните 10 години, тенденцията на брутално толериране на компании като Дънди Прешълс Метълс, които заграбват все нови и нови капитали от безстопанствена и бедна България остават. Концесионният договор на същата компания за златно находище Челопеч е не по малко престъпен и вместо да се промени в полза на държавата виждаме как правителството начело с министър председателя отново неистово ни третира като роби пред американските завоеватели. Организираната политическа престъпност поставя все нови и нови политически „алтернативи” в управлението на страната, които обаче не променят действията си в национално отговорна политика, а само служат за нова измама и ограбване на избирателите си.
Този договор е поредното престъпление спрямо държавата, гладните пенсионери, учители, ученици, работници, университетски преподаватели и всички граждани на страната! За „Богата” България остават хилядите тонове арсен, тежки метали, химикали, реагенти, 6 езера от котлованите пълни с отрови, които биха замърсили постоянно и безвъзвратно екологично чист район, нас гражданите третират като роби, а милиардите долара печалба облагодетелстват „Бедната” западна компания незаконно подпомагана от последните четири престъпни правителства на България!
Настояваме незабавно да се започне наказателно производство срещу всички съучастници в Организираната Престъпна Група /ОПГ/ - Министър председателя и Министерски съвет, МИЕТ, МОСВ, Здравното министерство, Дънди Прешълс Металс и дъщерната и компания БММ за извършените многобройни престъпления и то за само една концесия!

С уважение:
Константин Дичев
ГД БОПП
Коалиция срещу минните замърсявания
Управление природни ресурси
Ул. Витоша 22, гр Нови пазар
e-mail kdichev@gmail.com
GSM: 0886 966 583

27 юли 2011

ГД БОПП: сигнал за Пирин

ГД БОПП
Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност


ДО:
ГЛАВЕН ПРОКУРОР НА Р БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА Р БЪЛГАРИЯ
ЗЕЛЕНАТА ФРАКЦИЯ В ЕП
КОМИСАРЯ ПО ПРАВОСЪДИЕ В ЕК
МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
МЕДИИ

ОТНОСНО: Сигнал за готвено престъпление от страна на г-н Бойко Борисов, министър председател и министъра на околната среда и водите г-жа Нона Караджова във връзка с узаконяване на тежко престъпление осъществено от близка фирма на червения олигарх Цеко Минев.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЕЛЧЕВ,

Уведомяваме ви за приготовления и опит за извършване на престъпление от страна на министъра на околната среда и водите, г-жа Нона Караджова и министър председателя на България, г-н Бойко Борисов:
По време на концесията в НП Пирин, „Юлен” АД осъществява множество Обществено опасни деяния, които несъмнено увреждат установения с Конституцията правов ред. Ще се спрем само на незаконното изсичане на над 650 дка гора изключително държавна собственост в НП Пирин, защото след дълги години най - после МОСВ в лицето на Нона Караджова призна печалния факт. Това е тежко престъпление инкриминирано с чл. 235 от Наказателния кодекс на Р България, което е осъществявано с рецидив във времето. В същото време построяването на писти и съоръжения върху този терен извън концесията е нов вид тежко престъпление - самоуправство с осъществен Чл. 323 от същия НК.
Би следвало Министър Караджова веднага да уведоми прокуратурата за търсене на наказателна отговорност, както и да едностранно да разтрогне нарушения от „Юлен” АД концесионен договор, и подири обезщетение в съда за нанесените вреди върху имуществото изключително държавна собственост.
Вместо да използва правомощията си вменени и със закон, Нона Караджова в съучастие с Бойко Борисов министър председател, Трайчо Трайчев министър на икономиката, енергетиката и туризма и Свилен Нейков министър на спорта извършват явно приготовление за осъществяване на Чл. 294. Ал.1 от НК, с което целят извършителя на тежкото престъпление по чл 235 и Чл. 323 от НК, концесионера в НП Пирин, да избегне или да бъде осуетено спрямо него наказателно преследване.
Данни:

http://bg.time.mk/read/6d5594be76/0cdf0bd055/index.html

„Попитан за изразената от него позиция, икономическият министър Трайчо Трайков заяви пред "Дневник", че така, както са били представени ефектите, "никой не каза, че трябва да се събарят писти или да се закрие ски зоната. Всички казахме, че това звучи безумно и поискахме министър Караджова да предложи решение. Тя предлага да се предоговори концесията".
Цитат от изказване на Нона Караджова:
http://www.dennews.bg/news/2011/6/29/2578-yulen-zagrabilo-zashtiteni-zoni-na-pirin-za-ski-pistite
„Поради тази причина на оперативно заседание на Министерски съвет се реши да се предложат текстове в Закона за концесиите", обясни Караджова, цитирана от БГНЕС. Вероятно промените в Закона за концесиите ще бъдат с цел да се позволят промени в концесионните договори. Така държавата ще се опита да промени договора с "Юлен"”, за да узакони престъплението!
Уважаеми Главен Прокурор Велчев, не смятате ли че е вече време във Вашия мандат за пръв път, пък било то и последен да направите нещо за спазване на законността в България и да изпълните задълженията за които сте избран на поста Главен прокурор на Републиката?
Настояваме най - после да постъпите според закона, в противен случай ще Ви търсим отговорност по същия член в осъществяването на който обвиняваме Бойко Борисов, Нона Караджова, Трайко Трайков и Свилен Нейков – опит за прикриване на престъпници.
Прокурор Велчев, ако не се намесите адекватно ще сте виновен в завършването на подготвеното от МС престъпление, като вина ще носите и за съучастието в което ще влязат и всички народни представители участвали с гласуване за промяна на закона за концесиите с цел „Юлен” АД да избегне наказателно дирене.
Декларираме че сме отвратени от лицемерието на Бойко Борисов, МС и цялата структура на ГЕРБ, които предизборно обещаха търсене на наказателна отговорност от страна на престъпниците от Тройната коалиция и техните олигарси, а след вземането на властта неистово извършват престъпления с цел да угодят на същите олигарси заграбили България.

Дата
17 юли 2011 г.

С уважение:
Константин Дичев
Управление Природни Ресурси
Граждани за Рила
За да остане природа в България
E-mail kdichev@gmail.com
GSM: 0886 966 583

24 юли 2011

Тома Белев - право на отговор

През последните две седмици бяхме свидетели на ожесточена атака срещу Тома Белев, който е директор на Природен парк "Витоша". Атаката беше от страна на платени журналисти от вестниците "Стандарт" и "Република", а клеветите бяха поръчани от фирмата "Витоша ски", която е собственост на Цеко Минев. Причината да бъдат публикувани гнусните клевети е амо една - фирмата на Цеко Минев нарушава Закона за защитените територии, а директорът на защитената територия му пречи, защото това е негово задължение. Публикациите нямаха възможност за право на отговор, така че отговорът на директора на парка е публикуван във FrogNews. Публикувам линка с известно закъснение:
Тома Белев: Не съм назначаван с протекции


Малка справка за тези, които не знаят какво се случва: В България има три фирми, които унищожават защитените територии - "Юлен" (в Национален парк Пирин), "Витоша ски" (в Природен парк Витоша) и "Рила спорт" (в Национален парк Рила). Първите две са собственост на Цеко Минев, който притежава и Първа инвестиционна банка. "Юлен" си позволи да изкоренява мурите в Пирин, а "Витоша ски" - да взривява морените във Витоша. Повече от ясно е защо е атаката срещу държавния служител, който е назначен да пази Витоша от вандалщини, нали?

16 юли 2011

21ви юли - ден на политическите чадъри

източник: forthenature.org
Правителството продължава своите опити да узакони унищожаването на 650 декара гори в Национален Парк Пирин!
Тези гори са били превърнати в писти и ски-съоръжения извън площите, включени в концесионния договор с държавата от Фирмата "Юлен" АД - концесионер на ски-зона Банско. След като откри нарушенията, правителството изрази желание да промени договора на концесионера, вместо да го прекрати и да наложи глоби.
За да покажем, че има гражданско общество, което държи на справедливостта и желае природата в България да бъде ценена и опазвана нека се съберем на

ШЕСТВИЕ НА 21 ЮЛИ, 2011
Събираме се в 18.00ч. на пилоните на НДК. Маршрут: НДК - бул. Витоша - ул. Съборна - бул. Цар Освободител - ул. Московска – площад Александър Невски


За повече информация и развитие на казуса следете сайта на Коалиция "За да остане природа в България"

Анализ на казуса Пирин към настоящия момент можете да прочетете и изтеглите от тук
Тук можете да прочетете Декларация срещу свалянето от ефир на предаване, което си позволи да коментира скандалният случай със ски-зона Банско

Петиция срещу опитите незаконно изсечените гори в Пирин да бъдат узаконени

08 юли 2011

Цветан Цветанов: В България няма тежка организирана престъпност

Току що Цветан Цветанов, министър на вътрешните работи, умно заключи по "Панорама" (по БНТ), че в България вече няма тежка организирана престъпност.
Ок. В такъв случай, ако една фирма (например Юлен АД) открадне от държавата 70 хектара държавна земя от национален парк (например НП Пирин) и след това правителството (например правителството на ГЕРБ) предлага на Народното събрание да промени закона за концесиите, за да узакони действията на престъпника (например Юлен АД), който в същото време е спонсор на министерство (например на МВР)?
Има ли някой идея как наричаме тази поредица от действия, ако не е организирана престъпност? Министерска престъпност? Парламентарна престъпност? Други идеи?
За да не звучи като клевета, ето малко повече факти:
През месец юли 2010 г., "Юлен" за пореден път изсичат 25 дървета (ела и бяла мура) от гората над Банско, за разширяване на седалковия лифт. Екоминистерството (при управлението на Нона Караджова от ГЕРБ) чрез "техническа грешка" позволява незаконно строителство, а след това на основание "поръчано оборудване от инвеститора" узаконяват действията на "Юлен". В края на 2010 година, хеликоптери на "Юлен" наливат бетонните основи на нов незаконен лифт, уж официално спрян от МОСВ. По данни на МОСВ от 2011 г., Юлен АД са присвоили незаконно 64.7 хектара от територията на Национален парк Пирин. Същият този министър (Нона Караджова) на основание техническата си грешка от 2010 г. и следващото си решение (за оборудването) в момента предлага узаконяване на всичко заграбено. Въпросът ми е: случайна ли е техническата грешка на Нона Караджова през 2010 г? В този случай защо никой в министерството не е наказан, и защо Караджова продължава да е министър? Защо при установяването на "техническата грешка" договорът не е обявен за нищожен, вместо на базата на същата грешка да се узаконяват престъпления?
Накратко: Министър от ГЕРБ съдейства на фирма нарушител да краде държавна земя, след това фирмата нарушител спонсорира друго министерство (при управлението на ГЕРБ), и при установяване на кражбата правителството (на ГЕРБ) предлага уаконяване на нарушенията. Да... тежката организирана престъпност явно е ликвидирана. Остана само мафията.

07 юли 2011

Вчерашният флаш моб в София

Нямаше как да присъствам вчера (все пак живея на 150 км от София), но вижте на какъв репортаж попаднах.
Изгледайте клипа. Виждаме как хора протестират срещу беззаконията на ГЕРБ. В същото време виждаме какво се случва на пешеходната пътека. Обърнете внимание, че двама шофьори потеглиха буквално срещу хора върху пешеходната пътека и изобщо не бяха спряни от масово присъстващите полицаи.

Обърнете вниание на черния опел с регистрация E 4367 KA. Неговият собственик не само че потегли през хората на пътеката, но освен това излезе и започна да раздава шамари. Пред безучастната полиция.
Следва кола с регистрация СА 2014 СК. Нейният водач явно е спокоен, че полицията няма да го спре, ако ускори с човек на предния капак, поставяйки живота му на сериозен риск.
Пиша номерата на колите, ако случайно многото полицаи през този ден не са ги видели.

06 юли 2011

Позицията на ПП Зелените по повод последните скандални действия на българското правителство, във връзка с НП Пирин, както и за други действия на ГЕРБ

Правителството на България предаде държавното управление в ръцете на олигархията!
източник: zelenite.bg
Повече от 10 години български неправителствени организации (НПО), граждани и Зелените водят кампания за опазване на Национален парк „Пирин“, обект на Световното природно наследство и част от Натура 2000 и спиране на беззаконието в тази изключително ценна природна територия. През есента на 2010 г. Зелените поискаха оставката на Министъра на околната среда и водите и нейния екип, поради издадени разрешителни за нови съоръжения в парка, но това не спря бездействието на правителството за спиране на беззаконието.Нещо повече – продължи държавната финансова подкрепа за олигарха Цеко Минев и провеждане на състезания от световната купа по ски върху незаконните съоръжения и писти.
След множество сигнали от посочените по-горе организации и граждани, официална проверка, поръчана от Правителството потвърди, че концесионерът на ски зона в Национален парк„Пирин“ (офшорна компания с неясни собственици) е изсякъл, застроил и ползва неправомерно почти два пъти по голяма площ от територията на парка в нарушение на националното и европейското законодателство и международните конвенции за опазване на природата.
Вместо да отнеме правото за ползване от концесионера на територията и да приложи цялата тежест на закона,правителството предлага да узакони ползването на незаконно завзетите и ползвани безвъзмездно територии от парка с промени в Закона за концесиите.
По този начин за пореден път правителството на ГЕРБ демонстрира своята пълна зависимост от олигархията и организираната престъпност в страната. От невнесени концесионни такси и пряко финансиране в периода 2007-2011г. правителствата на страната са оказали нерегламентирана държавна помощ за олигархията в Пирин на стойност над 22 милиона лева.
Досега Зелените и НПО в България организираха множество протести в защита на Пирин и подадоха жалби до Европейските и националните институции и ЮНЕСКО за нарушаване на националното и европейското законодателство, включително и за предоставяне на нерегламентирана държавна помощ към олигархически кръгове в страната.
Това действие на правителството на ГЕРБ става на фона на множество други сериозни законови нарушения и подриване на европейските стойности и пренебрегване на дългосрочни европейски политики. Скандалното представяне на Министъра на околната среда и водите на последната среща на министрите от ЕС и безпрецедентното решение за проучване на шистов газ без екологична оценка са само два примера от последните седмици.
Настояваме за незабавната оставка на правителството на ГЕРБ и разследване на неговите криминални деяния. Зелените ще направим всичко възможно да се прекрати систематичното уронване на демократичните фундаменти на нашето общество. Ние сме готови да работим съвместно с всяка организация или граждани, които искат въстановяването на законовата държава и отнемането на де-факто управление на олигархията на държавните институции.
Зелените вече уведомиха ЕК, Европейският парламент, представители на дипломатическите мисии на страните от ЕС в София, Европейската Зелена Партия и множество национални и международни неправителствени организации. Ние се надяваме на тяхното съдействие за спирането на беззаконието в България.

За контакти:
Георг Тупарев (съпредседател) – 0899188251
Андрей Ковачев (член на националния съвет) – 0887788218
Борислав Сандов (член на Националния съвет) – 0887096757

ПП Зелените

Становище на Зелената партия относно опита за узаконяване на престъпленията от Юлен

Министър-председателят на Република България предлага едрите кражби да се превърнат в държавна политика!
Както научихме лично от премиера Бойко Борисов, предлага се присвоените от фирма „Юлен” 65 хектара държавна земя в Национален парк „Пирин”, да бъдат узаконени. Това не е нещо ново за България.
Така през 1998 г. под натиска на тогавашния министър-председател Иван Костов, мнозинството на СДС понижи статута на Витоша до Природен парк, с цел да се узаконят намиращите се на Копитото незаконни строежи на близки до Иван Костов бизнесмени. При това въпросните строежи бяха издигнати с държавни пари! (вж. http://www.greenparty.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=91&Itemid=281&lang=bg)
Днес, Бойко Борисов продължава тази разбойническа политика. Вместо да изпълни предизборното си обещание и да върне на държавата подарените, чрез замени, над 70 хиляди декара земи и гори, както предлага Зелената партия (вж. http://www.greenparty.bg/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=88&Itemid=276&lang=bg), той прокара законодателни промени, с което практически узакони грабежа!
Но г-н Борисов вече има и собствен принос в „теоретичната” обосновка на фразата - „за кокошка няма прошка, за милиони няма закони”! След като фирма „Юлен” е измамила, откраднала, заграбила обществена собственост в особено големи размери, вместо да се приложи действащото законодателство, г-н Борисов предлага то да бъде отменено и да се приеме нов закон, който да легализира кражбата. Нещо повече! Това се прави с оглед очакването да „изникнат още много подобни казуси”. Тоест, да се готвят следващите крадци на едро от държавата да бъдат миропомазани от правителството и дарени с милиони!
Как да не се сетим за едно изказване на посланик на известна държава, че „в България има две правосъдия – за бедни и за богати”! От предложението на г-н Борисов става ясно, че в България има и ще има отделни закони за бедните и богатите!

Зелената партия настоява:
1 . Концесионният договор с фирма „Юлен” да бъде прекратен, поради драстичните нарушения от страна на концесионера.
2. Държавата да поеме управлението на съоръженията, с цел да не се проваля туристическият сезон.
3. Да се разработи план за компенсиране щетите, нанесени върху НП „Пирин”.
4. Да се дадат на прокуратурата всички лица от държавния апарат, съдействали за безобразията около концесионния договор с фирма „Юлен” по време на последните три правителства.

НИС на Зелена партия
06.07.2011г.
www.greenparty.bg