12 август 2012

12 стъпки за разрешаване на проблема със ски сезона на Витоша

Автор: Тома Белев Публикувана на 10 август 2012 в 16:56
източник: OFFNews.bg

През тази седмица Столична община и Изпълнителна агенция по горите отново проведоха разговор с „Витоша ски“ АД.

Тайни разговори, в които никой гражданин не знае какво се дискутира и какви договорки се правят. Четвърта година властта не желае да покаже на светло взаимоотношенията си с една фирма с неясен собственик. Затова и обществото остава с впечатлението, че тези договорки са извън закона и морала. Отказа от публичност на изпълнителната и местна власт в тези разговори и малкото обществено достъпни данни дават допълнително основание на гражданите да се съмняват в идеята, че действията на властта са в обществена полза и в защита на законите. Ако искаме да имаме трайни решения на проблема, те трябва да се основават на прозрачност, принципност и законност – три неща, които до момента явно липсват. Какво могат да направят централната и местна власт, за да променят тази ситуация – нищо повече от това, което са длъжни сторят по закон, а именно:

1. Столична община да информира столичани каква е общата застроена площ на сградите и съоръженията в Природен парк „Витоша“ и за каква част от нея се плаща данък сгради. Както и какви стъпки е предприела за да се приложи Закона за местните данъци и такси към всички собственици на сгради в парка. За да не се окаже после, че никой не е поискал фирмите да си платят местния данък и е минала давността за събирането му.

2. Изпълнителна агенция по горите да информира гражданите дали за всички сгради и съоръжения в държавните горски територии има уредено право на строеж, а за лифтовете – и право на сервитут. И какво е направила за тези, които нямат такова право, да си платят дължимите такси в миналото и вещни права по новия закон? За да не се окаже, че държавната агенция е пропуснала да си поиска вземания в размер от над 1 млн. лева годишно през последните 5 години и за тях също е минала давността.

3. Столична община да публикува цялата документация по приватизацията на „Въжени линии“ АД, (собственик на Сименовския, Драгалевския, Княжевския лифтове и влека на Конярника), включително документа, посочващ физическите лица, които са собственици на „Витоша ски“ АД. За да не се окаже после, че кметът или министърът на земеделието преговарят сами със себе си, чрез посредници да има или не ски на Витоша.

4. Министерство на земеделието да обяви на гражданите кои територии в Природен парк „Витоша“ се водят ски-писти съгласно картата на възстановената собственост и лесоустройствения проект на Държавно горско стопанство София. За да не се окаже после, че ски писти има, само дето някой си е замълчал, за да се реализира поредната държавна помощ към фирми с неясен собственик.

5. Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол да публикува документите по приватизацията и оповести резулатата от изпълнението на приватизационния договор на „Алеко спорт 99” (собственик на лифт Романски и влековете по Стената, Ветровала и Черни връх) и какво е направила за прилагането на закона. За да не се окаже, че договорът не е изпълнен от страна на приватизатора и трябва да се развали, а сме пропуснали сроковете.

6. Министерство на физическото възпитание и спорта да оповести защо продължава да поддържа договор за наем на цялата негова публична собственост в Природен парк „Витоша“, сключен без конкурс с Българската федерация по ски и позволяващ федерацията да ползва съвместно с търговски фирми тази собственост. И защо втора година Министерството не се интересува, че част от тази собственост – влек Заека не работи? И колко системи за изкуствен сняг на Лалето има, че едната се води публична държавна собственост на МФВС, а другата е в капитала на „Витоша ски“ АД?

7. Столичният общински съвет е време да оповести как ще осигури ежедневния достъп на столичани до парка, за да не се окаже, че градски транспорт до Алеко и Златните мостове няма, за да се ползват услугите на една частна фирма.

8. Комисията за защита на конкуренцията трябва да даде отговор на два въпроса: „Има ли картел при цените на ски-услугите в ски курортите Банско, Боровец и Витоша?“ и „Има ли неразрешена концентрация в собствеността на трите курорта?“ За да не се окаже, че сме си създали олигополно състояние при ски-туризма, без да разберем.

9. Министерство на икономиката, енергетиката и туризма е добре да обяви на кои писти в ски-зоните на Банско, Боровец и Витоша са проверявани туристическите услуги и защо във всички защитени територии функционират некатегоризирани писти. За да не се окаже, че категоризацията на писти реално не се извършва и нас, а проверки се правят, само за да се премахне конкуренцията.

10. Министерство на физическото възпитание и спорта трябва да обяви кои фирми или клубове са реализирали програмата „Научи се да караш ски” до момента и защо е допуснато това да се извърши на некатегоризирани писти. За да не се окаже, че финансирането на програмата през Българската федерация по ски е форма на заобикалене на закона за обществените поръчки.

11. Агенцията за държавна финансова инспекция е добре да се върне на проверка в Българска федерация по ски, за да провери с кои фирми Федерацията, заобикаляйки Закона за обществените поръчки, е сключвала договори и е плащала с парите, отделяни от държавата за подпомагане на ски спорта. За да не се окаже после, че са сключвани договори основно с фирми, управлявани от членове на Управителния съвет на федерацията или техни близки и срокът за наказанието на това нарушение е изминал.

12. Националната агенция по приходите е добре да си извърши проверка как едни оператори на лифтове и влекове декларират по 30% печалба от ски-карти и същевременно всяка година са на загуба. За да не се окаже, че освен строителството и хотелиерството, и ски индустрията у нас работи в сивия сектор и никой не ги проверява.

Тези дванайсет стъпки са насочени към възстановяване на законността в природния парк и даването на публичност на истинските проблеми. Не изискват много усилия от централната и местни власти, но изискват политическа воля, за да се случат. Въпросът е дали в това управление ще се намери тази воля или както и при предишните ще се окаже, че най-трудно у нас е спазването на законите от тези, които ги създават и са длъжни да контролират спазването им.

02 август 2012

'Витоша ски' продължава да заблуждава скиорите

Няма законови пречки пред обработката на пистите на Витоша

източник: forthenature.org


Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" предупреждава, че информацията от последните няколко дни, разпространявана от фирмата собственик на съоръженията на Алеко "Витоша ски" АД, е изопачена и цели за пореден път да манипулира обществеността.
Дългосрочният план на фирмата е да построи нова, по-голяма ски зона в сърцето на Природен парк Витоша.
Природозащитниците настояват:
- Столична община да развали приватизационния договор за лифтовете на Симеоново, Драгалевци, Княжево и Конярника
- Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол да провери дали се изпълняват приватизационните договори за лифтовете и влековете над Алеко
- министърът на спорта Свилен Нейков да прекрати договора за наем на влек "Заека", предоставен на Българска федерация ски и оттам на "Витоша ски"
- премиерът Бойко Борисов да провери и обяви кои са реалните собственици, които се крият зад офшорната фирма, която притежава "Витоша ски".


Считаме за несериозно предложението на земеделския министър Мирослав Найденов държавните горски предприятия да закупуват ратраци и да обслужват пистите в горските територии, казват от коалицията "За да остане природа в България".
Собствениците на лифтовете и влековете на Витоша, Боровец, Пампорово, Чепеларе и всички други курорти ще са щастливи от подобно предложение на държавата, но смятаме за по-целесъобразно тези пари да се разходват за закупуване или наемане на специализирана техника за борба с горските пожари – за да не изгарят всяка година по 110 хиляди декара български гори, предлагат природозащитниците.
Как "Витоша ски" заблуждава обществеността?
Твърдение на „Витоша ски”: Не сме доволни от последните промени в Закона за горите.
Фактите: През последните седмици "Витоша ски" АД съвсем се оплетоха в манипулациите си, че Законът за горите им пречи да пуснат и ремонтират лифтовете на Витоша. Първо се твърди, че не им е изгодно да ремонтират лифтовете на Витоша, приватизирани без право на строеж през последните години, чрез придобиването на право на строеж за срок от 20 години. В същото време адвокатът на фирмата твърди, че според него приватизираните лифтове имат правото на строеж, което не било описано в приватизационните договори.
В действителност с последните поправки в Закона за горите парламентът даде възможност на "Витоша ски" АД да ремонтира лифтовете на Витоша чрез предоставянето на право за строеж за 20 годишен период без търг, т.е. на преференциални цени, с което парламентът реши да удовлетвори желанието на софиянци да бъдат пуснати и ремонтирани лифтовете на Витоша час по-скоро.
Твърдение на „Витоша ски”: Не можем да предоставяме услуга на пистите на Витоша, защото те не са категоризирани.
Фактите: Наредбата за категоризиране на ски писти е приета още през 2005 г. По данни на МИЕТ към февруари 2012 г. в Природен парк Витоша, както и във всички останали курорти в защитени територии, като например ски зона Банско в Национален парк Пирин, няма завършена процедура по категоризирането на нито една писта. Също така няма данни контролните органи да са спрели дейността на оператор на ски съоръжения заради некатегоризирана писта. Нещо повече - всички проведени световни ски купи в Банско и цялата програма „Научи се да караш ски”, реализирани от "Витоша ски" АД и "Юлен" АД и платени от държавата през последните няколко зими, са проведени, без пистите да имат категоризацията по Закона за туризма.
Твърдение на „Витоша ски”: Държавата да категоризира пистите и тогава фирмата ще ги наеме.
Фактите: Съгласно чл.7 от Наредбата за категоризация на ски писти заявления за категоризацията се внася от собственика или стопанина на съпътстващия ски лифт или ски влек. От 2008 г. "Витоша ски" АД наема площи за ски писти всяка година от Държавното горско стопанство, което може и да направи в момента съгласно чл. 43 на Закона за горите. Към момента "Витоша ски" не е подавала заявление за категоризация на обектите, ползвани за ски на Витоша.
Твърдение на „Витоша ски”: За да има писти, съответните терени трябва да бъдат изключени от горските територии и определени с начин на трайно ползване като писти.
Фактите: Законът за горите не изисква да се променя предназначението за съществуващи ски писти. Промяната е задължителна за строителството на нови писти:
„Чл. 73. (1) Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии се допуска за:...7. изграждане на ски писти.
В момента териториите, които се използват за каране на ски в Природен парк Витоша, имат следните начини на трайно ползване: писти (Лале 1, Ветровала, пистата за ски бягане), ливади, пасища, морени, просеки, торфища, като Синята писта е всъщност пътят за Черни връх. Законът за туризма няма претенции към начина на трайно ползване на имотите, използвани за ски писти, а към тяхното обезопасяване и маркиране.
Твърдение на „Витоша ски”: За да има категоризирани писти, трябва да им се направи подробен устройствен план.
Фактите: Няма такова изискване. Съгласно Закона за туризма се изисква в МИЕТ да бъдат депозирани скици на пистите в мащаб 1:5000. Точно в този мащаб се поддържат базите данни за собствеността на поземлените имоти в общинските служби по земеделие и гори. Трябва да се подаде молба, след което се получава скица на проект. Нещо повече - подробният устройствен план за нова, по-голяма ски зона на Алеко, който изготвяше "Витоша ски" АД, е в този мащаб - просто трябва да се отпечатат скиците.
Законовото положение на Витоша и терените за ски на Алеко не са се променили с влизането в сила на новия Закон за горите.
• Пистите в Природен парк Витоша винаги са били държавни, а са публична държавна собственост от 1998 г с приемането на чл.10 ал.1 на Закона за защитените територии.
• Наредбата за категоризация на ски пистите е от 2005.
• Режимът за наемане на ливадите и пасищата в Природен парк Витоша, които са горски територии, ползвани за ски писти, е пренесен непроменен от стария в новия закон за горите.
Това, което се е променило е желанието на една фирма, с неясни собственици, да изнудва софийските туристи, скиори и сноубордисти. Единственото правилно действие в отговор на това изнудване е Столична общинска агенция за приватизацията да прекрати договора за приватизация на съоръженията поради неспазването му. В договора е записано, че фирмата не трябва да променя предмета на дейност, а реално дейност няма.

Стъпките, които трябва да се предприемат, за да могат софиянци да карат ски на Витоша са:
1. Министър Найденов да изпълни законовото си задължение и да определи цени за наема на пистите
2. Собствениците на лифтове и влекове да сключат договор за наем за площите от Природен парк Витоша, които смятат да обработват
3. Собствениците на съоръжения да подадат молба до МИЕТ за категоризирането на пистите.